Pháp luật

Tăng nặng, giảm nhẹ trong xử phạt hành chính

Trong một số trường hợp cụ thể, như xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế…nếu mang tình tiết giảm nhẹ mang thể giảm từ mức phạt tiền xuống mức phạt cảnh cáo

Trong xử lý vi phạm hành chính tại những lĩnh vực như thuế, doanh nghiệp thì những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được quy định tại luật số 12/2012/QH13 về xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể tại điều 9 và điều 10 như sau:

những tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt hành chính (Điều 9)

một. Người vi phạm hành chính đã mang hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực tư vấn cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;
3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị thuộc về về vật chất hoặc tinh thần;
5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người mang bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển hành vi của mình;
6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc trưng phức tạp mà ko do mình gây ra;
7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;
8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

những tình tiết tăng nặng trong xử phạt hành chính (Điều 10)

một. Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:
a) Vi phạm hành chính mang tổ chức;
b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;
c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị thuộc về vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;
d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;
đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính mang tính chất côn đồ;
e) Lợi dụng chuyên dụng cho, quyền hạn để vi phạm hành chính;
g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những phức tạp đặc trưng khác của xã hội để vi phạm hành chính;
h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;
i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người mang thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
k) Sau lúc vi phạm đã mang hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;
l) Vi phạm hành chính mang quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;
m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.
2. Tình tiết quy định tại khoản một Điều này đã được quy định là hành vi vi phạm hành chính thì ko được coi là tình tiết tăng nặng.

Trong một số trường hợp cụ thể, như xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế…nếu mang tình tiết giảm nhẹ mang thể giảm từ mức phạt tiền xuống mức phạt cảnh cáo nên khách hàng mang thể tham khảo cụ thể nội dung và áp dụng để đảm bảo quyền và tiện lợi hợp pháp của minh

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button