Công lý

” Vốn Được Cấp Là Gì ? Cần Chứng Minh lúc Mở siêu thị? Góp Thiếu Sao Ko?

[Globalizethis]

– Vốn điều lệlà gì?mang cần chứng minh vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng lúc thành lậpcông ty hay ko? mang bị cơ quan nào kiểm tra vốn điều lệhay ko? Đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu? Tối đa bao nhiêu? Đóng bao nhiêu thuế môn bài?…v..v…

khách du lịch đang xem: Vốn được cấp là gì

– Nắm được nguyện vọng trên của những khách du lịch, những luật sư tư vấn hàng đầu của siêu thị Nam Việt Luật sẽ cung cấp kiến thức cần thiết giúp những khách du lịch hiểu ngầm rõ được vốn điều lệ là gì, qua đó mang được thông tin hữu ích cho việc làm, học tập, nghiên cứu.

– Vốn điều lệ siêu thị theo luật doanh nghiệp mới nhất quy địnhlà tổng số vốn do những thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ siêu thị.

Như vậy: Haithành viên A và B đăng kýtổng mức vốn góp vào siêu thị là một,200,000,000 đ + 800,000,000 đ = 2,000,000,000 đ.

Vốn điều lệ công tytối đa là bao nhiêu?

Pháp luật ko mang quy định về mức vốn điều lệ tối đa, tức là ko hạn chế việc bỏ tiền góp vốn vào làm ăn kinh doanh. những khách du lịch mang toàn quyền quyết định mứcvốn góp vào doanh nghiệp để phục vụ mục đích kinh doanh của siêu thị và đảm bảo việc hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tức là bỏ bao nhiêu tiền góp vốn vào cũng được.

*

Cócần chứng minh vốn điều lệ lúc góp vốn/mở siêu thị? Góp chưa đủ mang sao ko?

– ko cần chứng minhvốn điều lệ. lúc thành lập siêu thị/hoặc góp vốn vào siêu thị thì ko cần chứng minh vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng. Hiện tại pháp luật mang quy định về thời hạn góp vốn điều lệvào siêu thị là 90 ngày kể từ ngày siêu thị được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau ngày này nếu những thành viên ko góp đủ thì sẽ phải điều chỉnh về số vốn thực tiễn đã góp. Tuy nhiên theo thực tiễn hiện nay mang rất nhiều doanh nghiệp sau lúc đăng ký mức vốn điều lệ siêu thị nhưng sau đó cũng ko cần chứng minh, họ chỉ cần hoạt động hiệu quả và quản lý chặt chẽ việc kinh doanhtrong năng lực kiểm soát của mình!

– Ví dụ: mang nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn đìều lệ là 2 tỷ, tuy nhiên thực tiễn họ ko mang đủ 2 tỷ nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thuờng. thực tiễn doanh nghiệp VN đa phần là chưa góp đủ mức vốn điều lệ vào siêu thị mình đang hoạt động.

– Vấn đề góp vốn này mang rất nhiều vấn đề cần phải nắm bắt vàđược luậthướng dẫnchi tiết tại bài: “Quy định về việc góp vốn trong siêu thị”.

mang cơ quan nào kiểm tra vốn điều lệcông ty hay ko?

– ko mang cơ quan nào kiểm tra. Việc đăng ký vốn điều lệ và việc nhận trách nhiệm trước pháp luật về mức vốn điều lệ là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần kinh doanh đúng luật và nhận trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ mình đăng ký lúc xảy ra những vấn đề liên quan đế giải thể, phá sản thì cần đảm bảo nghĩa vụ với người lao động, đối tác, chủ nợ…

Thời hạn góp vốn điều lệ là bao nhiêu ngày?

– Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì thời hạn góp vốn điều lệvào doanh nghiệp là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong luật quy định yếu tố về thời gian góp vốn, điều chỉnh góp vốn lúc chưa góp đủ. Nếu cần biết thêm thông tin mời khách du lịch xem đầy đủ thời hạn góp vốn của những loại hình siêu thị tại bài:”Quy định về thời hạn góp vốn trong siêu thị”

Ý nghĩa của vốn điều lệ siêu thị:

Vốn điều lệ siêu thị cho ta biết đó làtổng mức vốn thêm vốn đăng ký ban đầu của tất cả thành viên vào siêu thị để dự tính hoạt động.Vốn điều lệ cho ta biết cơ sở phân chia lợi nhuận của những thành viên theo tỷ lệ % mức vốn mà thành viên đóng góp. Ví dụ: Thành lập siêu thị Xcó 2 thành viên A và B góp vốn. Vốn điều lệ siêu thị đăng ký là một tỷ, thành viên A góp 60% vốn điều lệ siêu thị tương đương 600 triệu, thành viên B góp 40% tương đương 400 triệu. thời gian sắp tới lúc siêu thị kinh doanhcó lợi nhuận500 triệu, nếu nội bộ ko mang thỏa thuận gì khác thì tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ là thành viên A đươc 60% lợi nhuận tương đương 300 triệu, thành viên B được 40% lợi nhuận tương đương 200 triệu.Là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của những thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp tương đương. Tương ứng với tỷ lệ % vốn mà thành viên đó góp vào siêu thị. Cũng cùng ví dụ như trên. Thành lập công tyXcó 2 thành viên A và B góp vốn.Vốn điều lệcông ty đăng ký là một tỷ, thành viên A góp 60% vốn điều lệ siêu thị tương đương 600 triệu, thành viên B góp 40% tương đương 400 triệu.thời gian sắp tới siêu thị X kinh doanh bị thua lỗ một,5tỷ và bị phá sản. Thì trách nhiệm của mỗi thành viên A, B trong trường hợp này sẽ nhận trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp. Tức là thành viên A nhận trách nhiệm hữu hạn tối đa số tiền là 600 triệu, thành viên B nhận trách nhiệm hữu hạn số tiền tối đalà 400 triệu. Phần siêu thị Xthua lỗ vượt quá 500 triệu so với số tiền những thành viên cam kết góp ban đầu thì những thành viên ko phải nhận trách nhiệm.

Góp vốn điều lệ siêu thị bằng những loại tài sản nào?

Theo quy định tại Điều 34Luật doanh nghiệp 2020 thì:

một. Tài sản góp vốn là Đồng VN, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, khoa học, giải pháp kỹ thuật, tài sản khác mang thể định giá được bằng Đồng VN.

Tức là khách du lịch mang thể góp vốn điều lệ bằng những tài sản như bất động sản, ô tô, quyền sử dụng cho thuê mặt bằng…, miễn sao mang văn bản thỏa thuận đồng ý về giá trị tài sản của tất cả những thành viên góp vốn.

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữuhợp pháphoặc mang quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản một Điều này mới mang quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

những quyền trên cần được định giá, hoặc thỏa thuận với những thành viên về giá trị tài sản đó, sau đó quy đổi giá trị ra tiền VNĐ và được ghi vào biên bản góp vốn tài sản của siêu thị.

Điều 76. Quyền của chủ sở hữu siêu thị

một. Chủ sở hữu siêu thị là tổ chức mang những quyền sau đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ siêu thị, sửa đổi, bổ sung Điều lệ siêu thị;

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của siêu thị;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý siêu thị, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý siêu thị;

d) Quyết định dự án thêm vốn phát triển;

đ) Quyết định những giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và khoa học;

e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và những hợp đồng khác do Điều lệ siêu thị quy định mang giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính sắp nhất của siêu thị hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ siêu thị;

g) Quyết định bán tài sản mang giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính sắp nhất của siêu thị hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ siêu thị;

h) Quyết định tăng vốn điều lệ của siêu thị; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của siêu thị cho tổ chức, cá nhân khác;

i) Quyết định thành lập siêu thị con, góp vốn vào siêu thị khác;

k) Tổ chức giám sát và mô tả thông tin hoạt động kinh doanh của siêu thị;

l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau lúc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ tài chính khác của siêu thị;

m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản siêu thị;

n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của siêu thị sau lúc siêu thị hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

2. Chủ sở hữu siêu thị là cá nhân mang những quyền sau đây:

a) Quyết định, nội dung Điều lệ siêu thị, sửa đổi, bổ sung Điều lệ siêu thị;

b) Quyết định thêm vốn, kinh doanh và quản trị nội bộ siêu thị, trừ trường hợp Điều lệ siêu thị mang quy định khác;

c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của siêu thị cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau lúc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ tài chính khác của siêu thị;

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản siêu thị;

e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của siêu thị sau lúc siêu thị hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

g) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

Điều 77. Nghĩa vụ của chủ sở hữu siêu thị

một. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ siêu thị.

