Pháp luật

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự và tiếp nhận đơn khởi kiện

Globalthis xin phân tích quy định về nhận và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự trong Bộ luật dân sự năm 2015 phân tích rõ cách thức nộp đơn khởi kiện; trình tự xem xét đơn khởi kiện và thời gian Tòa án xem xét đơn khởi kiện.

Quy định về nhận và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự được quy định cụ thể tại Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Để giúp quý khách hàng hiểu ngầm rõ hơn về trình tự nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự của Tòa án, Globalthis xin phân tích quy định về nhận và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự trong Bộ luật dân sự năm 2015.

Quy định về tiếp nhận đơn khởi kiện

Căn cứ điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đơn khởi kiện được Tòa án tiếp nhận theo một trong những cách sau:
a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;
b) Gửi tới Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu mang). Tham khảo thêm thủ tục khởi kiện qua mạng

Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi. Trường hợp ko xác định được ngày, tháng, năm theo dõi bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự ko chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển tới. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn.

Trình tự xử lý đơn khởi kiện

lúc tiếp nhận được đơn khởi kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện sẽ phải xử lý đơn khởi kiện theo trình tự sau:
Bước một: Ghi vào sổ nhận đơn, cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu mang).
Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc chán án phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện
Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc, thẩm phán xem xét đơn khởi kiện ra một trong những quyết định sau:
a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án mang đủ điều kiện để giải quyết
c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án mang thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó ko thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Bước 4: Nộp tạm ứng án phí nếu toà thụ lý vụ án
Sau lúc nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ tất nhiên, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ tới Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
Bước 5: Thụ lý vụ án
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân mang quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án
Như vậy, tổng thời gian từ lúc nộp đơn khởi kiến tới lúc thụ lý vụ án là 11 ngày làm việc. Thời hạn giải quyết vụ án sẽ kéo dài hơn tuỳ từng loại cụ thể
Bước 6: Thời hạn chuẩn bị xét xử từ 2 – 4 tháng tuỳ vụ việc cụ thể mang thể gia hạn tương ứng từ một – 2 tháng nếu vụ án phức tạp
a) Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;
b) Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
c) Xác định quan hệ tranh chấp giữa những đương sự và pháp luật cần áp dụng;
d) Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
đ) Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
e) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
g) Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
Bước 7: Đưa vụ án ra xét xử.
Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày mang quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp mang nguyên nhân chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định

Lưu ý:
– Người nộp đơn khởi kiện nên thống kê rõ thông tin số điện thoại, Thông tin chỗ ở hiện nay của mình để Tòa án mang thể gửi những thông báo của Tòa án cho người khởi kiện được nhanh chóng tránh trường hợp bị thất lạc.
– Ngày làm việc được hiểu ngầm là những ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.
– lúc ra một trong những quyết định trên, Tòa án mang trách nhiệm gửi những quyết định đó qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho người khởi kiện để người khởi kiện được biết.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button