[SOẠN BÀI] TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 5

Create by : https://globalizethis.org

IBAITAP: Áp dụng những kiến thức đã học để trả lời câu hỏi tự đánh giá bản thân.

Câu 1: Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Nhan đề văn bản

B. Các thông tin chính

C. Nguồn cung cấp thông tin

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 2: Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)

B. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 3: Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?  (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Tháng 3-1945

B. Tháng 8-1945

C. Tháng 9-1945

D. Tháng 10-1945

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 4: Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới

B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 5: Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc

D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 6: Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

C. Ủy ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 7: Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 105)

A. Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn

B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn

C. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 8: Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 106)

A. Một khoảng thời gian dài

B. Một thời điểm quan trọng

C. Một thời kì phát triển

D. Một giai đoạn khó khăn

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 9: Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 106)

Lời giải chi tiết:

Qua văn bản, kết hợp với hiểu biết của em thì em nghĩ ngày 30/8/1945 là mốc thời gian quan trong nhất vì đây là ngày Việt Minh giành được chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chỉ quyên chế cùng đế quốc Nhật Bản đầu hàng Việt Minh mở ra thời đại mới cho dân tộc.

Câu 10: Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ họa giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện? (SGK Ngữ văn 6 tập 1- trang 106)

Lời giải chi tiết:

Việc trình bày bằng đồ họa sẽ giúp em hiểu và ghi nhớ nội dung chính tốt hơn cùng những mốc son lịch sử quan trọng của sự kiện.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.