Pháp luật

Tạm ngừng kinh doanh “trọn năm” là như thế nào?

TRỌN NĂM lúc tạm ngừng kinh doanh được hiểu biết như thế nào? Cách xác định thời gian tạm ngừng kinh doanh trọn năm. Tư vấn pháp luật về tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định về việc tạm ngừng kinh doanh đối với những trường hợp tạm ngừng kinh doanh “TRỌN NĂM” sở hữu một số ưu điểm đối với doanh nghiệp như sau:

  • Tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì ko phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh
  • Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh ko trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. => Nếu tạm ngừng TRỌN NĂM thì ko cần nộp hồ sơ quyết toán thuế năm (gồm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN…)

Tuy nhiên một số trường hợp vẫn nhầm lẫn trong việc xác định thời điểm “TRỌN NĂM” là như thế nào? Hiện tại đang sở hữu 2 luống ý kiến, ví dụ ngày tạm ngừng kinh doanh là ngày 10/10/2017, luồng ý kiến thức nhất cho rằng “TRỌN NĂM” là tới 09/10/2018 còn luồng ý kiến thức hai cho rằng tới 10/10/2018. Sau đây Đà Nẵng Discovery sẽ hướng dẫn cách xác định khái niệm “TRỌN NĂM” trong kế toán một cách chính xác theo những quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ Điểm a khoản một, Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về kỳ kế toán cụ thể như sau:

một. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:
a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 tới hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán sở hữu đặc thù về tổ chức, hoạt động được tậu kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này tới hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

Tuy rằng, trong luật sở hữu quy định tới hết ngày, tuy nhiên trên thực tiễn áp dụng tại những biểu mẫu của cơ quan ĐKKD và cơ quan đăng ký thuế cũng ghi theo dạng “từ ngày …/… tới ngày …/…” và lúc áp dụng cũng sẽ chỉ cần ghi từ ngày 01/01 tới ngày 31/12 hoặc từ ngày 01/04 tới 31/03 và ghi như này đã được hiểu biết từ ngày thứ 1 tới hết ngày cuối cùng. (Mẫu 01-ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/TT-BTC)

Vì vậy, theo thực tiễn áp dụng đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh tại mẫu II-21 thông tư 20/2015/TT-BKHĐT lúc thông báo tạm ngừng kinh doanh theo nội dung sau “Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày … tháng … năm …  cho tới ngày … tháng … năm …” sẽ cần phải hiểu biết theo những quy định trên.

Như vậy, với ví dụ ban đầu thời gian tạm ngừng TRỌN NĂM được tính từ ngày 10/10/2017 tới ngày 09/10/2018 và tạm ngừng tiếp lần 2 từ ngày 10/10/2018 tới ngày 09/10/2019. trông mong rằng bài viết này sẽ giúp cho khách hàng xác định rõ ràng hơn như thế nào là “TRỌN NĂM” trong kế toán một cách rõ ràng. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ được tư vấn.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button