Top 9 quy định mẫu giấy khen của đảng đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những quy định mẫu giấy khen của đảng dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : quy định mẫu giấy khen của đảng

2.[PDF] VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC – Công Báo Nước CHXHCN Việt Nam

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1748 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 28 thg 11, 2018 · hợp nhất Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng.

Xem ngay

3.mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh …

 • Tác giả: moha.gov.vn
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(534 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: 19 thg 11, 2018 · Văn bản mới của Bộ Nội vụ. Nghị định Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm …

Xem ngay

4.Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ Quy …

 • Tác giả: sonoivu.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1219 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Trích yếu: Quy định mẫu Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, …

Xem ngay

5.HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

 • Tác giả: vksndtc.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(891 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Giấy khen để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, … c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, …

Xem ngay

6.Quy định về mẫu bằng các danh hiệu thi đua và hình thức khen …

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(336 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 30 thg 11, 2015 · Đối với các bằng khen, bằng chiến sĩ thi đua của các cơ quan Đảng thay dòng Quốc hiệu bằng dòng chữ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” chữ in hoa, kiểu …

Xem ngay

7.Tiêu chuẩn được tặng bằng khen, giấy khen năm 2022

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1609 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 9 thg 3, 2022 · – “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có …

Xem ngay

8.Nghị định số 85/2014/NĐ-CP về quy định mẫu huân chương, huy …

 • Tác giả: www.camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(818 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nghị định số 85/2014/NĐ-CP về quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh …

Xem ngay

9.mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh …

 • Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(817 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Quy định mới về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng … khen thưởng thuộc thẩm quyền của Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về quy định mẫu giấy khen của đảng trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Top 9 mẫu giấy khen chuẩn đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy khen chuẩn đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy khen chuẩn dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp…

Top 9 mẫu giấy khen thưởng cá nhân đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy khen thưởng cá nhân đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy khen thưởng cá nhân dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Top 8 mẫu giấy khen công giáo đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 8 mẫu giấy khen công giáo đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy khen công giáo dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Top 9 mẫu giấy khen đảng ủy xã đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy khen đảng ủy xã đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy khen đảng ủy xã dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Top 9 mẫu giấy khen công đoàn file word đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy khen công đoàn file word đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy khen công đoàn file word dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Top 9 mẫu giấy khen violet đầy đủ và chi tiết mới nhất

Top 9 mẫu giấy khen violet đầy đủ và chi tiết mới nhất

https://globalizethis.org tổng hợp và liệt ra những mẫu giấy khen violet dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp…

Leave a Reply