Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì? Quy định chi tiết?

Create by : https://globalizethis.org

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ( Place of initial medical examination and treatment ) là gì ? Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tiếng Anh là gì ? Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ? Người tham gia bảo hiểm y tế được đổi khác cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý .

Những quy định về nơi khám chữa bệnh ban đầu là vấn đề quan trọng đối với những người tham gia Bảo hiểm y tế. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết đối với người tham gia BHYT về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

1. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì?

Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu được hiểu là những cơ sở khám và chữa trị bệnh đầu tiên mà người tham gia BHYT đăng ký. Trong quá trình khám và chữa bệnh, người bệnh sẽ được xem xét, nếu không đủ điều kiện về cơ sở vật chất để điều trị sẽ được chuyển lên tuyến trên.

Bạn đang đọc: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là gì? Quy định chi tiết?

Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký KCB ban đầu tại tuyến  hoặc tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến đó.

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế.

2. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tiếng Anh là gì?

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tiếng Anh là Place of initial medical examination and treatment.

Căn cứ theo lao lý tại Điều 8, Thông tư 40/2015 / TT-BYT, người tham gia Bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại những cơ sở khám phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư này và không phân biệt địa giới hành chính, tương thích với nơi thao tác, khu vực cư trú và năng lực phân phối nhu yếu khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh. Người tham gia BHYT hoàn toàn có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu như dưới đây. Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã và tuyến tương tự gồm :

 • Trạm y tế của xã, phường, thị xã .
 • Trạm xá hoặc trạm y tế, phòng y tế thuộc cơ quan, đơn vị chức năng hoặc tổ chức triển khai .
 • Phòng khám bác sĩ mái ấm gia đình tư nhân độc lập .
 • Trạm y tế, phòng khám quân – dân y, quân – dân y đơn vị chức năng cấp tiểu đoàn và những cơ sở khám chữa bệnh tuân theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng .

Cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và những tuyến tương tự :

 • Bệnh viện đa khoa cấp Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh .
 • Trung tâm y tế của huyện có tính năng khám, chữa bệnh, TT y tế huyện có phòng khám đa khoa .
 • Phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa của khu vực .
 • Bệnh viện đa khoa thuộc hạng III, hạng IV, chưa xếp hạng thuộc Bộ, Ngành hoặc những đơn vị chức năng thường trực Bộ, Ngành .
 • Bệnh viện đa khoa tư nhân tương tự hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương tự .
 • Các phòng y tế hoặc bệnh xá thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh hoặc thành phố thường trực TW .
 • Trung tâm y tế, bệnh xá quân – dân y hoặc bệnh xã quân y, bệnh viện quân y thuộc hạng III, IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, IV hoặc chưa được xếp hạng, 1 số ít cơ sở khám, chữa bệnh khác tuân theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng .
Xem thêm :  Bị phát tán ảnh “nóng” vì theo trào lưu kết bạn qua Azar

3. Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:

Theo pháp luật tại Điều 7 Thông tư số 40/2015 / TT-BYT, Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu phải phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnhphải có giấy phép hoạt động giải tríkhám bệnh, chữa bệnh.

 • Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnhphải có chứng từ hành nghềkhám bệnh, chữa bệnh.

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lao lý tạicác khoản 1, 2 và 4 Điều3Thông tư 40/2015 / TT-BYTnếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải có đủ điều kiện kèm theo về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo vệ phân phối nhu yếu khám bệnh, chữa bệnh thường thì và xử trí cấp cứu ban đầu, đáp ứng, cấp phép thuốc trong khoanh vùng phạm vihoạt động trình độtheo pháp luậtcủa pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

 • Phòng khám bác sĩ mái ấm gia đình tư nhân độc lập : Có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ Y tế về điều kiện kèm theo cấp giấy phép hoạt động giải trí so với phòng khám bác sĩ mái ấm gia đình tư nhân độc lập .
 • Riêng đối với 

  Phòng khám đa khoa 

  Xem thêm: 6 loại ma túy, chất kích thích hủy hoại cơ thể người nghiện

  thì phải có tối thiểu 02 ( hai ) chuyên khoa nội và ngoại ; Đối với phòng khám đa khoa có khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ nhỏ, ngoài 02 ( hai ) chuyên khoa trên, phải có chuyên khoa nhi.

