Pháp luật

Phân biệt giữa vay và mượn trong dân sự

Trong bộ luật dân sự 2015 sở hữu khái niệm vay tài sản và mượn tài sản, vậy vay và mượn ở đây khác nhau như thế nào? Bài viết này sẽ phân biệt vay và mượn.

Trong bộ luật dân sự 2015 sở hữu khái niệm vay tài sản và mượn tài sản, vậy vay và mượn ở đây khác nhau như thế nào? Bài viết này sẽ phân biệt vay và mượn.

Về khái niệm VAY và MƯỢN

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; lúc tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu sở hữu thỏa thuận hoặc pháp luật sở hữu quy định.

Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản
Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà ko phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó lúc hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

So sánh VAY và MƯỢN

Tiêu chí Vay Mượn
Định nghĩa Là sự thỏa thuận giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó, bên đi vay sở hữu trách nhiệm trả lại khoản đã vay cho bên cho vay tài sản cùng loại, theo đúng giá trị, số lượng, chất lượng khoản đã vay.Như vậy: Vay tài sản nào thì phải trả lại tài sản tương tự. Tuy nhiên sở hữu thể ko phải tài sản ban đầu Là sự thỏa thuận giữa bên cho mượn và bên đi mượn, trong đó, bên đi mượn sở hữu trách nhiệm trả lại đúng tài sản đã mượn.Như vậy: Mượn tài sản nào thì vẫn phải trả lại tài sản đó như ban đầu
Ví dụ cụ thể A “mượn” B 2 kg gạo để ăn, tuần sau A trả lại cho B 2 kg gạo=> Đây gọi là A vay gạo của B.
A “mượn” B 200.000 đồng để xài. lúc nào nhận lương, A sẽ trả cho B.

=> Đây gọi là A vay tiền của B.

A mượn chiếc xe của B để đi học, tới chiều đi học về, A trả lại chiếc xe đó cho B.=> Đây gọi là A mượn xe của B.
Hợp đồng thực hiện Hợp đồng vay tài sản Hợp đồng mượn tài sản
mục tiêu của hợp đồng Tài sản tiêu hao hoặc ko tiêu hao
Ví dụ vật tiêu hao là những thứ như gạo, tiền, vàng…
Tài sản ko tiêu hao.
Ví dụ như xe máy, điện thoại…
Tính chất của hợp đồng Hợp đồng đơn vụ hoặc song vụ Chỉ là hợp đồng đơn vụ
Trả lãi sở hữu thể, trong trường hợp sở hữu thỏa thuận hoặc pháp luật sở hữu quy định ko
Quyền đối với tài sản Quyền sở hữu
Chủ thể vay tài sản, trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ lúc nhận tài sản đó.
Quyền sử dụng
Chỉ sở hữu quyền sử dụng sau lúc nhận tài sản mượn.
Quyền đòi lại tài sản ko được đòi trước hạn.Trừ trường hợp bên vay đồng ý hoặc đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích. Đòi lại ngay lúc:
– Bên mượn đã đạt mục đích nếu ko sở hữu thỏa thuận về thời hạn mượn.

– Bên cho mượn sở hữu nhu cầu đột xuất nhưng phải báo cho bên mượn trong thời gian hợp lý.

– Bên mượn sử dụng tài sản trái mục đích, công dụng…mà ko sở hữu sự đồng ý của bên cho mượn.

Quyền trả lại tài sản – Nếu vay tiền thì phải trả đủ tiền lúc tới hạn, nếu vay tài sản là vật khác thì phải trả vật cùng loại, đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận khác.– Trường hợp bên vay ko thể trả vật thì sở hữu thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại nơi và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý. – Phải trả lại đúng tài sản đã mượn.Trong quá trình sử dụng phải giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, ko được tự ý thay đổi tình trạng tài sản. Nếu tài sản hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

Như vậy trên đây là những tổng hợp về VAY và MƯỢN theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. trông mong rằng những khái niệm và đặc điểm trên sẽ giúp ích nhiều cho mọi người trong quá trình thực hiện hợp đồng

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button