“will” là gì? Nghĩa của từ will trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

[ad_1]

will

will /wil/

 • danh từ
  • ý chí, chí, ý định, lòng
   • will can conquer habit: ý chí có thể chế ngự thói quen
   • strong will: ý chí mạnh mẽ
   • lack of will: sự thiếu ý chí
   • free will: tự do ý chí
   • it is my will that…: ý tôi muốn rằng…
   • where there’s a will there’s a way: (tục ngữ) có chí thì nên
  • sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm
   • to work with a will: làm việc hăng say
   • a will that overcomes all difficulties: quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
  • nguyện vọng, ý muốn; ý thích
   • against one’s will: trái ý mình
   • at one’s will and pleasure: tuỳ ý mình
   • of one’s free will: hoàn toàn do ý muốn của mình
   • at will: theo ý muốn, tuỳ ý
   • to have one’s will: đạt ý muốn, toại nguyện
  • (pháp lý) tờ di chúc, chúc thư
   • to make one’s will: làm chúc thư
   • last will and testament: di mệnh, di chúc
 • ngoại động từ willed
  • tỏ ý chí; có quyết chí
  • định
   • Heaven willed it: trời đ định như thế
  • buộc, bắt buộc
   • to will oneself: tự buộc phi
  • (pháp lý) để lại bằng chức thư
  • động từ would
   • muốn
    • do as you will: anh cứ làm theo như ý anh muốn
   • thuận, bằng lòng
    • I hope you will sing: tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát
   • thường vẫn
    • he would go for a walk every morning: nó thường vẫn dạo chi mỗi sáng
   • nếu, giá mà, ước rằng
    • would I were in good health: giá mà tôi khoẻ
   • phi, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là
    • boys will be boys: con trai thì tất nhiên vẫn là con trai
    • and that will be his son with him: hẳn là con ông ta đang đi với ông ta
   • nhất định sẽ
    • accident will happen: tai nạn nhất định sẽ xy ra
   • sẽ (tưng lai)
    • I know he will change his mind: tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến
   • có thể
    • the next stop will be Haiduong, I suppose: tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hi dưng

   bản di chúc chúc thư di chúc

 • joint will: di chúc chung
 • last will: di chúc cuối cùng
 • nuncupative will: di chúc miệng
 • oral will: di chúc nói miệng
 • valid will: di chúc có giá trị
 • valid will: di chúc có hiệu lực
 •  di chúc, chúc thưautonomy of the will nguyên tắc tự chủ ý chíautonomy of the will quyền tự do ý chíconditional will chúc có kèm điều kiệnpartnership at will hội buôn tùy ýpartnership at will sự hùn vốn thật sựtenant at will người hưởng dụng tùy ýtenant at will người thuê tùy ýtenant at will người thuê tùy ý (có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào)trespassers will be prosecuted cấm vào, trái lệnh sẽ bị truy tốwill call bộ phận bán lẻ đặt hàng trước

  Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

  Will

  Di chúc

  Xem thêm: Gói TCP: Gói Tin Packet: 1 Packet là gì?

  Thường là một văn bản quy định sự phân chia tài sản của một người khi người đó chết. Nếu không có văn bản này khi chết, tài sản sẽ được phân chia theo luật. Văn bản này phải được soạn thảo để bao gồm các ý chính như sau: (1) tên của người chịu trách nhiệm thực hiện ý nguyện của người đã mất; (2) tên của người giám hộ con còn nhỏ của người đã qua đời; (3) hai chữ kí của hai người làm chứng; (4) các yêu cầu phân chia tài sản; và (5) sự xác nhận của chính quyền địa phương. Điều này hết sức quan trọng trong trường hợp người qua đời có tài sản ở nhiều địa phương khác nhau.

  Thường là một văn bản quy định sự phân chia tài sản của một người khi người đó chết. Nếu không có văn bản này khi chết, tài sản sẽ được phân chia theo luật. Văn bản này phải được soạn thảo để bao gồm các ý chính như sau: (1) tên của người chịu trách nhiệm thực hiện ý nguyện của người đã mất; (2) tên của người giám hộ con còn nhỏ của người đã qua đời; (3) hai chữ kí của hai người làm chứng; (4) các yêu cầu phân chia tài sản; và (5) sự xác nhận của chính quyền địa phương. Điều này hết sức quan trọng trong trường hợp người qua đời có tài sản ở nhiều địa phương khác nhau.

  Xem thêm: Pamphlet là gì? Ấn phẩm được sử dụng nhiều trong ngành quảng cáo

  Bạn đang đọc: “will” là gì? Nghĩa của từ will trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Xem thêm: volition, testament, wish, bequeath, leave

  [ad_2]

  Related Posts

  Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

  Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

  Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đức thánh cả là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

  Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

  Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

  Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đọc truyện ông xã anh là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

  Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

  Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

  Globalizethis tổng hợp và liệt ra những để thế giới biết bạn là ai ebook dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

  Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

  Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

  Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đại tá nguyễn xuân lân là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

  Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

  Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

  Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

  Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

  Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

  Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đà xá cổ đế là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

  Leave a Reply