Tư cách pháp nhân là gì?

Create by : https://globalizethis.org

Tư cách pháp nhân là gì? Thế nào là tư cách pháp nhân? Khái niệm về tư cách pháp nhân? Điều kiện để có tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân là thuật ngữ thường sử dụng trong cuộc sống,đặc biệt là đối với người làm luật. vậy tư cách pháp nhân là gì? Thế nào là có tư cách pháp nhân?

Tư cách pháp nhân là gì
Tư cách pháp nhân là gì

Khái niệm về pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân (legal entity) được quy định tại điều 74 Bộ luật dân sự 2015 và phải đáp ứng được đầy đủ 4 điều kiện để có tư cách pháp nhân dưới đây

Điều 74. Pháp nhân
1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Như vậy có thể thấy để thỏa mãn được có tư cách pháp nhân phải đáp ứng đủ 4 yếu tố theo quy định của điều 74 Bộ luật dân sự 2015

Xem thêm :  Tảo hôn là gì? Mức phạt khi tảo hôn?

Điều kiện để có tư cách pháp nhân

Được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự và các luật liên quan

Pháp nhân phải là một tổ chức, được thành lập theo quy định của pháp luật: cụ thể ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…hoặc một số hội, nhóm, cơ quan nhà nước. Các đơn vị này đểu có tư cách pháp nhân.

Có cơ cấu tổ chức, cơ quan điều hành

Điều 83. Cơ cấu tổ chức của pháp nhân
1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.
2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức chặt chẽ là một trong những điều kiện bắt buộc của luật, đối với các pháp nhân, cơ cấu tổ chức phải chặt chẽ để quản lý các hoạt động của pháp nhân đó. Thường các pháp nhân sẽ có điều lệ hoặc quyết định thành lập quy định rõ cụ thể vị trí, vai trò của cơ quan điều hành.

Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

Pháp nhân phải có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Ví dụ đối với doanh nghiệp tư nhân cũng là một trong các loại hình doanh nghiệp nhưng lại không có tư cách pháp nhân vì không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình mà sẽ dựa trên tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Ví dụ khác: hộ kinh doanh cá thể, văn phòng luật sư…

Xem thêm :  Ủy quyền chuyển nhượng bất động sản

Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Một tổ chức có tư cách pháp nhân phải nhân danh mình mà không phải cá nhân hay tổ chức nào khác, chịu trách nhiệm trước pháp luật một cách độc lập. Ví dụ một tổ chức có tư cách pháp nhân khi bị kiện sẽ cử đại diện của mình để tham gia vụ kiện đó. Độc lập tức là xét về mặt chủ thể nó không dựa trên tư cách của cá nhân hay tổ chức nào khác

Một số trường hợp đặc biệt về tư cách pháp nhân

Hỏi đáp về quy định pháp luật liên quan tới tư cách pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân hay không?

Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp do vậy sẽ không có tài sản độc lập vì vậy chi nhánh, văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân

2. Cá nhân có tư cách pháp nhân hay không?

Tư cách pháp nhân là khái niệm áp dụng đối với tổ chức không áp dụng đối với cá nhân. Đối chiếu với quy định về pháp nhân thì cá nhân không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, cá nhân có thể thành lập ra các tổ chức có tư cách pháp nhân

4. Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không? Tại sao DNTN không có tư cách pháp nhân?

Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp do vậy không có tư cách pháp nhân

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.