2. Tuân thủ Điều lệ siêu thị.

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu siêu thị và tài sản của siêu thị. Chủ sở hữu siêu thị là cá nhân phải tách biệt những chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với những chi tiêu trên cương vị là người mang quyền lực cao siêu thị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật mang liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và những giao dịch khác giữa siêu thị và chủ sở hữu siêu thị.

5. Chủ sở hữu siêu thị chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi siêu thị dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức mang liên quan phải liên đới nhận trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của siêu thị.

6. Chủ sở hữu siêu thị ko được rút lợi nhuận lúc siêu thị ko thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác tới hạn.

7. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

một. Vốn điều lệ của siêu thị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của những thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ siêu thị.

Điều 47. Góp vốn thành lập siêu thị và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

một. Vốn điều lệ của siêu thị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của những thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ siêu thị.

2. Thành viên phải góp vốn cho siêu thị đủ và đúng loại tài sản đã cam kết lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ko kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên mang những quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên siêu thị chỉ được góp vốn cho siêu thị bằng loại tài sản khácvớitài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn mang thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên ko còn là thành viên của siêu thị;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết mang những quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của những thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp mang thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, siêu thị phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của những thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. những thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải nhận trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với những nghĩa vụ tài chính của siêu thị phát sinh trong thời gian trước ngày siêu thị đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành thành viên của siêu thị kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn quy định tại những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, siêu thị phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

6. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm những nội dung hoàn toàn sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của siêu thị;

b) Vốn điều lệ của siêu thị;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên làtổ chức;

d) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của siêu thị.

7. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được siêu thị cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ siêu thị.

Điều 48. Sổ đăng ký thành viên

một. siêu thị phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên mang thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của những thành viên siêu thị.

2. Sổ đăng ký thành viên phải bao gồm những nội dung hoàn toàn sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của siêu thị;

b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

c) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

3. siêu thị phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên mang liên quan theo quy định tại Điều lệ siêu thị.

4. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của siêu thị.

Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

một. Thành viên Hội đồng thành viên mang những quyền sau đây:

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) mang số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau lúc siêu thị đã nộp đủ thuế và hoàn thành những nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

d) Được chia giá trị tài sản còn lại của siêu thị tương ứng với phần vốn góp lúc siêu thị giải thể hoặc phá sản;

đ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào siêu thị lúc siêu thị tăng vốn điều lệ;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ siêu thị;

g) Tự mình hoặc nhân danh siêu thị khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với người mang quyền lực cao Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

2. Ngoài những quyền quy định tại khoản một Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ siêu thị quy định hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này mang những quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệutập họpHội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi những giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của siêu thị;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó ko thực hiện đúng hoặc khôngphù hợpvới quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

3. Trường hợp siêu thị mang một thành viên sở hữutrên90% vốn điều lệ và Điều lệ siêu thị ko quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên mang quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

một. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, nhận trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của siêu thị trong phạm vi số vốn đã góp vào siêu thị, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này.

2. ko được rút vốn đã góp ra khỏi siêu thị dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại những điều 51, 52, 53 và 68 của Luật này.

3. Tuân thủ Điều lệ siêu thị.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

5. nhận trách nhiệm cá nhân lúc nhân danh siêu thị để thực hiện những hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác ko nhằm phục vụ tiện dụng của siêu thị và gây thiệt hại cho người khác;

c) Thanh toán khoản nợ chưa tới hạn trước nguy cơ tài chính mang thể xảy ra đối với siêu thị.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Điều 51. Mua lại phần vốn góp

một. Thành viên mang quyền yêu cầu siêu thị mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu ko tán thành đối với nghịquyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung những nội dungtrongĐiều lệ siêu thị liên quan tới quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại siêu thị;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ siêu thị.

