Vì Sao Khi Bón Phân Cây Khó Hấp Thụ Nước ? Vì Sao Sau Khi Bón Phân, Cây Sẽ Khó Hấp Thụ Nước

Create by : https://globalizethis.org

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

A.

Bạn đang xem: Vì sao khi bón phân cây khó hấp thụ nước

Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.

B.Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

C.Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.

D.Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.

*

Khi nói đến vai trò của thận trong cân bằng nội môi, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thận tham gia điều hoà cân bằng áp suất thẩm thấu trong máu.

II. Khi nồng độ glucozo trong máu giảm, thận sẽ tăng cường chuyển hóa glycogen thành glucozo nhờ insulin.

III. Khi áp suất thẩm thấu trong máu giảm là thận tăng thải nước.

IV. Khi áp suất thẩm thấu trong máu tăng, thận tăng cường tái hấp thu nước.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Áp suất rễ do nguyên nhân nào?

I.Lực hút bên trên của quá trình thoát hơi nước.

II.Độ chênh lệch giữa áp suất thẩm thấu của mô rễ so với môi trường đất.

III. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu của mô rễ từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ.

IV. Môi trường đất không có nồng độ, còn dịch tế bào rễ có nồng độ dịch bào

Có bao nhiêu ý đúng?

Xem thêm :  ” Máy Khoan Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Drilling Machine

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Áp suất rễ do nguyên nhân nào?

I.Lực hút bên trên của quá trình thoát hơi nước.

II.Độ chênh lệch giữa áp suất thẩm thấu của mô rễ so với môi trường đất.

III. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu của mô rễ từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ.

IV. Môi trường đất không có nồng độ, còn dịch tế bào rễ có nồng độ dịch bào.

Có bao nhiêu ý đúng?

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

Dòng mạch gỗ được vận chuyển nhờ

1. Lực đẩy ( áp suất rễ).

2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Xem thêm: Vì Sao Gỗ Sưa Lại Quý ? Tại Sao Gỗ Sưa Lại Rất Quý Và Đắt

4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá ) và cơ quan chứa ( quả, củ..)

5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất.

A.1-2-4.

B.1-2-3.

C.1-3-5.

D.1-3-4.

Dòng mạch gỗ được vận chuyển nhờ

1. Lực đẩy ( áp suất rễ).

2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá ) và cơ quan chứa ( quả, củ..)

5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất.

Xem thêm :  Trò chơi thử tài tinh mắt

A. 1-2-4

B. 1-2-3

C. 1-3-5

D. 1-3-4

Các quá trình sinh lý trong cơ thể sẽ xảy ra khi cơ thể bị mất nước do sốt cao hay tiêu chảy. Có bao nhiêu quá trình sinh lý sau đây đúng?

I. Tăng áp suất thẩm thấu của máu.

II. Giảm huyết áp.

III. Kích thích tuyến yên tiết hoocmon ADH để tăng sự tái hấp thụ nước ở thận.

IV. Ức chế thận tái hấp thu Na+.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khi cơ thể uống nhiều nước thì sẽ có bao nhiêu thay đổi sau đây diễn ra trong cơ thể?

(1) Lượng nước tiểu tăng. (2) Áp suất thẩm thấu máu tăng.

(3) Lượng ADH trong máu tăng. (4) Áp lực lọc ở cầu thận giảm.

(5) Huyết áp tăng

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Rễ cây có thể hấp thụ ion khoáng theo cơ chế bị động, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

II. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

III. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn năng lượng.

Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có thế nước thấp đến nơi có thế nước cao, không tiêu tốn năng lượng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Rễ cây có thể hấp thụ ion khoáng theo cơ chế bị động, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Xem thêm :  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần năm 2021

I. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

II. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

III. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp, không tiêu tốn năng lượng.

IV. Các ion khoáng khuếch tán từ nơi có thế nước thấp đến nơi có thế nước cao, không tiêu tốn năng lượng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Các quá trình sinh lý trong cơ thể có thể sẽ xảy ra khi cơ thể bị mất nước do sốt cao hay tiêu chảy. Có bao nhiêu quá trình sinh lí sau đây đúng?

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.