Pháp luật

Thay đổi nội dung thế chấp?

Luật sư tư vấn thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trình tự thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp do nhà ở đã hình thành qua tổng đài 19006165

Tôi nhận chuyển nhượng một mảnh đất sau đó đem sổ đỏ đi ngân hàng để thế chấp, tài sản thế chấp gồm quyền sử dụng mảnh đất và căn nhà trên đất tôi chuẩn bị tiến hành xây lên (tài sản hình thành trong tương lai). tới nay, căn nhà của tôi đã được xây xong thì tôi mang phải đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai do tài sản hình thành trong tương lai của tôi đã được hình thành hay ko?

Trả lời

Chào khách tham quan! Cảm ơn khách tham quan đã gửi câu hỏi cho bộ phận tư vấn pháp luật của liên doanh du lịch Đà Nẵng. Trước hết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn ngay tắp lự với đất thì Nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của cá nhân là một loại tài sản gắn ngay tắp lự với đất hình thành trong tương lai mà khách tham quan mang quyền đăng ký thế chấp.

lúc căn nhà đã được hình thành thì khách tham quan chuẩn bị 01 bộ Hồ sơ để tiến hành Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đồng thời thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà khách tham quan đang mang theo quy định tại Khoản một, Khoản 8 Điều 24, Điều 32 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị lúc thay đổi nội dung thế chấp

một. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS ban hành tất nhiên Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT)
2. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn ngay tắp lự với đất theo (Mẫu số 09/ĐK ban hành tất nhiên Thông tư 04/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)
3. Giấy phép xây dựng nhà ở
4. Sơ đồ nhà ở
5. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan tới việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn ngay tắp lự với đất (nếu mang);
6. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Nơi nộp hồ sơ thay đổi nội dung thế chấp

một. Văn phòng đăng ký đất đai;
2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mang đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân mang nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

Trình tự thực hiện thay đổi nội dung thế chấp

một. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn ngay tắp lự với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp và cấp Giấy chứng nhận;
2. Ghi nội dung đăng ký thay đổi thế chấp và thời Điểm đăng ký vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận .
Trong Sổ địa chính, Giấy chứng nhận phải mang nội dung là: “Tài sản gắn ngay tắp lự với đất đã hình thành, được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và tiếp tục thế chấp (ghi tên tài sản) tại (ghi tên bên nhận thế chấp)”
3. Ghi nội dung đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.
Do tài sản đã được đăng ký thế chấp, do đó nếu ko mang nhu cầu nào khác khách hàng ko nhất thiết phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp. Thường trong trường hợp này sẽ do ngân hàng yêu cầu.

Lưu ý:
– Trường hợp tài sản ko đủ Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai ko thực hiện việc đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký và ko phải mang trách nhiệm bồi thường thiệt hại
– Trường hợp quyền sử dụng đất đã được đăng ký thế chấp trước lúc tài sản gắn ngay tắp lự với đất được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận thì người yêu cầu đăng ký ko phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất lúc thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button