Pháp luật

Thời hạn của hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

Bố tôi mang mảnh đất và muốn ủy quyền cho tôi để bán mảnh đất này và thực hiện bằng hợp đồng ủy quyền. Xin hỏi như vậy hợp đồng này mang giá trị bao lâu?

Bố tôi mang mảnh đất và muốn ủy quyền cho tôi để bán mảnh đất này và thực hiện bằng hợp đồng ủy quyền. Xin hỏi như vậy hợp đồng này mang giá trị bao lâu? lúc tôi bán nhà mang cần chữ ký của bố tôi hay ko? Vì bố tôi hiện đang già yếu nên khó mang thể đi lại được.

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 562, Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng ủy quyền như sau:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền mang nghĩa vụ thực hiện việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu mang thỏa thuận hoặc pháp luật mang quy định.
Điều 563. Thời hạn ủy quyền
Thời hạn ủy quyền do những bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu ko mang thỏa thuận và pháp luật ko mang quy định thì hợp đồng ủy quyền mang hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như vậy mang thể thấy, thời hạn ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền chấm dứt lúc khách tham quan bán nhà hoặc sau một năm kể từ ngày hợp đồng ủy quyền mang hiệu lực. Tuy vậy nếu muốn thời gian lâu hơn thì khách tham quan và bố mang thể thực hiện bằng văn bản ủy quyền theo quy định tại điều 140 Bộ luật dân sự 2015. Đối với văn bản ủy quyền thì thời gian hết hiệu lực do hai bên thỏa thuận.

Điều 140. Thời hạn đại diện
một. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan mang thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện ủy quyền theo khoản 2 điều 138 như sau:

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền
2. những thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác ko mang tư cách pháp nhân mang thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan tới tài sản chung của những thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác ko mang tư cách pháp nhân.

Như vậy, mua đúng loại văn bản để thực hiện ủy quyền, đại diện mang thể giúp hoàn thành nhu cầu của khách tham quan một cách tốt hơn. Nếu còn thắc mắc nào khác vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button