Định nghĩa, đặc điểm và mục đích của C/O (CERTIFICATE OF ORIGIN)

C/O được cấp theo qui tắc xuất xứ nào thì được hưởng các ưu đãi tương ứng (nếu có) khi nhập khẩu vào nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi đó. Để phản ánh C/O được cấp theo qui tắc xuất xứ nào thì thông thường các C/O được qui định về tên hay loại mẫu cụ thể.

http://hdintertrans.com/upload/images/dinh-nghia-dac-diem-va-muc-dich-cua-c-o-certificate-of-origin.jpg

1./ Định nghĩa C/O:

http://hdintertrans.com/upload/images/vgm_la_gi_solas_la_gi-min.jpg

VGM LÀ GÌ? SOLAS LÀ GÌ?

Bắt buộc áp dụng từ ngày 01/07 trong việc vận chuyển hàng biển nên các bạn nên bỏ ra 5 Phút Để Hiểu Về VGM – Verified Gross Mass VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng, quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. SOLAS (the Safety of Life at Sea convention): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển có hiệu lực vào ngày 25/05/1980.

Định nghĩa, đặc điểm và mục đích của C/O (CERTIFICATE OF ORIGIN)

Xem thêm :

>>> ĐIỆN CHUYỂN TIỀN – T/T TTR VÀ T/T CÓ PHẢI LÀ MỘT?

>>> PHÂN BIỆT CƯỚC PREPAID VÀ CƯỚC COLLECT

>>> LOCAL CHARGES LÀ GÌ? CIC & EBS LÀ PHÍ GÌ?

Định nghĩa, đặc điểm và mục đích của C/O (CERTIFICATE OF ORIGIN)

Danh mục:
Nguồn: https://globalizethis.org
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *