Pháp luật

Thủ tục cải chính hộ tịch về ngày tháng, năm sinh

Thay đổi hộ tịch do sai ngày, tháng, năm sinh. Thủ tục, hồ sơ, thời gian cải chính hộ tịch là bao lâu?

Xin chào luật sư tư vấn, tôi mang thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp: 2 tháng trước tôi đi đăng ký khai sinh cho con tôi, lúc nhận được giấy từ cán bộ xã tôi cũng ko lưu ý trên sự thật tôi phát hiện ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh của con tôi bị ghi sai, vậy tôi mang thể xin cấp lại giấy khai sinh cho con tôi được ko?

Trả lời

Cảm ơn hành khách đã gửi câu hỏi về Globalthis, để được đăng ký lại khai sinh thì cần phải đạt được ý muốn điều kiện (điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP):
– Việc đăng ký được thực hiện trước ngày 01/01/2016 tại Ủy ban nhân dân mang thẩm quyền
– Bản chính giấy khai sinh và sổ hộ tịch bị mất

Do đó, trường hợp giấy khai sinh của con hành khách bị sai thông tin về ngày tháng năm sinh ko phải bị mất cho nên trường hợp này hành khách ko thể thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Điều 6, 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP mang quy định như sau:

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh
một. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
một. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tui theo quy định tại Khoản một Điều 26 của Luật Hộ tịch phải mang sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đi với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải mang sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bn chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện lúc mang đủ căn cứ để xác định mang sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Theo quy định này giấy khai sinh chính là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Trường hợp muốn sửa đổi thông tin trên giấy khai sinh ( tức cải chính hộ tịch) thì cần đạt được ý muốn điều kiện sau:
– Sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký hộ tịch
– mang căn cứ để chứng minh để xác định mang sai sót đó.

Do vậy, trong trường hợp giấy khai sinh của con hành khách bị sai về ngày tháng năm sinh, nếu mang những giấy tờ chứng minh về việc sai sót ( Ví dụ: giấy chứng sinh, giấy xác nhận của người làm chứng…) hành khách mang thể thực hiện thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh. Điều 28 Luật hộ tịch mang quy định về việc thực hiện thủ tục như sau:
– Người mang yêu cầu thực hiện nôp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch ( trường hợp của hành khách thực hiện nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã đăng ký khai sinh cho con)
– Nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là mang cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cải chính thông tin liên quan tới giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp- hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc ( nếu cần xác minh thông tin thời gian giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc). Như vậy, trường hợp lúc hành khách cải chính thông tin ngày tháng năm sinh của con trên giấy khai sinh hành khách cần chuẩn bị hồ sơ gồm mang:
– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
– Bản chính giấy khai sinh của con hành khách
– những giấy tờ liên quan làm căn cứ chứng minh ngày tháng năm sinh của con hành khách trên giấy khai sinh là ko đúng (giấy chứng sinh, giấy xác nhận của người làm chứng …)

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button