Pháp luật

Tổ chức kinh tế là gì?

Tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật là những đơn vị, tổ chức như thế nào? Hiện nay pháp luật sở hữu quy định gì về tổ chức kinh tế hay ko?

Tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật là những đơn vị, tổ chức như thế nào? Hiện nay pháp luật sở hữu quy định gì về tổ chức kinh tế hay ko?

Trả lời:

Hiện tại những văn bản pháp luật ko sở hữu quy định rõ ràng về tổ chức kinh tế tuy nhiên theo quy định tại điểm 27 điều 3 luật đất đai 2013 quy định về tổ chức kinh tế như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
27. Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp sở hữu vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài.

Theo quy định trên sở hữu thể hiểu ngầm doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp sở hữu vốn nước ngoài) và hợp tác xã được coi là tổ chức kinh tế. Khái niệm “tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự” thì chưa được rõ ràng. Xét cả bộ luật dân sự 2005 và bộ luật dân sự 2015 đều ko sở hữu bất cứ một quy định nào giải thích khái niệm về tổ chức kinh tế mà đều đưa ra những nội dung hết sức chung chung. Như vậy, nếu dựa trên căn cứ là doanh nghiệp, hợp tác xã sở hữu thể thấy tổ chức kinh tế sẽ sở hữu một số đặc điểm như sau:

  • Được đăng ký thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật
  • sở hữu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện mục đích phát triển kinh tế
  • sở hữu điều lệ, cơ cấu tổ chức rõ ràng
  • sở hữu tên, địa chỉ cụ thể, sở hữu tài sản để hoạt động
  • sở hữu tư cách pháp nhân
  • ko phải là doanh nghiệp sở hữu vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài

Về cơ bản tổ chức kinh tế sở hữu nhiều điểm tương đồng với những tổ chức sở hữu tư cách pháp nhân, tuy nhiên xét trên những tổ chức sở hữu tư cách pháp nhân thì tổ chức kinh tế tọa lạc trong phạm vi nhỏ hơn vì theo Bộ luật dân sự 2005 (đã hết hiệu lực) thì pháp nhân được chia ra nhiều loại trong đó sở hữu loại pháp nhân là tổ chức kinh tế.

sở hữu một điểm đáng lưu ý về khái niệm tổ chức kinh tế đáng lưu ý đó là “trừ doanh nghiệp sở hữu vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài” , sở hữu thể thấy việc quy định tổ chức kinh tế để thực hiện những hoạt động quản lý nội bộ trong nước của nhà nước VN, vì nguyên do khái niệm tổ chức kinh tế loại bỏ những doanh nghiệp sở hữu vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài. Vì vậy, những doanh nghiệp sở hữu vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài hiện tại ko được coi là tổ chức kinh tế.

Hiện nay, vẫn chưa sở hữu văn bản cụ thể nào quy định rõ “tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự” là những tổ chức như thế nào. Do vậy, việc xác định một tổ chức sở hữu phải là tổ chức kinh tế hay ko chỉ căn cứ trên luật đất đai 2013. Đây ko phải là một văn bản về quản lý kinh tế như Luật doanh nghiệp 2014, Luật thương mại 2005 hoặc luật thêm tiền để phát triển 2014 tuy nhiên sau lúc kiểm tra những văn bản pháp luật thì đây là văn bản duy nhất quy định cụ thể về nội dung này. Do vậy, Đà Nẵng Discovery sẽ cập nhật những thông tin sớm nhất về “tổ chức kinh tế là gì” lúc sở hữu những quy định cụ thể hơn.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button