Pháp luật

Tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng

Tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng là như thế nào? Trường hợp nào áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng? Tư vấn pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Một trong số cách tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Những doanh nghiệp nào sở hữu thể áp dụng phương pháp này? Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ những câu hỏi đó.

Văn bản áp dụng phương pháp tính thuế trên giá trị gia tăng

  • Thông tư 219/2013/TT-BTC sở hữu hiệu lực từ ngày 01/01/2014
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC sở hữu hiệu lực từ ngày 01/09/2014

mục tiêu áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

– Hoạt động sản xuất kinh doanh vàng bạc đá quý
– những mục tiêu tính thuế GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu bao gồm:
một. Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sở hữu doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện
3. Hộ, cá nhân kinh doanh
4. Tổ chức, những nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam ko theo Luật thêm vốn và những tổ chức khác ko thực hiện hoặc thực hiện ko đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ những tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.
Tổ chức kinh tế khác ko phải doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký theo phương pháp khấu trừ..

Phương pháp tính thuế GTGT trên doanh thu

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:
– Phân phối, cung cấp hàng hóa: một%
– Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu : 5%
– Sản xuất, vận tải, dịch vụ sở hữu gắn với hàng hóa, xây dựng sở hữu bao thầu nguyên vật liệu: 3%
– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tiễn ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm những khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sở hữu doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc mục tiêu ko chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì ko áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Ví dụ: siêu thị A là doanh nghiệp thống kê, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trong kỳ siêu thị A thu được doanh thu một tỷ từ hoạt động bán ứng dụng máy tính và 2 tỷ từ dịch vụ tư vấn thì siêu thị A  ko phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với khoản một tỷ (do ứng dụng máy tính là mục tiêu ko chịu thuế GTGT) và phải thống kê nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn về tiền thuế GTGT mà siêu thị A phải nộp: 2 tỷ x 5%= 100 triệu.

Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề sở hữu mức tỷ lệ khác nhau phải thống kê thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với những mức tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế ko xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm những hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà ko tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả khảo sát doanh thu thực tiễn và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

Trường hợp hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán kinh doanh nhiều nhành nghề thì cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính.

Điều kiện tự nguyện áp dụng phương pháp trực tiếp

Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp là một trong những phương pháp tính thuế của doanh nghiệp. Vậy một doanh nghiệp đang áp dụng phương pháp khấu trừ muốn chuyển sang phương pháp tính thuế trực tiếp thì sở hữu thể thực hiện hay ko? Thủ tục áp dụng như thế nào?

Việc áp dụng phương pháp tính thuế được quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tư 119/2014/TT-BTC, thông tư 93/2017/TT-BTC (hợp nhất bởi 14/VBHN-BTC ngày 09/05/2018) quy định :

mục tiêu áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
– Cơ sở kinh doanh đang hoạt động sở hữu doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ (trừ hộ kinh doanh)
– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (ko bao gồm hộ kinh doanh)
– Trường hợp cơ sở kinh doanh sở hữu hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

mục tiêu áp dụng phương pháp trực tiếp
– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt độngcó doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ – Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ
– Hộ, cá nhân kinh doanh;
– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN ko theo Luật thêm vốn và cáctổ chức khác ko thực hiện hoặc thực hiện ko đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ những tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.
– Tổ chức kinh tế khác ko phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Như vậy, theo quy định tại văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 ko sở hữu quy định để tự nguyện áp dụng phương pháp trực tiếp. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sở hữu doanh thu hàng năm > một tỷ đồng việc áp dụng phương pháp khấu trừ là nên (trừ những trường hợp vượt trội) và ko được phép chuyển phương pháp tính thuế.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button