Ràng Buộc Unique Trong Sql Là Gì, Unique Trong Sql Là Gì

Create by : https://globalizethis.org

https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/playlist

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 – Kết nối tri thức

Lớp 2 – Cánh diều

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 – Kết nối tri thức

Lớp 6 – Cánh diều

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Xem thêm :  More And More Nghĩa Là Gì

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Bạn đang xem: Unique trong sql là gì

*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt động SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm trong SQLTài liệu SQL tham khảo
Ràng buộc UNIQUE trong SQL

Xem thêm: Download Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi Kbvision, Hướng Dẫn Cài Đặt Đầu Ghi Kbvision Chi Tiết

Trang trước
Trang sau

Ràng buộc UNIQUE trong SQL ngăn cản việc hai bản ghi có các giá trị đồng nhất trong một cột cụ thể. Ví dụ, trong bảng SINHVIEN, bạn có thể muốn ngăn cản việc hai hoặc nhiều người có cùng tuổi.

Ví dụ

Ví dụ sau tạo bảng mới với tên SINHVIEN và thêm 5 cột. Ở đây, cột TUOI được thiết lập là UNIQUE, để bạn không muốn hai bản ghi có cùng tuổi.

CREATE TABLE SINHVIEN( ID INT NOT NULL, TEN VARCHAR (20) NOT NULL, TUOI INT NOT NULL UNIQUE, KHOAHOC CHAR (25) , HOCPHI DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));Nếu bảng đã được tạo, thì để thêm một ràng buộc UNIQUE cho cột TUOI, bạn sẽ viết lệnh như sau:

Xem thêm :  Đền Bù Tiếng Anh Là Gì

ALTER TABLE SINHVIEN MODIFY TUOI INT NOT NULL UNIQUE;Bạn cũng có thể sử dụng cú pháp sau, mà hỗ trợ việc đặt tên ràng buộc trong nhiều cột.

ALTER TABLE SINHVIEN ADD CONSTRAINT myUniqueConstraint UNIQUE(TUOI, HOCPHI);

Xóa một ràng buộc UNIQUE trong SQL

Để xóa một ràng buộc UNIQUE trong SQL, bạn sử dụng:

ALTER TABLE SINHVIEN DROP CONSTRAINT myUniqueConstraint;Nếu bạn đang sử dụng MySQL, thì bạn sử dụng cú pháp sau:

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.