Pháp luật

Quản lý tài sản của người được giám hộ

Tài sản của người được giám hộ, những vấn đề về quản lý tài sản đối với người được giám hộ được pháp luật quy định như thế nào? Tài sản của người được giám hộ mang được tự do, mua bán, chuyển nhượng ko?

Việc quản lý tài sản của người được giám hộ là một vấn đề cũng ko phức tạp nhưng cũng là vấn đề mà người giám hộ phải kỹ lưỡng cân nhắc trước lúc thực hiện một giao dịch nào đó bằng tài sản của người được giám hộ, và phạm vi mà người giám hộ mang thể thực hiện trong việc quản lý tài sản của người được giám hộ.

Trước hết chúng ta tìm hiểu ngầm, người được giám hộ bao gồm những ai? Theo quy định về pháp luật hiện hành là bộ luật dân sự 2015 mang quy định tại điều 47 về người được giám hộ.

Điều 47. Người được giám hộ
một. Người được giám hộ bao gồm:
a) Người chưa thành niên ko còn cha, mẹ hoặc ko xác định được cha, mẹ;
b) Người chưa thành niên mang cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều mang phức tạp trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều ko mang điều kiện chăm sóc, giáo dục con và mang yêu cầu người giám hộ;
c) Người mất năng lực hành vi dân sự;
d) Người mang phức tạp trong nhận thức, làm chủ hành vi.
2. Một người chỉ mang thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, tiện dụng hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người mang phức tạp trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ). Những người được giám hộ là những người ko hoặc chưa tự bảo vệ được quyền và tiện dụng của mình nên cần một người mang thể bảo vệ được quyền và tiện dụng của người được giám hộ.

xung quanh những vấn đề trách nhiệm này thì người giám hộ còn nghĩa vụ như quản lý tài sản của người được giám hộ. Về vấn đề quản lý được xem xét như sau.

Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự mang trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan tới tài sản của người được giám hộ vì tiện dụng của người được giám hộ.Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản mang giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. Người giám hộ ko được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. những giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ mang liên quan tới tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì tiện dụng của người được giám hộ và mang sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Trong trường hợp người được giám hộ mang tài sản riêng thì lúc thực hiện việc giám hộ, người giám hộ phải quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình. Người giám hộ phải bảo quản, giữ gìn cẩn trọng và chu đáo tài sản của người được giám hộ. Đối với tài sản mang năng lực sinh lợi thì người được giám hộ phải tận dụng, phát triển năng lực đó để làm tăng giá trị của tài sản . Đối với tài sản cần mang sự bảo dưỡng, sửa chữa như máy móc, nhà ở thì người giám hộ phải tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc lúc tài sản bị hư hỏng. Đối với tài sản để lâu sẽ bị giảm giá trị thì người giám hộ mang quyền bán thu tiền…

những giao dịch của người giám hộ vì tiện dụng của người giám hộ việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với giá trị lớn thì phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ, để tránh tình trạng người giám hộ vì tiện dụng cá nhân mà trục lợi từ giao dịch đó, bảo toàn tài sản của người được giám hộ. Người giám hộ lúc sử dụng, định đoạt tài sản của người được giám hộ mà gây thiệt hại cho người được giám hộ thì phải bồi thường (ví dụ: bảo quản, sử dụng ko kỹ lưỡng làm hư hỏng tài sản…). Về tài sản của người được giám hộ thì người giám hộ cũng ko được tặng cho người khác, vì quyền sở hữu vẫn là của người được giám hộ, người giám hộ chỉ là quản lý tài sản giúp người được giám hộ thôi.

Ví dụ: người giám hộ ko được mua, hoặc thuê tài sản của người được giám hộ cho chính mình nhằm tránh việc lạm dụng mang thể gây thiệt hại cho người được giám hộ. Hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015.

Điều 59. Quản lý tài sản của người được giám hộ
một. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự mang trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan tới tài sản của người được giám hộ vì tiện dụng của người được giám hộ.
Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản mang giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
Người giám hộ ko được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. những giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ mang liên quan tới tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì tiện dụng của người được giám hộ và mang sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
2. Người giám hộ của người mang phức tạp trong nhận thức, làm chủ hành vi được quản lý tài sản của người được giám hộ theo quyết định của Tòa án trong phạm vi được quy định tại khoản một Điều này.

Quản lý tài sản của người được giám hộ chỉ trong phạm vi cho phép ko được vượt quá phạm vi cho phép của luật quy định.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button