Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11

Create by : https://globalizethis.org

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 có đáp án

Với 30 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 11 Bài 4 : Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn tập trắc nghiệm GDQP 11 đạt hiệu quả cao .

Câu 1. Loại súng tự động loại nhỏ nào được trang bị cho cá nhân để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li ngắn?

A. Súng tiểu liên AK.

Bạn đang đọc: Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 có đáp án | Trắc nghiệm GDQP 11

B. Súng trường CKC .
C. Súng trường bắn tỉa BQU-10 .
D. Súng bắn tỉa AWM .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2. Loại súng bán tự động loại nhỏ nào được trang bị cho cá nhân để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li ngắn?

A. Súng tiểu liên AK .
B. Súng trường CKC .
C. Súng trường bắn tỉa BQU-10 .
D. Súng bắn tỉa AWM .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 3. Kĩ sư thiết kế súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm là người quốc gia nào?

A. Trung Quốc .
B. Hoa Kì .
C. Liên bang Nga .
D. Liêng bang Đức .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 4. Mẫu súng tiểu liên AK nào phổ biến nhấn hiện nay?

A. Súng tiểu liên AK-47 .
B. Súng tiểu liên AK-74 .
C. Súng tiểu liên AK-101 .
D. Súng tiểu liên AK-105 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5. Súng tiểu liên AK-47 được thiết kế vào năm nào?

A. Năm 1946 .
B. Năm 1947 .
C. Năm 1948 .
D. Năm 1949 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 6. Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ A có ý nghĩa là gì?

A. Tên người phong cách thiết kế .
B. Tự động .
C. Liên thanh .
D. Bắn tỉa .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ K có ý nghĩa là gì?

A. Bắn tỉa .
B. Bắn liên thanh .
C. Tên kỹ sư phong cách thiết kế .
D. Bán tự động hóa .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 8. Loại súng AK cải tiến có lắp thêm bộ phận giảm nảy ở đầu nòng súng và có lẫy giảm tốc được gọi là gì?

A. Súng tiểu liên AKM .
B. Súng trường CKC .
C. Súng tiểu liên AKMS .
D. Súng bắn tỉa AWM .

Hiển thị đáp án

Xem thêm :  Bàn Về Bộ Đôi Sao Thai Phụ Trong Tử Vi, Sao Thai Phụ Trong Tử Vi

Đáp án: A

Câu 9. Loại súng AK cải tiến có báng gấp bằng sắt được gọi là gì?

A. Súng tiểu liên AKM .
B. Súng trường CKC .
C. Súng tiểu liên AKMS .
D. Súng bắn tỉa AWM .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 10. Súng AK cải tiến có tầm bắn ghi trên thước ngắm là

A. 800 mét .
B. 1000 mét .
C. 1200 mét .
D. 1400 mét .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 11. Tốc độ đầu đạn của súng AK là

A. 710 m / s .
B. 715 m / s .
C. 800 m / s .
D. 1000 m / s .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 12. Tốc độ đầu đạn của súng AK cải tiến là

A. 710 m / s .
B. 715 m / s .
C. 800 m / s .
D. 1000 m / s .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 13. Nòng súng AK có tác dụng

A. khuynh hướng bay cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực đè nén của khí thuốc .
B. giữ búa ở thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, để búa đập vào kim hỏa làm đạn nổ .
C. link các bộ phận của súng, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng .
D. đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 14. Bộ phận cò của súng AK có tác dụng gì?

A. Định hướng bay cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực đè nén của khí thuốc .
B. Giữ búa ở thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, để búa đập vào kim hỏa làm đạn nổ .
C. Liên kết các bộ phận của súng, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng .
D. Đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 15. Khóa nòng của súng AK có tác dụng gì?

A. Định hướng bay cho đầu đạn, làm buồng đốt và chịu áp lực đè nén của khí thuốc .
B. Dẫn thoi hoạt động, giữ súng và bảo vệ tay không bị nóng khi bắn .
C. Liên kết các bộ phận của súng, bảo vệ các bộ phận bên trong hộp khóa nòng .
D. Đẩy đạn vào buồng đạn, khóa nòng súng làm đạn nổ, mở khóa kéo vỏ đạn ra ngoài .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 16. Súng trường CKC còn được gọi là

A. Súng tiểu liên AKM .
B. Súng trường SKS .

C. Súng tiểu liên AKMS.

Xem thêm: Cách làm mứt dừa thơm ngon đơn giản tại nhà cho ngày Tết

D. Súng bắn tỉa AWM .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 17. Súng tiểu liên AK là loại súng tự động nạp đạn theo nguyên lí

A. trích khí thuốc qua thành nòng, đa phần bắn liên thanh .
B. trích khí thuốc qua thành nòng, đa phần bắn phát một .
C. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn liên thanh .
D. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn được phát một .

Hiển thị đáp án

Xem thêm :  Hướng Dẫn Đánh Guitar Căn Bản Cho Người Mới Học, 5 Bước Học Đánh Đàn Guitar Cơ Bản Nhanh Nhất

Đáp án: A

Câu 18. Súng tiểu liên AK là loại súng tự động nạp đạn theo nguyên lí

A. trích khí thuốc qua thành nòng, đa phần bắn liên thanh .
B. trích khí thuốc qua thành nòng, đa phần bắn phát một .
C. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn liên thanh .
D. trích khí thuốc qua thành nòng, chỉ bắn được phát một .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 19. Súng tiểu liên AK thường được dung để

A. tàn phá sinh lực địch .
B. tàn phá lô cốt, ụ súng của địch .
C. hủy hoại xe tăng, xe bọc thép địch .
D. tàn phá hàng rào thép gai của địch .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 20. Súng tiểu liên AK và súng trường CKC đều sử dụng đạn kiểu nào do Liên bang Nga sản xuất?

A. Đạn kiểu 1930 .
B. Đạn kiểu 1943 .
C. Đạn kiểu 1956 .
D. Đạn kiểu 1947 .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 21. Ngoài kiểu đạn 1943 do Liên bang Nga sản xuất, súng tiểu liên AK và súng trường CKC còn sử dụng kiểu đạn nào?

A. Đạn kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất .
B. Đạn kiểu 1947 do Mĩ sản xuất .
C. Đạn kiểu 1950 do Liêng bang Đức sản xuất .
D. Đạn kiểu 1947 do Pháp sản xuất .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 22. Khi lắp đủ đạn, hộp tiếp đạn của súng tiểu liên AK có thể chứa được bao nhiêu viên đạn?

A. 10 viên .
B. 30 viên .
C. 50 viên .
D. 60 viên .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 23. Tầm bắn của súng trường CKC ghi trên thước ngắm là bao nhiêu mét?

A. 1000 mét .
B. 800 mét .
C. 600 mét .
D. 400 mét .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 24. Tầm bắn hiệu quả của súng tiểu liên AK khi bắn mục tiêu mặt đất là bao nhiêu mét?

A. 1000 mét .
B. 800 mét .
C. 600 mét .
D. 400 mét .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 25. Tầm bắn hiệu quả của súng trường CKC khi bắn máy bay bay thấp, quân nhảy dù là bao nhiêu mét?

A. 200 mét .
B. 400 mét .
C. 500 mét .
D. 600 mét .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 26. Nội dung nào không phản ánh đúng quy tắc khi sử dụng súng, đạn trong học tập và giảng dạy?

A. Khám súng phải thực thi đúng động tác và đúng lao lý .
B. Bắn xong phải vệ sinh súng theo chính sách dữ gìn và bảo vệ súng .
C. Khi mượn súng để rèn luyện phải có giáo viên đảm nhiệm .
D. Dùng đạn thật để làm động tác mẫu cho bài giảng sinh động .

Hiển thị đáp án

Xem thêm :  Những Điều Cần Biết Về Cáp Quang 4Fo Là Gì ? Đặc Tính Kỹ Thuật Cáp 4 Core Tuấn Linh Telecom

Đáp án: D

Câu 27. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quy định lau chùi, bảo quản súng?

A. Không để súng đạn gần những vật gây gỉ như muối, axit …
B. Sau khi học tập, cất ngay súng vào kho, không cần vệ sinh .
C. Không bôi dầu mỡ vào các bộ phận bằng gỗ, da ở súng .
D. Mất súng, đạn phải báo ngay cho người có nghĩa vụ và trách nhiệm .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 28. Súng tiểu liên AK khi bắn liên thanh, trong một phút có thể bắn được bao nhiêu viên đạn?

A. 100 viên .
B. 150 viên .
C. 200 viên .
D. 300 viên .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 29. Súng tiểu liên AK khi bắn phát một, trong một phút hoàn toàn có thể bắn được bao nhiêu viên đạn ?
A. 35 viên .
B. 40 viên .
C. 50 viên .
D. 55 viên .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 30. Bộ phận nào của súng tiểu liên AK và súng trường CKC có tác dụng tiêu diệt địch khi đánh gần (giáp lá cà)?

A. Nòng súng .
B. Thân súng .
C. Lưỡi lê .
D. Chân súng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 11 có đáp án, tinh lọc hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: Cách làm mứt dừa thơm ngon đơn giản tại nhà cho ngày Tết

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.