Công lý

Tiền Chi Trả ( Pay Out Nghĩa Là Gì ? Đặc Điểm Và Chức Năng Nghĩa Của Từ Pay

[Globalizethis]

Tiền chi trả (tiếng Anh: Payout) nói tới lợi nhuận tài chính dự kiến hoặc giải ngân tiền tệ từ một khoản thêm vốn hoặc từ niên kim.

(Ảnh minh họa: Mix)

Tiền chi trả

Khái niệm

Tiền chi trả trong tiếng Anh là Payout.hành khách đang xem: Pay out nghĩa là gì

Tiền chi trả nói tới lợi nhuận tài chính dự kiến hoặc giải ngân tiền tệ từ một khoản thêm vốn hoặc từ niên kim.

hành khách đang xem: Pay out nghĩa là gì

Tiền chi trả sở hữu thể được thể hiện như là một khoảng tổng hoặc định kì dưới dạng phần trăm kinh phí thêm vốn hoặc bằng một số tiền thực tiễn.

Tiền chi trả cũng sở hữu thể nói tới khoảng thời gian mà một khoản thêm vốn hoặc dự án dự kiến sẽ thu hồi vốn thêm vốn ban đầu và sở hữu lợi nhuận tối thiểu.

Tiền chi trả là viết tắt của thời gian chi trả (Time to payout), thời hạn chi trả (Term to payout) hoặc thời kì chi trả (Payout period).

Đặc điểm của Tiền chi trả

Về mặt tài chính, chẳng hạn như niên kim và cổ tức, tiền chi trả nói tới số tiền nhận được tại những thời điểm nhất định.

Ví dụ: trong trường hợp niên kim, những khoản tiền chi trả được trả cho người lập niên kim, theo những khoảng thời gian đều đặn như hàng tháng hoặc hàng quý.

Tỉ lệ chi trả như là một biện pháp phân phối

sở hữu 02 cách chính mà những nhà hàng sở hữu thể phân phối thu nhập cho những nhà thêm vốn: cổ tức và mua lại cổ phần.

Với cổ tức, những tập đoàn thực hiện những khoản tiền chi trả cho những nhà thêm vốn và được trả dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu.

Một số tỉ lệ chi trả bao gồm cả cổ tức và mua lại cổ phần, trong lúc những tỉ lệ khác chỉ bao gồm cổ tức.

Xem thêm: Phạm Băng Băng Là Ai? Tiểu Sử Phạm Băng Băng Băng Phạm Băng Băng Là Ai

Ví dụ: tỉ lệ chi trả là 20% sở hữu nghĩa là nhà hàng sẽ chi trả phân phối 20% thu nhập của nhà hàng. Nếu nhà hàng A sở hữu 10 triệu USD thu nhập ròng, nhà hàng sẽ trả 2 triệu USD cho những cổ đông.

những nhà hàng tăng trưởng và những nhà hàng mới thành lập sở hữu xu hướng sở hữu tỉ lệ t chi trả thấp. những nhà thêm vốn vào những nhà hàng này phụ thuộc nhiều vào sự mô tả thông tin cao về giá cổ phiếu hơn là tiền cổ tức và cổ phần mua lại.

Tỉ lệ chi trả được tính theo công thức sau: Tổng cổ tức / Thu nhập ròng.

Tỉ lệ chi trả cũng sở hữu thể bao gồm cổ phần mua lại, trong trường hợp đó công thức là: (Tổng cổ tức + cổ phần mua lại) / Thu nhập ròng.

Số tiền chi trả cho cổ tức sở hữu thể được tìm thấy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong phần sở hữu tiêu đề “dòng tiền từ tài chính”.

Cổ tức và cổ phần mua lại đều thể hiện là một dòng tiền và được phân loại là dòng tiền ra trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tiền chi trả và Thời hạn chi trả như một công cụ ngân sách vốn

Tiền chi trả cũng sở hữu thể nói tới công cụ ngân sách vốn, được sử dụng để xác định số năm cần thiết để một dự án tự thanh toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chụp Ảnh Gia Đình 4 Người 2020, Tiết Lộ 100 Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Gia Đình

Nếu nhà hàng A chi một triệu USD cho một dự án tiết kiệm 500.000 USD một năm trong 05 năm tiếp theo, thời gian chi trả được tính bằng cách chia một triệu USD cho 500.000 USD. Đáp án là dự án sẽ tự trả hay hoàn vốn trong 02 năm.

Chuyên mục: Kiến Thức

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button