[SOẠN BÀI] ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT

[ad_1]

IBAITAP: Ôn lại những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra.

I. TỪ VỰNG

1. Lý Thuyết

2. Thực hành

a. Dựa vào kiến thức văn học dân gian và cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống theo sơ đồ.

b. Tìm trong ca dao Việt Nam hai ví dụ về biện pháp tu từ nói quá hoặc nói giảm nói tránh.

c. Viết hai câu, trong đó một câu có dùng từ tượng hình, một câu có dùng từ tượng thanh

Lời giải chi tiết: 

a. Văn học dân gian gồm: truyện cổ tích, truyện truyền thuyết, truyện ngụ ngôn, truyện cười

b. 

– Biện pháp nói quá trong ca dao Việt Nam:

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

c.

Ngày nay những tiếng cười khúc khích của lũ trẻ dưới hiên nhà đã không còn. Giờ chỉ còn lại hiên nhà vắng vẻ đìu hiu.

II. NGỮ PHÁP

1. Lý thuyết

Trợ từ, thán từ và tình thái từ, câu ghép (câu ghép chính phụ và câu ghép liên hợp).

2. Thực hành

a. Viết hai câu, trong đó có một câu có dùng trợ từ và tình thái từ, một câu có dùng trợ từ và thán từ

b. Hãy xác định câu ghép trong đoạn trích (trang 158 SGK Ngữ văn 8 tập 1). Nếu tách câu ghép đã xác định thành các câu đơn thì có được không? Nếu được thì việc tách đó có làm thay đổi ý cần diễn đạt hay không?

Xem thêm :  https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/page/9

c. Xác định câu ghép và cách nối các vế câu ghép trong đoạn trích (trang 158 SGK Ngữ văn 8 tập 1).

Lời giải chi tiết: 

a.

– Đi du học những ba năm cơ á? ( Sử dụng trợ từ và tình thái từ)

Trời ơi, chính nó là đứa ăn cắp đấy. ( Sử dụng trợ từ và thán từ) 

b. Câu ghép trong đoạn trích trên là:

  • Pháp/ chạy, Nhật/ hàng, vua Bảo Đại/ thoái vị.

Có thể tách câu thành những câu đơn. Về mặt ý nghĩ thì câu không thay đổi nhưng cách diễn đạt của người viết sẽ thay đổi.

c. Câu ghép trong đoạn trích trên là: 

  • Chúng ta/không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta/không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên.
  • Có lẽ tiếng Việt của chúng ta/ đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta/ rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay/ là cao quý, vĩ đại nghĩa là rất đẹp.

– Các vế của câu ghép được nối với nhau bằng quan hệ từ.

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.