Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng?

Create by : https://globalizethis.org

Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên mới nói riêng.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một niềm tự hào vô cùng to lớn. Như vậy, những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nội dung này trong bài viết dưới đây.

Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng thuộc đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Đảng viên luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân lao động và giai cấp công nhân lên trên lợi ích cá nhân, suốt đời sẽ phấn đấu cho lý tưởng, mục đích của Đảng; lao động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; là người có đạo đức, lối sống lành mạnh; luôn chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, các nghị quyết của Đảng và chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Có sự gắn bó mật thiết với nhân dân đồng thời là người phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, luôn giữ gìn đoàn kết và thống nhất trong Đảng.

Để trả lời cho thắc mắc những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng? Chúng ta hãy cùng xem xét các điều kiện kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam dưới đây.

– Điều kiện thứ nhất: Về độ tuổi

+ Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp Đảng, công dân Việt Nam xét kết nạp phải đủ từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi;

+ Việc xét kết nạp Đảng đối với những người từ 60 tuổi trở lên phải được sự xem xét, đồng ý của cấp ủy trực thuộc Trung ương quyết định.

– Điều kiện thứ 2: Về trình độ học vấn

+ Người xét kết nạp Đảng phải có trình độ tối thiểu là có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên;

+ Riêng yêu cầu về trình độ học vấn cho những người sinh sống, học tập và làm việc tại vùng núi, vùng hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hay thuộc các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì do Ban Bí thư hướng dẫn và ra quyết định.

– Điều kiện thứ 3: Là công dân ưu tú và được tín nhiệm

Người được xét kết nạp Đảng phải chứng minh mình là người có những phẩm chất ưu tú về các mặt như đạo đức, lối sống, chính trị hay các hoạt động công tác. Được quần chúng tín nhiệm giao nhiệm vụ qua các công việc được giao cũng như phong cách làm việc.

– Điều kiện thứ 4: Có lý lịch trong sáng, rõ ràng

+ Lý lịch của người xin vào Đảng cần đảm bảo trong sáng, rõ ràng. Ở đây không chỉ kê khai về bản thân của người xin vào Đảng mà còn phải kê khai cả của những người thân thích như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột của người đó.

+ Việc thẩm tra lý lịch này bao gồm các nội dung như: lịch sử chính trị qua các thời kì đó là thời gian trước năm 1945 và từ năm 1945 đến nay. Việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các nội quy, quy định tại địa phương cũng như đơn vị làm việc.

– Điều kiện thứ 5: Đảm bảo thực hiện Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng

Người xét kết nạp phải thực hiện nghiêm túc các quy định và nội dung của Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nhiệm vụ của người Đảng viên. Sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Đảng nhất định.

– Điều kiện thứ 6: Do hai Đảng viên chính thức giới thiệu

Đảng viên đứng ra giới thiệu người xin vào Đảng phải cùng công tác với nhau trong một khoảng thời gian ít nhất là 01 năm và phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã cam kết, giới thiệu trong phần lý lịch, phẩm chất, năng lực của người xin vào Đảng.

– Điều kiện thứ 7: Người xin vào Đảng phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng

+ Thời gian dự bị là 12 tháng kể từ ngày chi bộ ký quyết định Đảng viên dự bị cho người đó.

+ Trong thời gian dự bị chi bộ phân công Đảng viên chính thức trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn cho Đảng viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ của mình.

+ Khi hết thời gian dự bị, cũng thông qua biểu quyết giống như tại buổi họp xét kết nạp Đảng, chi bộ xét kết nạp Đảng viên chính thức cho người đó

Như vậy, để được xét kết nạp làm Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì cần đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Những trường hợp không được kết nạp Đảng?

Ngoài việc giải đáp thắc mắc những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp Đảng?  chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến Quý độc giả về những trường hợp không được kết nạp Đảng dưới đây.

Theo quy định của Bộ Chính trị thì lịch sử chính trị người thân của người vào Đảng chỉ xem xét từ đời cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; ngoài ra, xem xét đên cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng chỉ trong trường hợp:

+ Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, công tác viên hoặc làm việc cho cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

+ Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ ủy ban chấp hành, ủy ban thư ký hoặc tương đương trong các Đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thắc mắc những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp Đảng? Qua bài viết, mong rằng các bạn đã có được đầy đủ những thông tin giải đáp cho thắc mắc trên.

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn
Xem thêm :  Số Điện Thoại 112, 113, 114, 115, 116

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.