[SOẠN BÀI] LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM

[ad_1]

IBAITAP: Vận dụng các kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trong bài.

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Câu hỏi: Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn. Lập dàn bài các luận điểm, luận cứ và dự kiến cách trình bày. (SGK Ngữ văn 8 tập 2- trang 82)

Lời giải chi tiết:

– Mở bài: Giới thiệu về vấn đề.

– Thân bài:

  • Tình trạng học tập của lớp hiện nay: Nhiều bạn chăm học và học tốt nhưng vẫn còn một số bạn ham chơi chưa chú ý vào học tập khiến thành tích cả lớp đi xuống. 
  • Việc học tập chăm chỉ là một điều rất cần thiết vì nó giúp ta hiểu bài, nắm được kiến thức, đạt kết quả cao và có hứng thú trong học tập, tránh xa được các trò chơi vô bổ. 
  • Cách để có thể học tập chăm chỉ là chăm chú nghe giảng, ghi chép bài cẩn thận, có kế hoạch học tập rõ ràng và tham gia các hoạt động học nhóm. 
Xem thêm :  Tam thức bậc 2 luôn dương khi nào ? Điều kiện để tam thức bậc 2 luôn dương ?

– Kết bài: Nêu suy nghĩ của bản thân.

– Cách trình bày: Có thể sử dụng nhiều giọng điệu khác nhau, nhiều từ ngữ quen thuộc, gần gũi hằng ngày và có thể minh hoạ bằng hình ảnh. 

II. LUYỆN TẬP TRÊN LỚP

Câu 1: Xây dựng hệ thống luận điểm. (SGK Ngữ văn 8 tập 2- trang 82)

Lời giải chi tiết: 

– Hệ thống luận điểm trên có luận điểm còn chứa đựng những nội dung không phù hợp với luận đề và thiếu những luận điểm cần thiết, khiến mạch văn có chỗ bị đứt đoạn, luận đề không được sáng rõ. 

– Cách sắp xếp các luận điểm chưa hợp lý, có thể sửa lại như sau: a,c,e,b,d. 

Câu 2: Trình bày luận điểm. (SGK Ngữ văn 8 tập 2- trang 82)

Lời giải chi tiết:

a. Trong số các câu trên có thể dùng câu 3 vì nó thể hiện được tình cảm và cảm xúc. 

b. Cách sắp xếp trên đã hợp lý nhưng cũng có cách sắp xếp khác như sau: 2,3,1,4.

c. Có thể viết câu kết đoạn văn ấy như sau:

– Lúc bấy giờ, các bạn nếu muốn vui chơi nữa, liệu có được hay không?

– Lúc bấy giờ, các bạn không muốn vui chơi thoải mái nữa, liệu có được hay không?

– Tóm lại, nếu không chăm chỉ học tập, chúng ta sẽ tự mình đánh mất tương lai của chính mình.

d. Nếu kết luận theo hướng trên (câu chủ đề năm ở cuối đoạn) thì đoạn văn ấy được viết theo lối quy nạp. 

Xem thêm :  Top 10 1 quả xoài bao nhiêu calo chuẩn - Globalizethis

– Có thể biến đổi đoạn văn ấy thành đoạn văn diễn dịch nhưng phải thay đổi cách dẫn dắt và chuyển ý.

Câu 4: Theo trình tự luyện tập trên lớp, hãy viết ở nhà một đoạn văn trình bày luận điểm “Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích, nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống”. (SGK Ngữ văn 8 tập 2- trang 82)

Lời giải chi tiết:

Các luận cứ như sau:

  • Sách là một kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại, nó cung cấp cho ta tri thức về hầu hết các lĩnh vực trong đời sống.
  • Tiếp xúc với sách, con người ta có cơ hội tiếp xúc với toàn bộ kho tàng văn hoá và văn minh của nhân loại. Sách chính là một phương tiện không gì có thể thay thế được.
  • Vì vậy đọc sách là một việc vô cùng bổ ích mà qua đó, con người có thể không ngừng làm giàu vốn tri thức của bản thân
[ad_2]

Trả lời

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.