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi tới siêu thị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản một Điều này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản một Điều này thì siêu thị phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ siêu thị, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau lúc thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, siêu thị vẫn thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

4. Trường hợp siêu thị ko thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó mang quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người ko phải là thành viên siêu thị.

Điều 52. Chuyển nhượng phần vốn góp

một. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên siêu thị trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mang quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Chào bán phần vốn góp đó cho những thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họtrongcông tyvớicùng điều kiện chào bán;

b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với những thành viên còn lạiquy địnhtại điểm a khoản này cho người ko phải là thành viên nếu những thành viên còn lại của siêu thị ko mua hoặc ko mua hếttrongthời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn mang những quyền và nghĩa vụ đối với siêu thị tương ứng với phần vốn góp mang liên quan cho tới lúc thông tin về người mua quy định tại những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của những thành viên dẫn tới chỉ còn một thành viên siêu thị thì siêu thị phải tổ chức quản lý theo loại hình siêu thị trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Điều 53. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc trưng

một. Trường hợp thành viên siêu thị là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên siêu thị.

2.Trường hợpthành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì quyền và nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, mang nan giải trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong siêu thị được thực hiện thông qua người đại diện.

4. Phần vốn góp của thành viên được siêu thị mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Luật nàytrongcác trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế ko muốn trở thành thành viên;

b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 6 Điều này ko được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

c) Thành viên siêu thị là tổ chức giải thể hoặc phá sản.

5. Trường hợp phần vốn góp của thành viên siêu thị là cá nhân chết mà ko mang người thừa kế, người thừa kếtừchối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

6. Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại siêu thị cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên siêu thị theo quy định sau đây:

a) Người được tặng cho thuộc mục tiêu thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên siêu thị;

b) Người được tặng cho ko thuộc mục tiêu quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên siêu thị lúc được Hội đồng thành viên chấp thuận.

7. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán mang quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Trở thành thành viên siêu thị nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

8. Trường hợp thành viên siêu thị là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện buộc phải, cơ sở giáo dục buộc phải thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại siêu thị.

9. Trường hợp thành viên siêu thị là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm việc làm nhất định hoặc thành viên siêu thị là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của siêu thị thì thành viên đó ko được hành nghề, làm việc làm đã bị cấm tại siêu thị đó hoặc siêu thị tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề mang liên quan theo quyết định của Tòa án.

Vốn điều lệ siêu thị cổ phần được quy định như sau:

Điều 112. Vốn của siêu thị cổ phần

một. Vốn điều lệ của siêu thị cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần những loại đã bán. Vốn điều lệ của siêu thị cổ phần lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần những loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ siêu thị.

2. Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được những cổ đông thanh toán đủ cho siêu thị. lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần những loại đã được đăng ký mua.

3. Cổ phần được quyền chào bán của siêu thị cổ phần là tổng số cổ phần những loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của siêu thị cổ phần lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần những loại mà siêu thị sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho siêu thị. lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần những loại chưa được đăng ký mua.

5. siêu thị mang thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, siêu thị hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họtrongcông ty nếu siêu thị đã hoạt động kinh doanh liên tụctừ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau lúc đã hoàn trả cho cổ đông;

b) siêu thị mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Vốn điều lệ ko được những cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

Điều 113. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp

một. những cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ siêu thị hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó ko tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị nhận trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn những cổ phần đã đăng ký mua.

Xem thêm: Papy Xù Tường Và khách du lịch Trai – Nguyễn Lê Tường Vi Trang Cá Nhân

2. Trong thời hạn từ ngày siêu thị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký muaquy địnhtại khoản một Điều này, số phiếu biểu quyết của những cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ siêu thị cóquy địnhkhác.

3. Trường hợp sau thời hạnquy địnhtại khoản một Điều này, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên ko còn là cổ đông của siêu thị và ko được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua mang quyền biểu quyết, nhận lợi tức và những quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; ko được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d)Trongthời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản một Điều này, siêu thị phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải nhận trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với những nghĩa vụ tài chính của siêu thị phát sinhtrongthời hạn trước ngày siêu thị đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải nhận trách nhiệm liên đới về những thiệt hại phát sinh do ko thực hiện hoặc ko thực hiện đúng quy định tại khoản một và điểm d khoản 3 Điều này.

