Pháp luật

Tuyên bố một người là đã chết

Quy định pháp luật về việc tuyên bố một người đã chết. Thủ tục tuyên bố một người đã chết như thế nào?

Một người vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian theo pháp luật quy định thì người với quyền, tiện dụng liên quan với thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố người đó là đã chết và những quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người đó sẽ được định đoạt theo pháp luật

Trường hợp nào tuyên bố một người đã chết

Theo quy định tại điều 71 bộ luật dân sự 2015 quy định về tuyên bố một người đã chết như sau:

Điều 71. Tuyên bố chết
một. Người với quyền, tiện dụng liên quan với thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:
a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án với hiệu lực pháp luật mà vẫn ko với tin tức xác thực là còn sống;
b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn ko với tin tức xác thực là còn sống;
c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn ko với tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật với quy định khác;
d) Biệt tích 05 năm ngay tắp lự trở lên và ko với tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản một Điều 68 của Bộ luật này.
2. Căn cứ vào những trường hợp quy định tại khoản một Điều này, Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.
3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch

Nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố chết

Theo quy định tại điều 72 bộ luật dân sự 2015 quy định về quan hệ của người bị tuyên bố chết như sau:

Điều 72. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
một. lúc quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết với hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và những quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.
2. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Thủ tục tuyên bố một người đã chết

Việc yêu cầu Tòa án ra quyết định, thủ tục tuyên bố 01 người đã chết được thực hiện dựa trên trình tự giải quyết vụ án dân sự. khía cạnh như sau:
Bước một: Chuẩn bị hồ sơ gồm:
– Đơn yêu cầu giải quyết dân sự
– Bản sao CMND / CCCD / Hộ chiếu của người nộp hồ sơ và người được yêu cầu tuyên bố chết.
– những căn cứ xác minh người được yêu cầu thỏa mãn điều kiện tuyên bố chết.
– những giấy tờ khác liên quan (nếu với).
Bước 2: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tới Tòa án nhân dân ở địa phương.
Bước 3: Toà án kiểm duyệt hồ sơ và xác minh những điều kiện theo quy định
Bước 4: Tòa án ra quyết định, tuyên bố người đã chết lúc đạt đủ những yêu cầu cần thiết.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết

Điều 73 Luật dân sự 2015 quy định việc hủy bỏ tuyên bố chết. Theo đó, quan hệ chủ thể, quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản sẽ được khôi phục, trừ một số trường hợp. Cụ thể như sau:

Điều 73. Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết
một. lúc một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc với tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người với quyền, tiện dụng liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.
2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục lúc Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:
a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn với hiệu lực pháp luật;
b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn với hiệu lực pháp luật.
3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống với quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.
Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
4. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình.
5. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button