Tổng cầu là gì?

Create by : https://globalizethis.org

Học thuật

Tổng cầu ( aggregate demand – AD ) là khái niệm trong kinh tế vĩ mô dùng để chỉ tổng số nhu yếu trong nền kinh tế về sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ ở đầu cuối sản xuất trong nước .

Tổng cầu (aggregate demand – AD) là khái niệm trong kinh tế vĩ mô dùng để chỉ tổng số nhu cầu trong nền kinh tế về hàng hóa và dịch vụ cuối cùng sản xuất trong nước. Nếu ký hiệu AD là tổng cầu, C là tổng nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình, I là tổng nhu cầu về nhà ở và hàng đầu tư của các doanh nghiệp, G là tổng nhu cầu mua hàng của chính phủ, X là tổng nhu cầu của người nước ngoài về hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước và M là tổng nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong nước về hàng nhập khẩu, chúng ta  có thể viết :

AD=C+I+G+X-M

Bạn đang đọc: Tổng cầu là gì?

Hoặc
AD = C + I + G + NX

Trong công thức trên, C, I, G, NX được coi là 4 thành tố của tổng cầu. Vì thành tố xuất khẩu ròng (NX) bằng xuất khẩu trừ nhập khẩu (X-M), nên AD tăng khi nhu cầu về hàng xuất khẩu tăng và nhu cầu về hàng nhập khẩu giảm.

Xem thêm: Lớp Urban Dance Là Gì – Bạn Đã Biết Gì Về Nhảy Hiện Đại

trong quy mô kinh tế, người ta thường phân biệt giữa tổng cầu danh nghĩa và thực tiễn. Tổng cầu danh nghĩa là tổng nhu yếu tính bằng giá hiện hành, còn tổng cầu thực tế là tổng cầu tính bằng giá không đổi ( cố định và thắt chặt ). Trong quy mô xác lập sản lượng cân đối và quy mô tổng cung – tổng cầu ( AS-AD ), tổng cầu và những thành tố của nó được tính bằng giá cố định và thắt chặt .

Xem thêm :  Thực hiện pháp luật là gì?

Một số thành tố của tổng cầu tương đối ổn định, nghĩa là chỉ thay đổi sau một thời gian dài, ví dụ tiêu dùng (C), trong khi một số thành tố khác có thể biến động rất mạnh, gây ra sự biến động thường xuyên trong quy mô hoạt động kinh tế, ví dụ đầu tư (I).

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay

Tổng cầu tác động ảnh hưởng qua lại với tổng cung để xác lập mức sản lượng và thu nhập quốc dân cân đối. nhà nước hoàn toàn có thể không thay đổi quy mô hoạt động giải trí kinh tế bằng cách sử dụng những chủ trương kinh tế vĩ mô, ví dụ chủ trương tiền tệ, để không thay đổi tổng cầu. Những chủ trương như vậy được gọi là chủ trương quản trị cầu .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.