Pháp luật

Quy định pháp luật về mở lối đi chung

Quy định mở lối đi chung qua bất động sản ngay tắp lự kề. Mức bồi thường lúc mở lối đi chung theo quy định?

Pháp luật quy định như thế nào về quyền mở lối đi chung qua bất động sản ngay tắp lự kề? Mở ngõ đi chung phải làm sao? Bồi thường lúc mở ngõ đi chung như thế nào?

Theo quy định tại điều 245 Bộ luật Dân sự năm 2015 mang quy định về Quyền sử dụng hạn chế bất động sản ngay tắp lự kề: 

Điều 254. Quyền về lối đi qua
một. Chủ sở hữu mang bất động sản bị vây bọc bởi những bất động sản của những chủ sở hữu khác mà ko mang hoặc ko đủ lối đi ra đường công cùng, mang quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.
Lối đi được mở trên bất động sản ngay tắp lự kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, mang tính tới đặc điểm cụ thể của nơi, tiện dụng của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản mang mở lối đi.
Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.
2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do những bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho những bên; nếu mang tranh chấp về lối đi thì mang quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước mang thẩm quyền khác xác định.
3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho những chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì lúc chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà ko mang đền bù.

Khái niệm bất động sản ngay tắp lự kề?
Theo điều 245 bộ luật dân sự 2015 ko quy định cụ thể về bất động sản ngay tắp lự kề nhưng mang quy định: “Quyền đối với bất động sản ngay tắp lự kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền)”.

Theo từ điển Tiếng Việt phổ thông: “ngay tắp lự” là “Ở kề, sát ngay, ko cách”; “kề” là “Ở vào hoặc làm cho vị trí rất sắp, ko còn hoặc coi như ko mang khoảng cách”. Tức là những bất động sản ở ngay cạnh bên nhau mang chung với nhau một ranh giới. Bất động sản ngay tắp lự kề mang thể được hiểu ngầm là những bất động sản mang chung nhau ranh giới. Theo cách định nghĩa của thuật ngữ pháp lý phổ thông, đất ngay tắp lự kề là: “Khu đất ngay tắp lự nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định”. Như vậy, bất động sản ngay tắp lự kề “được hiểu ngầm là bất động sản mang sự tiếp giáp nhau về ranh giới giữa những bất động sản”. Phải xác định được bất động sản ngay tắp lự kề mới biết được bất động sản phải hạn chế quyền để phục vụ cho một bất động sản khác.

Điều kiện được mở lối đi
– Điều kiện cần thiết lần đầu tiên đó chính là bất động sản phải “bị vây bọc”. bất động sản chỉ được coi là bị vây bọc một lúc nó ko thể trực tiếp “thông thương” với đường công cùng hoặc mang nhưng lối “thông thương” quá nhỏ, ko đủ để bảo đảm việc khai thác công dụng của bất động sản một cách bình thường.
– Điều kiện thứ hai là “ko mang lối đi”. ko mang lối đi được hiểu ngầm là ko mang bất kì một lối đi nào. ngẫu nhiên mang lối đi, thì bất động sản đó ko thể tiến hành khai thác, sử dụng được. Chỉ lúc nào chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc thực sự ko mang một lối đi nào thì mới mang quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản ngay tắp lự kề cho mở lối đi. Tuy nhiên, trên thực tiễn, mang những trường hợp đã mang lối đi nhưng lối đi này ko thể đạt được ý muốn yêu cầu đi lại, phục vụ khai thác sử dụng bất động sản bị vây bọc một cách bình thường (lối đi này ko đủ hoặc lối đi quá nan giải gây ảnh hưởng tới thế giới bình thường của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc) thì họ cũng nên được quyền yêu cầu mở lối đi qua bất động sản ngay tắp lự kề. Nếu pháp luật chỉ quy định một cách cứng nhắc lúc chỉ cho phép mở lối đi trong trường hợp ko mang bất kì một lối đi nào là tạo ra nan giải trên thực tiễn giải quyết tranh chấp và ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc.

