Ý Nghĩa Của Từ Keep It Up Là Gì ? Thành Ngữ Với Keep Thông Dụng

[Globalizethis]

Keep là động từ thông dụng mang nghĩa “giữ” một mẫu gì đó. Vậy Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with là gì trong Tiếng Anh? những cụm từ trên ko chỉ mang nghĩa “giữ” thông thường. lúc phối hợp với những từ khác chúng sử dụng trong những trường hợp, ngữ cảnh khác nhau. Để biết thông tin khía cạnh hãy xem ngay nội dung giải nghĩa bên dưới nhé!

*

Phrasal verb with keep: Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with

Những kiến thức về Keep

Keep là gì?

Keep là một động từ thường xuyên gặp. Động từ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

+ Giữ, giữ lại

Ex: Hoa kept my key yesterday.

khách du lịch đang xem: Keep it up là gì

(Hoa đã giữ chìa khóa của tôi ngày hôm nay)

+ Quản lý, trông nom

Ex: My brother has kept a small company for 2 years.

(Anh trai tôi đã quản lý một nhà hàng nhỏ được khoảng 2 năm)

+ Bảo quản

Ex: A: I can’t eat chicken anymore.

(Tôi ko thể ăn gà được nữa)

B: You should keep in the refrigerator.

(khách du lịch nên bảo quan trong tủ lạnh)

+ Nuôi, chăm sóc

Ex: My family kept a lot of hens.

(Gia đình tôi nuôi rất nhiều gà mái)

+ Ghi chép

Ex: His sister has kept a diary for 5 years.

(Chị gái anh đấy đã ghi nhật ký khoảng 5 năm)

+ Tuân theo, giữ đúng lời hứa

Ex: My uncle kept an appointment with me.

(Chú tôi đã giữ đúng hẹn với tôi)

Cấu trúc

S + (keep) + Ving + something…

➔ Cấu trúc keep này diễn tả việc người nào tiếp tục, duy trì làm việc gì.

Ex: We kept hoping that our boss would phone us.

(nhà hàng Đà Nẵng Discovery đã tiếp tục kỳ vọng rằng sếp sẽ gọi điện cho nhà hàng Đà Nẵng Discovery)

Cụm từ thông dụng của Keep

Keep it up là gì?

Keep it up: giữ nó lên, giữ vững thành tích ở mức cao

➔ Cấu trúc này được sử dụng để khuyến khích người nào đó tiếp tục làm việc gì.

Ex: You are doing a good job! Keep it up!

(khách du lịch đang làm rất tốt! Giữ nó lên)

Keep track of là gì?

Keep track of: theo dõi

Cấu trúc

S + (keep) track of + someone/something

➔ Cấu trúc này thể hiện việc tiếp tục nhận được sự hiểu rõ biết hay kiến thức về người hoặc thứ gì

Ex: I can’t keep track of something beacause I had so many jobs.

(Tôi ko thể tiếp tục tiếp nhận một thứ gì vì tôi đã mang nhiều việc)

Keep in touch là gì?

Keep in touch: giữ liên lạc

➔ Cụm từ này nói về việc tiếp tục nói chuyện hay viết về người nào

Ex: I would like to keep in touch with her.

(Tôi muốn giữ liên lạc với cô đấy)

Phân biệt Keep in touch và Get in touch

– Keep in touch: bắt đầu mối quan hệ với ai và cần giữ liên lạc với họ

– Get in touch: xem sét danh tính của người nào và mong muốn giữ liên lạc lại

Keep up with là gì?

Keep up with: theo kịp với, bắt kịp với

Cấu trúc

S + (keep) up with + somebody something

Ex: She can’t keep up with all the changers in computer technology.

Xem thêm: Tùy tìm Csm Là Gì ? List những Cms Phổ Biến Hiện Nay Tùy tìm Csm Là Gì

(Cô đấy ko thể theo kịp sự thay đổi trong khoa học máy tính)

S + (keep) up with + something

➔ Cấu trúc này thể hiện nghĩa là tăng kịp hay theo kịp một thứ gì đó

Ex: Their company aren’t keeping up with inflation.

(nhà hàng họ đang ko theo kịp lạm phát)

Phrasal Verbs with Keep

Keep away/keep your distance = stay far away from something để xa ra, đựng đi
Keep somebody back cản trở ko cho ai đó tiến lên
Keep down trấn an, kiểm soát
Keep off ngăn cản, ko cho lại quá sắp
Keep on = Keep + Ving tiếp tục, duy trì
Keep out ngăn cản ko cho vào
Keep out of tránh xa, ngăn cản
Keep up duy trì, giữ vững
Keep together gắn bó cùng nhau
Keep under thống trị, kiềm chế
Keep in mind nhớ, ghi nhớ, nhớ rằng
Keep time chạy đúng giờ (đồng hồ)
Keep after nhắc nhở, mắng nhiếc ai đó

Thành ngữ thông dụng Keep

Mời những khách du lịch cùng tìm hiểu rõ về những thành ngữ đi với keep thường xuyên sử dụng trong giao tiếp. Chắn chắn chắn sẽ cần thiết cho những khách du lịch.

– Keep body and soul together: phấn đấu để sinh tồn.

– Keep up appearances: Cố để che giấu những nan giải đang gặp phải.

– Keep up with the Joneses: muốn mình theo kịp người khác, thành công tương tự như người khác.

– Keep the wolf from the door: mang đủ tiền cho toàn cầu.

– Keep a secret: giữ kín một điều bí mật.

– Keep back one’s tears: cầm nước mắt.

– Keep company: đi cùng, bầu khách du lịch cùng ai đó.

– Keep your shirt on: ko nên đánh nhau.

– Keep your eyes peeled: chống mắt lên mà nhìn.

– Keep you feed on the ground: thực tiễn, hành xử căn cứ vào điều kiện thực tiễn.

khách du lịch vừa tìm hiểu rõ về động từ keep với những cụm từ keep liên quan như Keep it up, Keep track of, Keep in touch, Keep up with. lúc phối hợp keep với những từ khác sẽ tạo thành những nghĩa khác nhau, sử dụng trong ngữ cảnh khác. Thật thú vị đúng ko nào? Ghi nhớ những cụm từ bên trên và tiêu dùng trong giao tiếp chính xác.

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *