[Soạn bài]: Ôn phần Tập làm văn (tiếp theo)

[ad_1]

Ibaitap: Qua bài Soạn bài: Ôn tập phần Tập làm văn ôn tập tiếp theo lại những nội dung lớn và trọng tâm chính cần chú ý phần tập làm văn trong sách Ngữ văn 9 tập một.

Câu 7: Các nội dung văn bản tự sự đã học ở lớp 9 có gì giống và khác so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở những lớp dưới? (SGK Ngữ văn 9, tập 1 – trang 220)

Lời giải tham khảo:

– Giống nhau: nội dung văn bản tự sự đã học ở lớp 9 đều lấy tự sự là phương thức biểu đạt chính.

– Khác nhau: nội dung văn bản tự sự đã học ở các lớp dưới khi phân tích tác phẩm cũng như khi học ở phân tích Tập làm văn thường  lấy sự kiện và chi tiết làm nội dung chính. Còn văn bản tự sự đã học ở lớp 9 ngoài nội dung các văn bản tự sự còn có sự kết hợp giữa yếu tố miêu tả (tả cảnh, chân dung nhân vật, miêu tả nội tâm nhân vật), nghị luận, độc thoại, đối thoại, người kể chuyện.

Câu 8: Giải thích tại sao trong một văn bản có đủ các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận mà vẫn gọi đó là văn bản tự sự. Theo em, liệu có một văn bản nào chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất không? (SGK Ngữ văn 9, tập 1 – trang 220)

Lời giải tham khảo:

Tên gọi một loại văn bản căn cứ vào phương thức biểu đạt nào trong văn bản là chính, bên cạnh phương thức biểu đạt chính bao giờ cũng có các phương thức biểu đạt khác.

Xem thêm :  Nguyên hàm e mũ u là gì ? Công thức tính nguyên hàm nhanh và bài tập có lời giải

Trong một văn bản rất ít có trường hợp văn bản chỉ sử dụng một phương thức biểu đạt duy nhất mà thường kết hợp vs phương thức biểu đạt khác.

Câu 9: Kẻ lại bảng sau vào vở và đánh dấu (x) vào các ô trống mà kiểu văn bản chính có thể kết hợp với các yếu tố tương ứng trong nó (chẳng hạn tự sự có thể kết hợp với miêu tả thì đánh dấu vào ô thứ hai). (SGK Ngữ văn 9, tập 1 – trang 220)

Lời giải tham khảo:

Câu 10: Một số tác phẩm tự sự được học trong sách giáo khoa Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, và Kết bài. Tại sao bài tập làm văn tự sự của học sinh vẫn phải có đủ ba phần đã nêu? (SGK Ngữ văn 9, tập 1 – trang 220)

Lời giải tham khảo:

Các tác phẩm tự sự được học trong SGK Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài nhưng tập làm văn tự sự của học sinh vẫn phải có đủ ba phần đã nêu vì đây là bố cục có tính tổng quát nên để rèn tính chuẩn mực, khuôn mẫu, khi nào vận dụng thành thạo, có thể không theo khuôn khổ 3 phần mà vẫn đúng.

Câu 11: Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập l

àm văn có giúp được gì trong việc đọc – hiểu các văn bản tác phẩm văn học tương ứng trong sách giáo khoa Ngữ văn không? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ. (SGK Ngữ văn 9, tập 1 – trang 220)

Lời giải tham khảo:

Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập làm văn giúp ích rất nhiều cho việc học các văn bản tự sự trong phần đọc – hiểu văn bản vì nó cung cấp những khái niệm có tính công cụ, qua đó ta có thể đi sâu vào phân tích các nội dung, ý nghĩa cũng như vẻ đẹp nghệ thuật của tác phẩm.

Xem thêm :  Top 9+ cách tính số mol chuẩn

Ví dụ: Các yếu tố độc thoại, độc thoại nội tâm giúp ích rất nhiều cho việc phân phân tích tâm trạng dằn vặt, tủi khổ của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

Câu 12: Những kiến thức và kĩ năng về các tác phẩm tự sự của phần Đọc – hiểu văn bản và Tiếng Việt tương ứng đã giúp em những gì trong việc viết bài văn tự sự? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ. (SGK Ngữ văn 9, tập 1 – trang 220)

Lời giải tham khảo:

Những kiến thức và kĩ năng về tác phẩm tự sự của các phần Đọc – hiểu văn bản tự sự và các phần tiếng Việt tương ứng giúp ích nhiều cho việc hoàn thành viết bài văn tự sự.

Ví dụ: Trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân học sinh có thêm nhiều hiểu biết qua các tình huống truyện, trình tự thời gian, tâm lí của nhân vật, ngôn ngữ tự sự, ngôn ngữ các nhân vật…

[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.