[SOẠN BÀI] TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5

Create by : https://globalizethis.org

IBAITAP: Nhận lại bài tập làm văn số 5 để thấy được ưu điểm, nhược điểm và biết cách sửa lỗi rút kinh nghiệm cho các bài viết tiếp theo.

1. Vấn đề nghị luận phải được nhận thức rõ ngay từ khi đọc đề bài. Bài viết đã trình bày đầy đủ các khía cạnh của sự việc, hiện tượng đời sống và sát với thực tế.

2. Bài làm cần phải có hệ thống luận điểm rõ ràng:

  • Nêu lên được cái đúng, cái sai, sự thuận lợi hoặc cái hại của sự việc.
  • Biết cách phân tích nhiều mặt của một vấn đề.

3. Luận điểm cùng luận cứ trong bài phải phù hợp với nhau. Luận cứ phải phục vụ và hỗ trợ được cho luận điểm chính trong việc làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận.

4. Giữa các phần trong một bài viết cần có sự liên kết mạch lạc và chặt chẽ với nhau.

5. Cần lưu ý và sửa các lỗi diễn đạt cùng cách dùng từ.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.