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành cổ đông của siêu thị kể từ thời điểm đã thanh toán việc mua cổ phần và những thông tin về cổ đông quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

Điều 114. những loại cổ phần

một. siêu thị cổ phần phải mang cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, siêu thị cổ phần mang thể mang cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm những loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ siêu thị và pháp luật về chứng khoán.

3. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ siêu thị quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đôngquyếtđịnh.

4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó những quyền, nghĩa vụ và tiện dụng ngang nhau.

5. Cổ phần phổ thông ko thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi mang thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Cổ phần phổ thông được sử dụng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký ko mang quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký ko mang quyền biểu quyết mang tiện dụng kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

7. Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký ko mang quyền biểu quyết.

Điều 115. Quyền của cổ đông phổ thông

một. Cổ đông phổ thông mang quyền sau đây:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ siêu thị, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông mang một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đôngtrongcông ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản một Điều 127 của Luật này và quy định khác của pháp luật mang liên quan;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông mang quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin ko chính xác của mình;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ siêu thị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g) lúc siêu thị giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại siêu thị.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ siêu thị mang quyền sau đây:

a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan tới bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của siêu thị;

b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngtrongtrường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan tới quản lý, điều hành hoạt động của siêu thị lúc xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm những nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của siêu thị; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này mang quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ siêu thị.

4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm những nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đốivớicổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểmđăng kýcổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của siêu thị, căn cứ và nguyên do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. tất nhiên yêu cầu triệu tập họp phải mang những tài liệu, chứng cứ về những vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặcvềquyếtđịnh vượt quáthẩm quyền.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ siêu thị mang quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ siêu thị ko mang quy định khác thì việc đề cử ngườivào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) những cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho những cổ đông dự họp biết trước lúc khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những cổ đông khác đề cử.

6. Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

một. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông mang nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ siêu thị quy định. Chỉ mang tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập mang hiệu lựctrong03 năm kể từ ngày siêu thị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ siêu thị. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết mang quyền sau đây:

a) Biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản một Điều này;

b) Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trườnghợp quyđịnh tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết ko được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã mang hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

4. Chính phủ quy định yếu tố Điều này.

Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

một. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định ko phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của siêu thị. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức mang quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản một Điều này;

b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại siêu thị sau lúc siêu thị đã thanh toán hết những khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại lúc siêu thị giải thể hoặc phá sản;

c) Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trườnghợp quyđịnh tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức ko mang quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Điều 118. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

một. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được siêu thị hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo những điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ siêu thị.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại mang quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại ko mang quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 114 và khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông

một. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần camkếtmua.

2. ko được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi siêu thị dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được siêu thị hoặc người khác mua lại cổ phần.Trường hợpcó cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người mang tiện dụng liên quan trong siêu thị phải cùng liên đới nhận trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của siêu thị trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và những thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ siêu thị và quy chế quản lý nội bộ của siêu thị.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật những thông tin được siêu thị cung cấp theo quy định tại Điều lệ siêu thị và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và tiện dụng hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được siêu thị cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ siêu thị.

Điều 120. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

một. siêu thị cổ phần mới thành lập phải mang ít nhất 03 cổ đông sáng lập. siêu thị cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ siêu thị trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ siêu thị cổ phần khác ko nhất thiết phải mang cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ siêu thị trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải mang chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc những cổ đông phổ thông của siêu thị đó.

2. những cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày siêu thị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người ko phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì ko mang quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

4. những hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này ko áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau đây:

a) Cổ phần mà cổ đông sáng lập mang thêm sau lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp;

b) Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác ko phải là cổ đông sáng lập.

