RPM là gì? Bạn có hiểu về đơn vị RPM của trang

[ad_1]

RPM là gì? Bạn có hiểu về đơn vị RPM của trang

Đa số những bạn mớ tham gia vào Youtube, kinh doanh Adsense trên Website đều có chung câu hỏi về chỉ số RPM trên trang nó có ý nghĩa như thế nào? Nếu các bạn, chưa nắm rõ hay còn mơ hồ về nó thì cùng với Apkhayp.com tìm hiểu về từ viết tắt RPM nhé.

RPM nghĩa là gì?

RPM là từ viết tắt của từ Revolutions Per Minute được gọi là số vòng quay hay tần số vòng, nó có kí hiệu là n. Nó là một đại lượng vật lý chỉ số vòng quay tròn của một vật trong một khoảng thời gian và có đơn vị vòng/thời gian hay 1/thời gian. Ví dụ 50 vòng/giây (s−1) hay 3000 vòng/phút (min−1).

Tuy nhiên, mình dám cá là những bạn tìm hiểu ý nghĩa của từ viết tắt RPM này là đa số những bạn làm Adsense trên Website và Youtube. Thì RPM, là thu nhập ước tính của trang trên 1.000 lượt hiển thị và nó không phải là số tiền thực mà các bạn sẽ nhận được. Theo đó, RPM sẽ được tính bằng:

RPM = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) * 1000

Ví dụ:

  • Nếu bạn kiếm được khoảng 0,15 đô la từ 25 lần xem trang, khi đó RPM của trang sẽ bằng (0,15 đô la / 25) * 1000, hay 6 đô la.
  • Nếu bạn kiếm được khoảng 180 đô la từ 45.000 hiển thị quảng cáo, khi đó RPM của quảng cáo sẽ bằng (180 đô la / 45.000) * 1000 hay 4 đô la.

Vậy, từ cách tính trên thì các bạn đã hiểu được đơn vị RPM của trang và Youtube của mình như thế nào chưa?

Bình Luận

Trả lời[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đức thánh cả là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đọc truyện ông xã anh là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những để thế giới biết bạn là ai ebook dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đại tá nguyễn xuân lân là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đà xá cổ đế là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply