Tra cứu thông tin tuyển sinh trường Đại Học Quy Nhơn năm 2015

Create by : https://globalizethis.org

Nhằm giúp các em có thể tra cứu thông tin tuyển sinh gồm: Mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu, ngưỡng điểm nộp hồ sơ của trường Đại Học Quy Nhơn năm 2015.

Thì ngay sau đây ITQNU.VN xin được công bố thông tin tuyển sinh chính thức từ trường Đại Học Quy Nhơn như sau:

Danh mục:
Nguồn: https://globalizethis.org

Tra cứu thông tin tuyển sinh ĐH Quy Nhơn 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Ngưỡng điểm nộp hồ sơ
1 C340101 Quản trị kinh doanh A; D1 70 12
2 C340201 Tài chính – Ngân hàng A; D1 60 12
3 C340301 Kế toán A; D1 80 12
4 C480201 Công nghệ thông tin A; A1; D1 70 12
5 C510103 CN KT xây dựng A; A1 70 12
6 C510301 CN KT điện, điện tử A; A1 80 12
7 C510302 CN KT điện tử, truyền thông A; A1 50 12
8 C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 60 12
9 C850103 Quản lý đất đai A; B; D1 60 12
10 D140114 Quản lý giáo dục A; C; D1 80 15
11 D140201 Giáo dục mầm non M 70 17
12 D140202 Giáo dục Tiểu học A; C 90 17
13 D140205 Giáo dục chính trị C; D1 40 15
14 D140206 Giáo dục thể chất T 40 15
15 D140209 Sư phạm Toán học A 70 17
16 D140210 Sư phạm Tin học A; A1; D1 40 15
17 D140211 Sư phạm Vật lí A; A1 70 17
18 D140212 Sư phạm Hóa học A 70 17
19 D140213 Sư phạm Sinh học B 60 16
20 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 70 17
21 D140218 Sư phạm Lịch sử C 60 15
22 D140219 Sư phạm Địa lí A; C 60 17
23 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 120 17
24 D220113 Việt Nam học C; D1 70 15
25 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 250 15
26 D220310 Lịch sử C 50 15
27 D220330 Văn học C 110 15
28 D310101 Kinh tế A; A1; D1 200 15
29 D310205 Quản lí nhà nước A; C; D1 180 15
30 D310403 Tâm lí học giáo dục A; C; D1 50 15
31 D340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D1 300 15
32 D340201 Tài chính – Ngân hàng A; A1; D1 200 15
33 D340301 Kế toán A; A1; D1 300 15
34 D420101 Sinh học B 60 15
35 D440102 Vật lí học A; A1 70 15
36 D440112 Hóa học A 120 15
37 D440217 Địa lí tự nhiên A; B; D1 50 15
38 D460101 Toán học A 100 15
39 D480201 Công nghệ thông tin A; A1; D1 200 15
40 D510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A; A1 150 15
41 D510401 CN Kỹ thuật Hóa học A 200 15
42 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A; A1 200 15
43 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A; A1 150 15
44 D620109 Nông học B 50 15
45 D760101 Công tác xã hội C; D1 60 15
46 D850103 Quản lí đất đai A; B; D1 140 15

Và ngay sau đây là hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I vào trường Đại Học Quy Nhợ hệ chính quy năm 2015.

Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng I

Danh mục:
Nguồn: https://globalizethis.org

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *