Pháp luật

Phân biệt hủy bỏ hóa đơn với xóa bỏ hóa đơn

Hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn mang gì khác nhau? Tư vấn pháp luật về hóa đơn và những vấn đề liên quan tới hóa đơn qua tổng đài điện thoại 19006165

mang rất nhiều trường hợp, những nhà hàng, doanh nghiệp ko muốn tiêu dùng hóa đơn nữa nhưng ko biết nên hủy hay xóa bỏ. Liên quan tới thuế nên mang nhiều vấn đề phức tạp. Đà Nẵng Discovery xin tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này cho quý vị

Xóa bỏ hóa đơn là gì?

một. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa thống kê thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi những liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nguyên nhân thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo những liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Do đó, trường hợp hóa đơn lập sai đã giao hoặc chưa giao cho người mua; trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa thống kê thuế nay lập lại hóa đơn mới; trường hợp người mua là mục tiêu ko mang hoá đơn lúc trả lại hàng hoá, bên bán thu hồi hóa đơn đã lập thì những hoá đơn này đưa vào cột xoá bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Hủy hóa đơn là gì?

một. Hóa đơn được xác định đã hủy
– Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; những bản phim, bản kẽm và những công cụ mang tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong ngẫu nhiên còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc ko còn chữ trên tờ hóa đơn để mang thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
– Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu ứng dụng tạo hóa đơn được can thiệp để ko thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

2. những trường hợp hủy hóa đơn
a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
b) Tổ chức, hộ, cá nhân mang hóa đơn ko tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
c) những loại hóa đơn đã lập của những đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
d) những loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của những vụ án thì ko hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải mang đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
Hộ, cá nhân kinh doanh ko phải thành lập Hội đồng lúc hủy hóa đơn.
c) những thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và nhận trách nhiệm trước pháp luật nếu mang sai sót.

Xem thêm: Tư vấn thủ tục hủy hóa đơn

Vậy những hoá đơn phải huỷ theo quy định nêu trên được đưa vào cột số hoá đơn huỷ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button