Tin tức

Ví Dụ Về Mô Hình Kinh Doanh Canvas Theo Cách Của The Longhairs

Mô hình kinh doanh Canvas đang là giải pháp được nhiều sử dụng để dễ dàng tưởng tượng và thử nghiệm mô hình kinh doanh của mình, được mô tả thông tin là công cụ tư vấn đắc lực cho quá trình phát triển, đổi mới mô hình kinh doanh. Nó mang thể được sử dụng để lập kế hoạch cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào, từ thị trường ngách tới thị trường đại chúng.

du khách đang xem: Ví dụ về mô hình kinh doanh canvas

Bài viết dưới đây của Đọc Sách Hay sẽ giúp du khách hiểu biết rõ hơn về mô hình kinh doanh Canvas là gì, cách thức hoạt động của nó và những ví dụ về mô hình kinh doanh Canvas được áp dụng hiện nay.

Mô hình kinh doanh Canvas là gì?

Mô hình kinh doanh Canvas (tên tiếng Anh: Business Model Canvas) là một công cụ quản lý chiến lược cho phép du khách tưởng tượng và mô tả thông tin ý tưởng hoặc khái niệm kinh doanh của mình. Đó là một tài liệu dài một trang chứa 9 ô đại diện cho những yếu tố cơ bản khác nhau của một doanh nghiệp.

*

Mô hình kinh doanh Canvas

Mô hình kinh doanh Canvas đã thay thế kế hoạch kinh doanh truyền thống trải dài trên nhiều trang, bằng cách cung cấp một cách dễ dàng hơn để hiểu biết những yếu tố cốt lõi khác nhau của doanh nghiệp. 

Phía bên phải của Canvas tập trung vào khách hàng hoặc thị trường (những yếu tố bên ngoài ko tọa lạc trong tầm kiểm soát của du khách) trong lúc phía bên trái của Canvas tập trung vào doanh nghiệp (những yếu tố bên trong hầu hết tọa lạc trong tầm kiểm soát của du khách). Ở giữa, du khách nhận được những đề xuất giá trị thể hiện sự trao đổi giá trị giữa doanh nghiệp của du khách và khách hàng của du khách. 

Mô hình kinh doanh Canvas ban đầu được phát triển bởi Alex Osterwalder và Yves Pigneur và được giới thiệu trong cuốn sách “Business Model Generation” của họ như một khuôn khổ trực quan để lập kế hoạch, phát triển và thử nghiệm (những) mô hình kinh doanh của một tổ chức.

Tại sao du khách nên sử dụng mô hình kinh doanh Canvas 

Những nguyên nhân thuyết phục du khách nên sử dụng mô hình kinh doanh Canvas:

Mô hình kinh doanh Canvas cung cấp một tầm nhìn tổng quan nhanh chóng về mô hình kinh doanh và ko mang những yếu tố ko cần thiết so với kế hoạch kinh doanh truyền thống. Bản chất trực quan của mô hình kinh doanh Canvas giúp mọi người dễ dàng tham khảo và hiểu biết hơn.Nó dễ dàng hơn để chỉnh sửa và nó mang thể dễ dàng được chia sẻ với nhân viên và những bên liên quan. Mô hình kinh doanh Canvas mang thể được sử dụng bởi những tập đoàn lớn cũng như những liên doanh khởi nghiệp chỉ với một vài nhân viên.Nó làm rõ những khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp mang liên quan với nhau như thế nào. du khách mang thể sử dụng mẫu mô hình kinh doanh Canvas để xác định mô hình kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

những thành phần mang trong mô hình kinh doanh Canvas 

Phân khúc khách hàng (Customer Segments)

Đây là những nhóm người hoặc liên doanh mà du khách đang phấn đấu nhắm mục tiêu và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Phân khúc khách hàng của du khách dựa trên những điểm tương đồng như khu vực địa lý, giới tính, độ tuổi, hành vi, sở thích,… mang lại cho du khách cơ hội để phục vụ nhu cầu của họ tốt hơn, cụ thể là bằng cách tùy chỉnh giải pháp du khách đang cung cấp cho họ. 

Sau lúc phân tích kỹ lưỡng những phân khúc khách hàng của mình, du khách mang thể xác định những người du khách nên phục vụ và bỏ qua. Sau đó, tạo personas khách hàng cho từng phân khúc khách hàng đã tìm.

*

những thành phần của mô hình kinh doanh Canvas

Đề xuất giá trị (Value Propositions)

Đây là khối xây dựng trung tâm của mô hình kinh doanh Canvas. Và nó đại diện cho giải pháp duy nhất của du khách (sản phẩm hoặc dịch vụ) cho một vấn đề mà một phân khúc khách hàng phải đối mặt hoặc tạo ra giá trị cho phân khúc khách hàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Trang Web Miễn Phí Với Google Sites, Cách Tạo Website Miễn Phí Tốt Nhất

Đề xuất giá trị phải là duy nhất hoặc phải khác với đề xuất giá trị của đối thủ khó của du khách. Nếu du khách đang cung cấp một sản phẩm mới, sản phẩm đó phải sáng tạo và đột phá. Và nếu du khách đang cung cấp một sản phẩm đã tồn tại trên thị trường, thì sản phẩm đó phải nổi bật với những tính năng và thuộc tính mới. 

những đề xuất giá trị mang thể là định lượng (giá cả và vận tốc dịch vụ) hoặc định tính (trải nghiệm khách hàng hoặc thiết kế).

