quả bóng bay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

[ad_1]

Nhưng bạn biết đấy, kể cả việc cầm một quả bóng bay cũng khá là vui.

But you know, even holding one balloon is like, kind of happy.

Bạn đang đọc: quả bóng bay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ted2019

Quả bóng bay mới.

A new balloon.

OpenSubtitles2018. v3

Quả bóng bay qua khỏi những cột đánh dấu hướng về giữa hồ chứa nước.

The ball had been blown beyond the markers toward the main body of the reservoir.

LDS

Gió lập tức bắt đầu thổi quả bóng bay xa khỏi tôi dọc theo mặt nước.

The wind immediately started blowing the ball away from me along the top of the water.

LDS

Hãy nghĩ về một con rệp đang đi trên trên một quả bóng bay khổng lồ.

Think of a bug walking on a gigantic balloon.

QED

Cuộc thực tập được bắt đầu bằng việc thả một số quả bóng bay dùng làm mục tiêu.

The drill began with the release of a number of balloons for use as targets.

WikiMatrix

Quả bóng bay về phía tôi.

The ball headed towards me.

LDS

Em muốn một quả bóng bay!

I want a balloon!

OpenSubtitles2018. v3

Một quả bóng bay đẹp.

A nice balloon.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy để ý đến lúc quả bóng bay qua đầu Eddie và rơi ra ngoài đường.

Take a moment when that ball flies over Eddie’s head and out into the street.

Literature

Buổi diễn kết thúc với những quả bóng bay lớn và pháo giấy rơi từ trên trần xuống.

The show ends with large balloons and confetti falling from the ceiling.

WikiMatrix

Hãy tìm những quả bóng bay.

Xem thêm: Torrent là gì? Cách sử dụng Torrent như thế nào?

Look for my balloons!

OpenSubtitles2018. v3

Và khi họ trả lời, tôi sẽ cho bơm ngần ấy quả bóng bay và đưa cho họ cầm.

And then when they answered, I would inflate that number of balloons and give them that number of balloons to hold .

ted2019

Bạn có thể tưởng tuonwgj nó như một bản nhảy hay bề mặt quả bóng bay – bị căngmỏng ra

You can imagine it’s kind of a trampoline, or the surface of a baloon – getting stretched thin .

QED

Các chị em phụ nữ thả “những gánh nặng” lên bầu trời dưới hình thức các quả bóng bay.

Sisters release “burdens” into the sky in the form of helium balloons.

LDS

Bên kia đường lũ trẻ xúm quanh một ông già mù dừng bán những quả bóng bay nhiều màu.

On the opposite side of the street, children gather around a blind man who sells colorful balloons.

Literature

Còn gì tuyệt vời hơn để mãi mãi tưởng nhớ bi kịch khủng khiếp đó bằng một quả bóng bay!

What better way to remember that horrible tragedy forever than with a balloon!

OpenSubtitles2018. v3

Quả bóng bay qua khỏi cửa sổ… và hoạt hóa cái máy, và nó trở thành một phần của tia laze.

The ball came through the window, and activated the machine, and got in the path of the laser.

OpenSubtitles2018. v3

Và khi họ ước, tôi sẽ viết điều ước đó lên một quả bóng bay và chụp ảnh họ cầm quả bóng.

And when they made a wish, I would write their wish onto one of the balloons and take a picture of them holding it.

ted2019

Giám sát viên đã ra lệnh cho Tukeva đi xem thử bảy quả bóng bay đó bay trên sân bay là thứ gì.

Overseer commanded Tukeva to go see what were those seven air balloons that floated over the airport.

WikiMatrix

Tình huống này khá giống một quả bóng bay, trên mặt có vẽ nhiều chấm màu, đang được thổi căng lên từ từ.

The situation is rather like a balloon with a number of spots painted on it being steadily blown up.

Literature

Nó tạo ra khả năng nổi, và trọng tải cho tàu lặn, và các pin được treo ở dưới, y như quả bóng bay vậy.

It generates all of the buoyancy, all of the payload for the craft, and the batteries are down here hanging underneath, exactly like a balloon.

Xem thêm: Downtown Là Gì? Uptown Là Gì ? Uptown Là Gì? Phân Biệt Downtown Và Uptown

QED

Source: https://globalizethis.org/
Category: Hỏi Đáp

[ad_2]

Related Posts

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đức thánh cả là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đức thánh cả là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù…

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đọc truyện ông xã anh là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đọc truyện ông xã anh là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Xem 10+ để thế giới biết bạn là ai ebook được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những để thế giới biết bạn là ai ebook dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự…

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Xem 9+ đại tá nguyễn xuân lân là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đại tá nguyễn xuân lân là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa…

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Xem 10+ đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đăng ký tham gia chương trình ai là triệu phú dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm…

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Xem 10+ đà xá cổ đế là ai được đánh giá cao

Globalizethis tổng hợp và liệt ra những đà xá cổ đế là ai dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn…

Leave a Reply