Hỏi đáp

Vì Sao Trong Mô Thực Vật Lại Diễn Ra Quá Trình Khử Nitrat (No3

Create by : https://globalizethis.org

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH4+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở cả dạng NH4+và NO3-. Do vậy trong mô thực vật cần diễn ra quá trình khử nitrat để chuyển NO3-thành NH4+để cây có thể sử dụng.

Bạn đang xem: Vì Sao Trong Mô Thực Vật Lại Diễn Ra Quá Trình Khử Nitrat (No3

Khi nói về dinh dưỡng Nito ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

1. Rễ cây có thể hấp thụ được nito khoáng từ đất dưới dạng NO2; NO3- và NH4+.

2. Rễ cây họ Đậu có khả năng thực hiện quá trình cố định nito.

3. Trong mô thực vật diễn ra 2 quá trình: Khử nitrat và đồng hóa amôni.

4. Quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ được gọi là quá trình khử ntrat.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Khử nitrat là quá trình quan trọng của sự đồng hóa nito trong mô thực vật. Đó là quá trình

A.Tổng hợp nitrat từ các nguồn nito khác nhau

B.Biến đổi nitrat thành ammoniac

C.Biến đổi nitrat thành nitrit

D.Chuyển ammoniac thành nitrat

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ?

A. NO2-→ NO3-→ NH4+.

B. NO3-→ NO2-→ NH3.

C. NO3-→ NO2-→ NH4+.

D. NO3-→ NO2-→ NH2.

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

A.NO2-→ NO3-→ NH4+

B.NO3-→ NO2-→ NH3

C.NO3-→ NO2-→ NH4+

D.NO3-→ NO2-→ NH2

Trong các quá trình sau, có bao nhiêu quá trình diễn ra ở cả thực vật C3­và thực vật C4?

(1) Quang phân li nước giải phóng oxi.

(2) Tổng hợp ATP và NADPH.

(3) Cố định CO2theo chu trình Calvin.

(4) Pha sáng diễn ra trên màng tilacôit.

(5) Lục lạp của tế bào mô giậu tổng hợp chất trung gian có 4 cácbon.

A. 3

B. 4

C. 2

D.5

Cho các phát biểu sau:

(1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

(2) Ở thực vật CAM, quá trình cacboxi hóa sơ cấp xảy ra vào ban đêm, còn quá trình tổng hợp đường lại xảy ra vào ban ngày.

Xem thêm: Thời Trang Phim Vì Sao Đưa Anh Tới, Pin On Korean Celebrity Women

(3) Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật đươc xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM.

(4) Ở các nhóm thực vật khác nhau, pha tối diễn ra khác nhau ở chất nhận CO2 đầu tiên và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 11 Sinh học
1
0

Cho các phát biểu sau:

I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.

II. Ở thực vật CAM, quá trình cacboxi hóa sơ cấp xảy ra vào ban đêm. Còn quá trình tổng hợp đường lại xảy ra vào ban ngày.

III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3> C4> CAM.

IV. Nhóm thực vật C3 và C4, pha tối diễn ra khác nhau ở chất nhận CO2 đầu tiên và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 11 Sinh học
1
0

Quá trình khử nitrat là quá trình

A.Chuyển hóa NH4+ thành NO3-

B.chuyển hóa NO3- thành NH4+

C.Chuyển hóa NO2- thành NH3

D.Chuyển hóa NO3- thành N2

Lớp 11 Sinh học
1
0
 chu+trình+Crep+->chuỗi+truyền+electron+hô+hấp.+B.Đường+phân+->chuỗi+truyền+electron+hô+hấp+->ch…”>

Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở tế bào thực vật, diễn ra giai đoạn theo trình tự nào?

A.Đường phân ->chu trình Crep ->chuỗi truyền electron hô hấp.

B.Đường phân ->chuỗi truyền electron hô hấp ->chu trình Crep.

C.Chu trình Crep ->đường phân ->chuỗi truyền electron hô hấp

D.Chuỗi truyền electron hô hấp ->đường phân ->chu trình Crep.

Lớp 11 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Danh mục: Hỏi đáp
Nguồn: https://globalizethis.org

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button