Căn cứ theo lao lý tại Điều 8 Thông tư số 40/2015 / TT-BYT :

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hiện nay

“ Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ( sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ) tại một trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh pháp luật tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, tương thích với nơi thao tác, nơi cư trú và năng lực phân phối của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. ”

Như vậy, với trường hợp nếu không thuộc đối tượng ưu tiên hay được hưởng chính sách đặc biệt thì theo quy định về đăng ký nơi khám chữa bệnh trên, người tham gia bảo hiểm y tế có thể lựa chọn đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở sau:

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương

– Trạm y tế xã, phường, thị xã ; – Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai ; – Phòng khám bác sĩ mái ấm gia đình tư nhân độc lập ; – Trạm y tế quân – dân y, Phòng khám quân – dân y, Quân y đơn vị chức năng cấp tiểu đoàn và những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem thêm :  PQ là gì? Tại sao nói PQ là chìa khóa dẫn lối thành công?

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương:

– Bệnh viện đa khoa huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ; – Trung tâm y tế huyện có công dụng khám bệnh, chữa bệnh ; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa ; – Phòng khám đa khoa ; phòng khám đa khoa khu vực ; – Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc những Bộ, Ngành hoặc thường trực đơn vị chức năng thuộc những Bộ, Ngành ; – Bệnh viện đa khoa tư nhân tương tự hạng III, tương tự hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương tự ; – Bệnh viện y học truyền thống tư nhân tương tự hạng III, tương tự hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương tự ; – Phòng Y tế, Bệnh xá thường trực Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố thường trực TW ; – Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu của bản thân và chỉ tiêu của từng bệnh viện mà bạn có thể lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh thuận tiện nhất cho bạn.

Về vấn đề thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế năm năm trước lao lý : “ 1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương tự ; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến TW theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế …

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. ”

Như vậy, nếu có nhu cầu thì người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý (tháng 1; tháng 4; tháng 7 và tháng 10) hoặc trong kỳ gia hạn thẻ BHYT. Đây là quy định mang tính chất tạo điều kiện thuận lợi cho những người đóng Bảo hiểm y tế, đặc biệt trong trường hợp người dân phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú ở địa điểm khác thì được thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp, thuận tiện cho việc đi lại. 

Để thực thi đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, bạn cần xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế đã được cấp. Đồng thời, bạn cần kê khai vào Tờ khai phân phối và biến hóa thông tin vào tờ khai TK1-TS ghi rõ về việc biến hóa nơi khám, chữa bệnh ban đầu. Thủ tục đổi khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ được thực thi trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ và hợp lệ. Lưu ý : Thẻ BHYT của bạn phải còn hiệu lực hiện hành, bạn cần nộp thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản sao công chứng. Theo pháp luật tại Thông tư số 40/2015 / TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế lao lý đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong những cơ sở khám bênh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, tương thích với nơi thao tác, nơi cư trú và năng lực phân phối của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến tỉnh trở lên thì người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại đây khi thuộc một trong những trường hợp sau đây : – Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc thao tác trên địa phận Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc những cơ sở đó không phân phối được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT theo pháp luật của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; – Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc thao tác trên địa phận Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh do Giám đốc Sở Y tế pháp luật sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; – Đối tượng thuộc diện được quản trị, bảo vệ sức khỏe thể chất theo Hướng dẫn số 52HD / BTCTW ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ; – Đối tượng thuộc diện được quản trị, bảo vệ sức khỏe thể chất cán bộ của tỉnh, thành phố ; – Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên ;

Xem thêm :  non-defining relative clause là gì

– Trẻ em dưới 6 tuổi;

Xem thêm: Hàm Vlookup trong Excel – Ý nghĩa và cú pháp

– Người công tác làm việc trong quân đội khi nghỉ hưu. Như vậy, nếu thuộc một trong những trường hợp nêu trên sẽ được đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh. Để được đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, vào đầu mỗi quý ý kiến đề nghị người tham gia BHYT mang thẻ BHYT đã được cấp đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn thủ tục thực thi.

Kết luận: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu rất quan trọng, là nơi để kịp thời khám chữa bệnh và thuận tiện đi lại cho người tham gia BHYT, vì thế cho nên người tham gia bảo hiểm y tế nên cân nhắc để lựa chọn nơi đăng ký cho phù hợp, thuận tiện sau này.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.