Kênh (Channels)

Khối này là để mô tả cách liên doanh của du khách sẽ giao tiếp và tiếp cận với khách hàng của du khách. những kênh là điểm tiếp xúc cho phép khách hàng liên kết với liên doanh của du khách. 

những kênh đóng một vai trò trong việc tăng nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ của du khách giữa những khách hàng và cung cấp những đề xuất giá trị của du khách cho họ. những kênh cũng mang thể được sử dụng để cho phép khách hàng mang cơ hội mua sản phẩm hoặc dịch vụ và cung cấp tư vấn sau mua. 

Quan hệ khách hàng (Customer Relationships)

Trong phần này, du khách cần thiết lập loại mối quan hệ du khách sẽ mang với từng phân khúc khách hàng của mình hoặc cách du khách sẽ tương tác với họ trong suốt hành trình của họ với liên doanh của du khách. 

Dòng Doanh thu (Revenue Streams)

Dòng doanh thu là nguồn mà từ đó một liên doanh tạo ra tiền bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho khách hàng. Và trong khối này, du khách nên mô tả cách du khách sẽ kiếm được doanh thu từ những đề xuất giá trị của mình.

những hoạt động chính (Key Activities)

Những hoạt động / nhiệm vụ cần phải hoàn thành để thực hiện mục đích kinh doanh của du khách là gì? Trong phần này, du khách nên liệt kê tất cả những hoạt động chính cần làm để mô hình kinh doanh của du khách hoạt động. 

những hoạt động chính này nên tập trung vào việc thực hiện đề xuất giá trị của nó, tiếp cận những phân khúc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như tạo ra doanh thu.

Nguồn lực chính (Key Resources)

Đây là nơi du khách liệt kê những nguồn lực chính hoặc những yếu tố đầu vào chính mà du khách cần để thực hiện những hoạt động chính của mình nhằm tạo ra đề xuất giá trị của du khách. 

Quan hệ đối tác chính (Key Partnerships)

những đối tác chính là những liên doanh hoặc nhà cung cấp bên ngoài sẽ giúp du khách thực hiện những hoạt động chính của mình. Những mối quan hệ đối tác này được tạo dựng theo phương pháp oder để tránh rủi ro và thu được nguồn lực. 

Cơ cấu kinh phí (Cost Structure)

Trong khối này, du khách xác định tất cả những kinh phí liên quan tới việc vận hành mô hình kinh doanh của mình.

du khách sẽ cần tập trung vào việc mô tả thông tin kinh phí tạo và cung cấp những đề xuất giá trị của mình, tạo ra những luồng doanh thu và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Và điều này sẽ dễ dàng hơn lúc du khách đã xác định được những nguồn lực, hoạt động và đối tác chính của mình. 

Doanh nghiệp mang thể định hướng kinh phí (tập trung vào việc tránh kinh phí bất cứ lúc nào mang thể) và định hướng giá trị (tập trung vào việc cung cấp giá trị tối đa cho khách hàng). 

lúc nào du khách nên tạo và sử dụng mô hình kinh doanh Canvas?

Mô hình kinh doanh Canvas ko nhằm phục vụ cho một kế hoạch kinh doanh. Thay vào đó, Canvas được sử dụng để tóm tắt và minh họa trực quan thông tin trọng yếu nhất của mô hình kinh doanh.

Mô hình kinh doanh Canvas hợp để minh họa những mô hình kinh doanh hiện mang, bất kể doanh nghiệp mang mới hay ko. Canvas cũng thích hợp để tưởng tượng những mô hình kinh doanh mới cho những liên doanh khởi nghiệp, vì nó giúp tổ chức và hợp nhất những ý tưởng xung quanh những chức năng chính của du khách. ko kể đó, du khách cũng cần lưu ý rằng mô hình kinh doanh Canvas nên được xem xét định kỳ, vì tất cả những yếu tố được liệt kê mang thể thay đổi theo thời gian.

Làm thế nào để tạo một mô hình kinh doanh Canvas?

mang 9 thành phần chính trong mô hình kinh doanh Canvas mà du khách cần nêu ra: bắt đầu với những đối tác, hoạt động, nguồn lực và đề xuất chính xác định doanh nghiệp của du khách và sẽ cho phép du khách cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Sau đó, nói rõ bản chất của mối quan hệ của du khách với cơ sở khách hàng, cùng với những phân khúc khách hàng và những kênh mà du khách sẽ tiếp cận họ. Cuối cùng, hãy trình bày rõ cấu trúc kinh phí và dòng doanh thu của doanh nghiệp du khách.

Ví dụ về mô hình kinh doanh Canvas

Mô hình kinh doanh Canvas của Grab

*

Mô hình kinh doanh Canvas của Grab

Mô hình kinh doanh Canvas của Facebook

*

Mô hình kinh doanh Canvas của Facebook

Mô hình kinh doanh Canvas của Uber

*

Mô hình kinh doanh Canvas của Uber

Mô hình kinh doanh Canvas cung cấp một cách để hiển thị những yếu tố chính của bất kỳ mô hình kinh doanh nào trên một tờ giấy. Mô hình Canvas được xây dựng dựa trên 9 thành phần cơ bản và mối quan hệ qua lại giữa chúng. du khách mang thể sử dụng Canvas bất kể du khách đang phấn đấu xây dựng một liên doanh khởi nghiệp với một vài nhân viên hay một liên doanh, tập đoàn lớn với hàng trăm nhân viên. 

Mong rằng với những thông tin chia sẻ trong bài viết, những du khách đã mang tầm nhìn rõ ràng hơn về mô hình kinh doanh Canvas cũng như ứng dụng nó trong việc phát triển mô hình kinh doanh của mình. 

Nguồn : sưu tầm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button