the following day trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

[ad_1]

The following day, this force defeated a small French detachment of archers stationed at a priory near Castillon.

Ngày hôm sau, đạo quân này đánh bại một phân đội nhỏ cung thủ đồn trú tại một tu viện gần Castillon.

Bạn đang đọc: the following day trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

WikiMatrix

Logan refuses and prepares to leave the following day.

Logan từ chối lời đề nghị đó và chuẩn bị ra về ngày hôm sau.

WikiMatrix

Laub was transferred to Great Britain the following day as part of the destroyer-bases agreement.

Laub được chuyển cho Anh Quốc vào ngày hôm sau trong khuôn khổ Thỏa thuận đổi tàu khu trục lấy căn cứ.

WikiMatrix

If Sophie couldn’t manage tomorrow, that wouldn’t be serious, I would suggest the following day.

Nếu ngày mai Sophie không thể, thì cũng không nghiêm trọng, tôi sẽ đề nghị hôm sau.

Literature

The operation was overtaken though by the sudden German invasion the following day on 8 April.

Hoạt động này lại bị vượt qua khi Đức bất ngờ tấn công vào ngày hôm sau 8 tháng 4.

WikiMatrix

The following day, a military administration for Luxembourg was set up.

Ngày hôm sau, một chính quyền quân sự Luxembourg đã được thiết lập.

WikiMatrix

The following day, Donna attended Laura’s funeral.

Đến ngày hôm sau, họ ăn mừng sinh nhật Laura.

WikiMatrix

Only then did he go to sleep, trusting that on the following day the awaited opportunity would come.

Cho đến tận lúc ấy Aurêlianô mới ngủ và chú tin rằng ngày mai cơ hội mình mong mỏi sẽ đến.

Xem thêm :  Trò chơi thủy thủ mặt trăng

Literature

The following day, she conducted heavy bombing attacks on Guam and Rota.

Trong ngày hôm sau nó tiến hành các cuộc ném bom lớn trên các đảo Guam và Rota.

WikiMatrix

The following day the ship shelled German positions in and around the town of Caen.

Ngày hôm sau, nó bắn phá các vị trí của quân Đức tại và chung quanh thị trấn Caen.

WikiMatrix

The archbishop felt responsible, and he adopted me the following day.

Vị Hồng y đó cảm thấy có trách nhiệm và nhận nuôi ta vào ngày hôm sau.

OpenSubtitles2018. v3

The following day, Conson struck Quezon Province with winds of 100 km/h (65 mph) before weakening.

Trong ngày tiếp theo, Conson đã đi vào tỉnh Quezon với tốc độ gió 100 km/h trước khi suy yếu.

WikiMatrix

The following day, the students revolt and erect barricades in the narrow streets of Paris.

Ngày hôm sau cuộc cách mạng nổ ra, những sinh viên bắt đầu dựng chiến lũy trên những con phố hẹp ở Paris.

WikiMatrix

Xem thêm: đối phương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

The following day Scharnhorst arrived in Brest for repairs, which lasted for four months.

Ngày hôm sau Scharnhorst đi đến Brest để sửa chữa, vốn kéo dài đến bốn tháng.

WikiMatrix

The following day, S1c Daniel A. Little was swept overboard by a wave and drowned.

Ngày hôm sau, thủy thủ Daniel A. Little bị một cơn sóng lớn quét qua sàn tàu cuốn xuống biển.

Xem thêm :  Game Anime đại chiến: Anime Warriors 2

WikiMatrix

The flagship remained at Nanking until 4 June, then sailed for Shanghai, arriving the following day.

Chiếc soái hạm tiếp tục ở lại Nam Kinh cho đến ngày 4 tháng 6, rồi lên đường đi Thượng Hải, đến nơi vào ngày hôm sau.

WikiMatrix

Countdown the following day.

Countdown vào ngày tiếp theo.

WikiMatrix

The following day, the powerful storm passed between Rota and Tinian in the Northern Mariana Islands.

Ngày hôm sau, siêu bão rất mạnh này đi qua khu vực giữa đảo Rota và đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana.

WikiMatrix

Our study centered on the Bible subject in The Watchtower scheduled for discussion the following day.

Buổi học hỏi được dựa trên đề tài của Kinh-thánh trong tờ Tháp Canh sẽ được thảo luận vào ngày hôm sau.

jw2019

Ark Royal returned to Scapa Flow the following day, and was reassigned to the Mediterranean Fleet.

Ark Royal quay về Scapa Flow ngày hôm sau, rồi được bố trí sang Hạm đội Địa Trung Hải.

WikiMatrix

The following day was a spiritual feast as the temple was rededicated in three sessions.

Ngày kế tiếp là một yến tiệc thuộc linh khi đền thờ được làm lễ tái cung hiến trong ba phiên họp.

LDS

Stuart died in Richmond the following day.

Ngày hôm sau Stuart chết tại Richmond.

WikiMatrix

My answer came the following day while I was reading a general conference talk in the Liahona.

Câu trả lời đến với tôi ngày hôm sau trong khi tôi đang đọc một bài nói chuyện tại đại hội trung ương được đăng trong tạp chí Liahona.

Xem thêm :  Ấn Phẩm Truyền Thông Tiếng Anh Là Gì, Ấn Phẩm Truyền Thông Là Gì

LDS

They returned to the Achterhuis the following day, and found Anne’s papers strewn on the floor.

Chính 2 người này trở lại Achterhuis và tìm thấy những trang nhật ký của Anne vung vãi trên sàn nhà.

WikiMatrix

The American force never caught up with the enemy and returned to Humboldt Bay on the following day.

Lực lượng Hoa Kỳ không thể bắt kịp đối thủ đã rút chạy, và họ quay trở về vịnh Humboldt vào ngày hôm sau.

Xem thêm: Local Brand là gì? – Xu hướng chọn đồ Local Brand

WikiMatrix

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.