Pháp luật

sử dụng một tài sản để bảo đảm nhiều nghĩa vụ được ko?

Một tài sản mang thể đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ hay ko? Nếu được thì phải làm như thế nào mới mang thể đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ?

Tôi mới mua một chiếc xe oto BMW. Đợt trước do làm ăn thua lỗ tôi đã thế chấp chiếc ô tô nói trên để vay ngân hàng N 500 triệu. Nay do cần thêm tiền nên tôi muốn tiếp tục thế chấp xe ô tô này cho ngân hàng B để vay 600tr thì mang được ko?

Trả lời

Xin chào du khách! Cám ơn du khách đã gửi câu hỏi của mình tới Globalthis. Về điều kiện một tài sản đảm bảo nhiều nghĩa vụ dân sự, theo thông tin mà du khách đưa ra là chiếc xe  đã được cầm cố trước đó ở ngân hàng N, điều đó mang nghĩa rằng chiếc xe của du khách đảm bảo đủ điều kiện để cầm cố tại ngân hàng theo quy định của pháp luật về tài sản giao dịch bảo đảm như: Tài sản phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm, tài sản mang giá trị chuyển nhượng hoặc mua, bán dễ dàng (được phép giao dịch) và ko mang tranh chấp, bên bảo đảm mua bảo hiểm đối với tài sản mà pháp luật quy định phải được bảo hiểm.

Theo quy định BLDS 2015 muốn sử dụng  một tài sản để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ dân sự thì phải hoàn thành những điều kiện tại Điều 296, cụ thể:

Điều 296. Một tài sản sử dụng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ
một. Một tài sản mang thể được sử dụng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu mang giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị những nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác hoặc pháp luật mang quy định khác.
2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.
3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ tới hạn thì những nghĩa vụ khác tuy chưa tới hạn đều được coi là tới hạn và tất cả những bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản mang trách nhiệm xử lý tài sản, nếu những bên cùng nhận bảo đảm ko mang thỏa thuận khác.

Như vậy, pháp luật ko hạn chế việc sử dụng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ khác nhau, chỉ cần giá trị của tài sản sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị những nghĩa vụ bảo đảm.Tuy nhiên, bên bảo đảm mang trách nhiệm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm biết về việc sử dụng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự.Nếu bên bảo đảm ko thông báo thì bên nhận bảo đảm mang quyền hủy bỏ hợp đồng bảo đảm và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Xem thêm: Thế chấp là gì?

Trường hợp của du khách, để mang thể vay được tiền từ ngân hàng B, du khách phải hoàn thành những điều kiện sau:
– Giá trị chiếc xe ô tô của du khách tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng những khoản vay, tức là phải lớn hơn 500tr + 600tr= một,một tỷ VND
– Phải thông báo cho bên nhận bảo đảm (ngân hàng B) biết về chiếc xe này cũng đang là tài sản bảo đảm được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng N.

Hi vọng sự tư vấn của Đà Nẵng Discovery sẽ giúp du khách hiểu ngầm hơn quy định của pháp luật về vấn đề sử dụng một tài sản để bảo đảm nhiều nghĩa vụ được.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button