Điều 121. Cổ phiếu

một. Cổ phiếu là chứng chỉ do siêu thị cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của siêu thị đó. Cổ phiếu phải bao gồm những nội dung hoàn toàn sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của siêu thị;

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của siêu thị;

e) Sốđăng kýtại sổ đăng ký cổ đông của siêu thị và ngày phát hành cổ phiếu;

g) Nội dung khác theo quy định tại những điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

2. Trường hợpcó sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do siêu thị phát hành thì quyền và tiện dụng của người sở hữu cổ phiếu đó ko bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của siêu thị nhận trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được siêu thị cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm những nội dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b) Cam kết nhận trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 122. Sổ đăng ký cổ đông

một. siêu thị cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông mang thể làvănbản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của những cổ đông siêu thị.

2. Sổđăng kýcổ đông phải bao gồm những nội dung hoàn toàn sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của siêu thị;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công tyhoặc những tổ chức khác mang chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.Cổ đông mang quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông siêu thị trong sổ đăng ký cổ đông.

4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với siêu thị để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. siêu thị ko nhận trách nhiệm về việc ko liên lạc được với cổ đông do ko được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

5. siêu thị phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông mang liên quan theo quy định tại Điều lệ siêu thị.

Điều 123. Chào bán cổ phần

một. Chào bán cổ phần là việc siêu thị tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần mang thể thực hiện theo những hình thức sau đây:

a) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán cổ phần riêng lẻ;

c) Chào bán cổ phần ra công chúng.

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của siêu thị đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. siêu thị thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Điều 124. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

một. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp siêu thị tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện mang của họ tại siêu thị.

2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của siêu thị cổ phần ko phải là siêu thị đại chúng được thực hiện như sau:

a) siêu thị phải thông báo bằng văn bản tới cổ đông theo phương thức để bảo đảm tới được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

b) Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện mang của cổ đông tại siêu thị; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của siêu thị. tất nhiên thông báo phải mang mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do siêu thị phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần ko được gửi về siêu thị đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã ko nhận quyền ưu tiên mua;

c) Cổ đông mang quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

3. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán ko được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị mang quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của siêu thị và người khác với điều kiện ko thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông mang chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán mang quy định khác.

4. Cổ phần được coi là đã bán lúc được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của siêu thị.

5. Sau lúc cổ phần được thanh toán đầy đủ, siêu thị phát hành và giao cổ phiếu cho người mua; trường hợp ko giao cổ phiếu, những thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phầncủacổ đông đótrongcông ty.

Điều 125. Chào bán cổ phần riêng lẻ

một. Chào bán cổ phần riêng lẻ của siêu thị cổ phần ko phải là siêu thị đại chúng phải hoàn thành những điều kiện sau đây:

a) ko chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

b) Chào bán cho dưới 100 nhà thêm vốn, ko kể nhà thêm vốn chứng khoán giỏi hoặc chỉ chào bán cho nhà thêm vốn chứng khoán giỏi.

2. siêu thị cổ phần ko phải là siêu thị đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) siêu thị quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật này;

b) Cổ đông của siêu thị thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 124 của Luật này, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất siêu thị;

c) Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua ko mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện ko thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông mang chấp thuận khác.

3. Nhà thêm vốn nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật thêm vốn.

Điều 126. Bán cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần ko được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghitrongsổ sách của cổ phần tại thời điểm sắp nhất, trừ trường hợp sau đây:

một. Cổ phần bán lần thứ 1 cho những người ko phải là cổ đông sáng lập;

2. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện mang của họ ở siêu thị;

3. Cổ phần bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ siêu thị quy định khác;

4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong những trường hợp đó do Điều lệ siêu thị hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần

một. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ siêu thị mang quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.Trường hợpĐiều lệ siêu thị mang quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì những quy định này chỉ mang hiệu lực lúc được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoánthì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của siêu thị.

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà ko mang người thừa kế, người thừa kếtừchối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông mang quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại siêu thị cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của siêu thị.

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong những trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông siêu thị từ thời điểm những thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Xem thêm: Cách To Chức Trò Chơi Rung Chuông Vàng, Cách Tổ Chức Trò Chơi Rung Chuông Vàng

7. siêu thị phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông mang liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ siêu thị.

Vốn thêm vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân TheoĐiều 189 Luật doanh nghiệp mới nhất

Điều 189. Vốn thêm vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân

một. Vốn thêm vốn của
Chuyên mục: Kiến Thức

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button