Đền bù lúc mở lối đi chung
Việc tạo lập lối đi gây ra những phiền lụy, thiệt hại đối với chủ sở hữu bất động sản ngay tắp lự kề. Chính vì vậy, lúc được đạt được ý muốn yêu cầu, người được tạo lập lối đi phải: “Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác.”. Pháp luật quy định cho họ được hưởng quyền từ việc nhận sự đền bù của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc.
Điều 254 BLDS 2015 quy định chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp mang thỏa thuận khác, tuy nhiên lại ko quy định về phương thức đền bù, mức đền bù, thời hạn đền bù và trường hợp nếu ko đền bù thì giải quyết như thế nào, mang những chế tài gì hay ko? Vì luật ko mang quy định cụ thể về thời hạn đền bù nên những bên mang thể hiểu ngầm là mang thể đền bù trước hoặc sau lúc mở lối đi, giả sử trong trường hợp bên mang bất động sản hưởng quyền họ đền bù cho bên mang bất động sản chịu hưởng quyền trước lúc mở lối đi nhưng sau lúc nhận tiền đền bù thì bên mang bất động sản chịu hưởng quyền lại ko mở lối đi như đã thỏa thuận, trong trường hợp này sẽ xử lý, giải quyết như thế nào?
Mặt khác, hiện nay tồn tại song song hai loại giá đất là giá đất theo bảng giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và giá thị trường, hai loại giá này mang sự chênh lệch rất rõ rệt. Tất nhiên, chủ thể nào cũng muốn giành phần lợi cho mình và do luật ko mang quy định cụ thể mức đền bù là áp dụng theo loại giá nào, vì vậy đứng trên góc độ chủ sở hữu của bất động sản chịu hưởng quyền sẽ yêu cầu được áp dụng giá thị trường còn chủ sở hữu của bất động sản hưởng quyền sẽ yêu cầu được áp dụng giá theo bảng giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Từ đó, dẫn tới xung đột về tiện dụng phát sinh, những bên khó mang thể đi tới thỏa thuận về mức đền bù thỏa đáng.

“Lối đi thuận tiện và hợp lý” nên được hiểu ngầm như thế nào?
Điều 254 BLDS 2015 quy định việc mở lối đi sao cho thuận tiện và hợp lý nhất nhưng lại ko mang quy định hướng dẫn cụ thể lối đi như thế nào thì được coi là thuận tiện và hợp lý? Về giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao do những bên tự thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho những bên. Tuy nhiên, chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền và chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền suy cho cùng là hai chủ thể khác nhau nên ý chí cũng khác nhau, mang thể bên đây cho rằng giới hạn này là hợp lý nhưng bên kia lại cho rằng ko hợp lý nên khó đạt được sự thỏa thuận, dẫn tới tranh chấp phát sinh, bởi vì luật ko quy định tiêu chuẩn cụ thể về mức tối thiểu và mức tối đa của ko gian lối đi sao cho đảm bảo nhu cầu sử dụng của bên mang bất động sản hưởng quyền và ko gây phiền hà, bất lợi cho bên mang bất động sản chịu hưởng quyền. Ví dụ: Bên A là bên mang bất động sản hưởng quyền yêu cầu mở lối đi mang chiều rộng 5m nhưng bên B là bên mang bất động sản chịu hưởng quyền lại cho rằng chiều rộng như vậy là quá lớn, gây bất lợi cho việc khai thác, sử dụng bất động sản của mình, nên đề nghị chiều rộng 2m. Hai bên ko thể thỏa thuận được về giới hạn dẫn tới tranh chấp phát sinh.
Hơn nữa, trong trường hợp những bên ko thỏa thuận được với nhau thì sẽ mang quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước mang thẩm quyền khác xác định. Tuy nhiên, vì chưa mang bất cứ văn bản nào hướng dẫn về định mức xác định giới hạn ko gian của lối đi dẫn tới việc những Thẩm phán hoặc cơ quan nhà nước mang thẩm quyền khác sẽ dựa vào ý chí chủ quan để xác định, mang những trường hợp làm ảnh hưởng rất lớn tới quyền sở hữu của những bên.

Trường hợp lối đi ko đủ
Điều 254 BLDS 2015 quy định trong trường hợp chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi những bất động sản của những chủ sở hữu khác mà ko đủ lối đi ra đường công cùng mang quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý. Vậy, lối đi như thế nào là lối đi ko đủ? Dựa vào đâu để xác định? thực tiễn việc xác định lối đi ko đủ cũng là một vấn đề phức tạp và cần mang hướng dẫn. Bởi lẽ, tùy theo vị trí, nơi, địa thế tự nhiên của bất động sản mà nhu cầu về lối đi cũng khác nhau. Ví dụ, ở thành thị đất chật người đông, những bất động sản đông đảo san sát nhau, còn ở khu vực nông thôn đất rộng nhà thưa, những bất động sản tọa lạc xa nhau nên nhu cầu về ko gian sử dụng lối đi cũng khác nhau; hoặc ở khu vực miền núi và đồng bằng, xuất phát từ sự khác nhau về địa hình, giữa địa hình cao và địa hình bằng phẳng.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button