[SOẠN BÀI] LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG

Create by : https://globalizethis.org

IBAITAP: Cùng ibaitap đến với bài học hôm nay để viết được các hợp đồng có nội dung đơn giản trong cuộc sống.

I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Câu 1: Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì? (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 157)

Lời giải chi tiết: 

Hợp đồng là một loại văn bản có tính chất pháp lý ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ cùng quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng các thỏa thuận đã cam kết.

Câu 2: Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lý? (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 157)

– Tường trình

– Biên bản

– Báo cáo

– Hợp đồng

Lời giải chi tiết: 

Văn bản có tính chất pháp lý là: Hợp đồng.

Câu 3: Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào? (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 157)

Lời giải chi tiết: 

Một bản hợp đồng gồm có những mục sau:

  • Mở đầu gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ và địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng.
  • Nội dung: Ghi lại những nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.
  • Kết thúc: Chữ kí, chức vụ, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cả hai bên cơ quan (nếu có).

Câu 4: Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng? (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 157)

Lời giải chi tiết: 

Hành văn và số liệu của hợp đồng phải chính xác và chặt chẽ.

II. LUYỆN TẬP

Câu 1: Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao? (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 157)

Lời giải chi tiết: 

Cách diễn đạt được chọn là: 

  • a. Cách 1.
  • b. Cách 2.
  • c. Cách 2
  • d. Cách 2.

Vì đó là những cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.

Câu 2: Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây: (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 158)

Lời giải chi tiết: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

                                                            Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Tại: 

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố…phường…thành phố Huế.

Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:… do Công an thành phố… cấp ngày … tháng … năm …

Hai bên thỏa thuận kí kết hợp đồng mua xe đạp mini Nhật, màu tím với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: …

Điều 2: …

        Bên A                                             Bên B

 

(Kí, ghi rõ họ tên)                            (Kí, ghi rõ họ tên)

Câu 3: Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó. (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 158)

Lời giải chi tiết:  

– Xác định rõ vai trò của các bên tham gia giao dịch.

– Soạn thảo các điều khoản và thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ cùng quyền lợi của các bên.

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể và chính xác.

Câu 4: Hãy viết một trong các trường hợp sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt. (SGK Ngữ văn 9 tập 2- trang 158)

Lời giải chi tiết: 

Học sinh tự làm.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.