Pháp luật

Di sản thừa kế phục vụ việc thờ cúng

Tôi lập di chúc để lại cho con trai tôi căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở với điều kiện con trai tôi phải giữ căn nhà này để làm nơi thờ cúng vợ chồng tôi sau lúc siêu thị du lịch Đà Nẵng qua đời

Tôi lập di chúc để lại cho con trai tôi căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở với điều kiện con trai tôi phải giữ căn nhà này để làm nơi thờ cúng vợ chồng tôi sau lúc siêu thị du lịch Đà Nẵng qua đời, ko được chuyển nhượng cho người khác. Vậy, nếu sau lúc vợ chồng siêu thị du lịch Đà Nẵng đều qua đời hết, con trai tôi bán căn nhà này đi thì mang vi phạm gì ko? mang cách nào bảo đảm rằng sau lúc cả hai vợ chồng tôi qua đời, con trai tôi sẽ ko thể chuyển nhượng căn nhà ko?

Trả lời

Cảm ơn khách tham quan đã tin tưởng và liên hệ với Globalthis. Theo quy định tại Điều 609 bộ luật dân sự 2015 ghĩ rõ:

Điều 609. Quyền thừa kế
Cá nhân mang quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người thừa kế ko là cá nhân mang quyền hưởng di sản theo di chúc.

Vì vậy, việc lập di chúc để định đoạt tài sản của vợ chồng khách tham quan sau lúc vợ chồng khách tham quan qua đời là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 645 Bộ luật dân sự 2015  mang quy định:

Điều 645. Di sản sử dụng vào việc thờ cúng
một. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản sử dụng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó ko được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định ko thực hiện đúng di chúc hoặc ko theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế mang quyền giao phần di sản sử dụng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.
Trường hợp người để lại di sản ko chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.
Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản sử dụng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.
2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết ko đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì ko được dành một phần di sản sử dụng vào việc thờ cúng.

Như vậy, nếu khách tham quan muốn sau lúc vợ chồng khách tham quan qua đời, con trai khách tham quan ko được chuyển nhượng nhà đất này cho người khác mà chỉ được sử dụng để ở và thờ cúng vợ chồng khách tham quan thì trong di chúc khách tham quan cần nêu rõ nhà đất khách tham quan để lại sẽ được sử dụng vào việc thờ cúng và giao nhà đất này cho con trai của khách tham quan quản lý.

Tuy nhiên, trên thực tiễn thì rất khó để kiểm soát việc con trai khách tham quan mang thực hiện theo đúng ý nguyện của khách tham quan hay ko. Bởi lẽ, sau lúc vợ chồng khách tham quan mất con trai khách tham quan mang quyền làm thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký sang tên quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà con khách tham quan được nhận theo di chúc. lúc đã trở thành chủ sở hữu khối tài sản được thừa kế, con trai khách tham quan mang toàn quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật (quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt) nên việc bán hay ko bán tài sản này là hoàn toàn  phụ thuộc vào con trai khách tham quan. Do đó, việc cho con trai khách tham quan được thừa kế nhà đất nhưng lại ko được chuyển nhượng cho người khác là việc khó thực hiện được trên thực tiễn.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button