+ Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) hiệu quả là quản lý những hoạt động chuỗi cung ứng để tối đa hóa giá trị khách hàng và đạt được một lợi thế khó bền vững, Hoạt động chuỗi cung ứng bao gồm từ phát triển sản phẩm, tìm nguồn cung ứng, sản xuất và dịch vụ logistics cũng như quản lý dòng thông tin cần thiết

+

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) hiệu quả là quản lý những hoạt động chuỗi cung ứng để tối đa hóa giá trị khách hàng và đạt được một lợi thế khó bền vững, Hoạt động chuỗi cung ứng bao gồm từ phát triển sản phẩm, tìm nguồn cung ứng, sản xuất và dịch vụ logistics cũng như quản lý dòng thông tin cần thiết

Nguồn : sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.