[SOẠN BÀI] CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ

Create by : https://globalizethis.org

IBAITAP: Bài học sẽ giúp các bạn biết những lỗi thường gặp của quan hệ từ và cách khắc phục chúng.

I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ

1. Thiếu quan hệ từ

Hai câu sau đây thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng.

– Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

Lời giải chi tiết: 

Hai câu trên thiếu quan hệ từ, có thể sửa lại như sau:

 • Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.
 • Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

Các quan hệ từ “và”, “để” trong hai ví dụ sau có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, để ở đây bằng quan hệ từ gì?

Xem thêm :  ✅ CÁCH HỌC ĐÀN ORGAN ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– Nhà em ở xa trường “và” bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất có ích cho nông dân “để” nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

Lời giải chi tiết: 

Hai câu trên sử dụng các quan hệ từ  “và”, “để” không diễn đạt đúng quan hệ ý giữa các bộ phận trong câu. Nên thay đổi lại như sau:

 • Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
 • Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Thừa quan hệ từ.

Vì sao các câu sau thiếu chủ ngữ? Hãy chữa lại cho câu văn được hoàn chỉnh?

– “Qua” câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– “Về” hình thức có thể làm gia tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

Lời giải chi tiết: 

Hai câu trên thiếu chủ ngữ do dùng thừa quan hệ từ, có thể sửa lại như bằng cách bỏ qua hệ từ “Qua” và “Vì” đi.

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Các câu in đậm dưới đây sai ở đâu? Hãy chữa lại cho đúng.

– Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam.

Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị.

Lời giải chi tiết: 

Các câu in đậm trên sai vì dùng quan hệ từ nhưng không có tác dụng liên kết, có thể sửa lại như sau:

 • Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán mà còn giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam.
 • Nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị.
Xem thêm :  ✅ Công thức tính nhiệt lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

II. LUYỆN TẬP

Câu 1: Thêm quan hệ từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau. (SGK Ngữ Văn 7 Tập 1- trang 107)

– Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối.

– Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.

Lời giải chi tiết:

Câu hoàn chỉnh như sau:

 • Nó chăm chú nghe kể chuyện “từ” đầu đến cuối.
 • Con xin báo một tin vui “cho” cha mẹ mừng.

Câu 2: Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp. (SGK Ngữ Văn 7 Tập 1- trang 108)

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm “với” cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

– “Tuy” nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

– Không nên chỉ đánh giá con người “bằng” hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người “bằng” những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Lời giải chi tiết:

Các câu được sửa lại như sau:

 • Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm “như” cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.
 • “Dù” nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.
 • Không nên chỉ đánh giá con người “qua” hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người “qua” những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Câu 3: Chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh. (SGK Ngữ Văn 7 Tập 1- trang 108)

– Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

Xem thêm :  ✅ CÁCH GIẢI NHANH SỐ PHỨC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

– Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Lời giải chi tiết:

Các câu được sửa lại hoàn chỉnh như sau:

 • Bản thân em còn nhiều thiếu sót, nên em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
 • Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lý làm người là phải giúp đỡ người khác.
 • Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4: Nhận xét cách dùng quan hệ từ. (SGK Ngữ Văn 7 Tập 1- trang 108)

Lời giải chi tiết:

Các câu dùng quan hệ từ đúng là: a,b,d,h.

Các câu cần sửa lại là: c,e,g,i. 

 • c. Chúng ta phải sống như thế nào cho chan hòa với mọi người
 • e. Bỏ bớt quan hệ từ “của”
 • g. Bỏ bớt quan hệ từ “của”
 • i. Thay quan hệ từ “giá” bằng “nếu”

Câu 5: Trao đổi bài tập làm văn với bạn học cùng lớp, đọc và nhận xét về cách dùng quan hệ từ trong bài làm của bạn. Nếu bài của bạn có sai sót thì góp ý với bạn cách chữa. (SGK Ngữ Văn 7 Tập 1- trang 108)

Lời giải chi tiết:

Trao đổi bài tập làm văn với một bạn trong lớp:

 • Đọc kĩ bài làm của bạn, gạch chân dưới các quan hệ từ được dùng trong bài văn
 • Đánh dấu lại những quan hệ từ mà bạn dùng sai hoặc chưa phù hợp, chưa chính xác.
 • Trao đổi nguyên nhân và cách sửa lại chúng.
Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.