vòi hoa sen trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

[ad_1]

Vòi hoa sen!

The shower!

Bạn đang đọc: vòi hoa sen trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Em cần tắm vòi hoa sen.

I need a shower.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy chỉ muốn một vòi hoa sen thoải mái.

He just wanted a comfortable shower.

ted2019

Em ngủ, tắm dưới vòi hoa sen.

I slept, took a shower.

OpenSubtitles2018. v3

Hàn Quốc như phim buồn vì’vòi hoa sen.

Koreans like sad movies all because of’Shower’.

OpenSubtitles2018. v3

▪ Gắn loại đầu vòi hoa sen tốn ít nước.

▪ Install a water-efficient shower head.

jw2019

Vòi hoa sen trong phòng tắm nữa.

And the faucet in the bathroom.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ bạn bắt đầu ngày mới bằng việc tắm vòi hoa sen.

You probably start the day with a shower.

QED

Cống tại vòi hoa sen 14 bị tắc.

Shower 14s drain is clogged.

OpenSubtitles2018. v3

Vòi hoa sen?

Showerheads?

OpenSubtitles2018. v3

Gội đầu lại bằng vòi hoa sen và gội lại bằng dầu gội bình thường .

Rinse it out in the shower, and shampoo normally .

EVBNews

* Bạn nên tắm vòi hoa sen thay vì bồn tắm .

* Take showers instead of baths .

EVBNews

Xem thêm: Tại sao tiếng Hàn Quốc là gì? Tìm hiểu các từ để hỏi trong tiếng Hàn hiện nay? – Trung Tâm du học Hàn Quốc Sunny

Sáng nay trước khi đến đây, ai đã tắm bằng vòi hoa sen?

This morning before you came, who could have had a wash using a shower?

ted2019

và cả cái vòi hoa sen trong phòng tắm.

Xem thêm :  https://blogchiase247.net/gadgets-la-gi-1640174476/

And the faucet in the bathroom, too.

OpenSubtitles2018. v3

Vòi hoa sen?

Shower?

OpenSubtitles2018. v3

Và bạn có thể đứng trong vòi hoa sen hàng tiếng đồng hồ

It will squirt you all around and you can stay in that shower for hours — and not waste water, by the way, because it recirculates the same dirty water.

QED

Luisa thích tắm vòi hoa sen mặc dù nước rất lạnh.

Luisa was tempted by the idea of a shower, although a cold one.

OpenSubtitles2018. v3

Vòi hoa sen ở đây khác thường.

We have different showers.

OpenSubtitles2018. v3

Vòi hoa sen vẫn hoạt động, nhưng ta sẽ điều khiển nó từ đây.

Shower still works, but we control from out here.

OpenSubtitles2018. v3

Một điều cũng giúp ích là dùng vòi hoa sen cầm tay vì bạn có thể tắm khi ngồi.

It may also be helpful to have a handheld showerhead so that you can remain seated when bathing.

jw2019

* Một biện pháp khả thi khác là cho một lượng lớn muối bọt lên tay trước khi tắm vòi hoa sen .

* Another possible remedy consists of pouring a generous amount of table salt into your hand before showering .

EVBNews

Ông ấy kể cho chúng tôi về thời gian đến thăm bạn ông ấy chỉ muốn tắm vòi hoa sen thật thoải mái.

He tells us about the time he visited his friends and he just wanted to take a comfortable shower.

ted2019

Giờ đây chúng tôi sẽ có buồng tắm vòi hoa sen, tủ lạnh để giữ đồ ăn và lò điện để nấu ăn.

Xem thêm :  https://blogchiase247.net/dishes-la-gi-1643062498/

Now we would have a shower, a refrigerator to keep food in, and an electric burner on which to make our meals.

Xem thêm: ‘tượng đồng’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

jw2019

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.