Pháp luật

những loại di chúc theo quy định

Di chúc sở hữu những loại nào? những loại di chúc theo quy định? Phân biệt những loại di chúc

Di chúc sở hữu những loại nào? Yêu cầu và điều kiện hợp pháp của từng loại di chúc theo quy định pháp luật

Xem thêm: Di chúc là gì?

Di chúc bằng văn bản

Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc bằng văn bản bao gồm 4 loại:

Điều 628. Di chúc bằng văn bản
Di chúc bằng văn bản bao gồm:
một. Di chúc bằng văn bản ko sở hữu người làm chứng.
2. Di chúc bằng văn bản sở hữu người làm chứng.
3. Di chúc bằng văn bản sở hữu công chứng.
4. Di chúc bằng văn bản sở hữu chứng thực.

Ngoài những yêu cầu về nội dung của di chúc bằng văn bản, cũng như những điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp. Vì đặc trưng của từng loại di chúc bằng văn bản cụ thể là khác nhau, nên với mỗi loại hình thức di chúc pháp luật lại sở hữu những quy định khác nhau:

Di chúc bằng văn bản ko sở hữu người làm chứng

Được quy định tại điều 633 bộ luật dân sự 2015, đối với loại di chúc này, pháp luật yêu cầu người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc. Yêu cầu này xuất phát từ thực tiễn, tránh những trường hợp tạo di chúc giả, nhằm đảm bảo quyền định đoạt tài sản của người lập di chúc. Thông qua chữ viết và chữ kỹ trong bản di chúc sở hữu thể xác định người lập di chúc. Vậy nên, một bản di chúc ko sở hữu người làm chứng chỉ sở hữu giá trị và được pháp luật công nhận lúc đó là một bản di chúc được viết bằng tay và sở hữu chữ ký của người lập di chúc.

Điều 633. Di chúc bằng văn bản ko sở hữu người làm chứng
Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
Việc lập di chúc bằng văn bản ko sở hữu người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

Di chúc bằng văn bản sở hữu người làm chứng

Trường hợp người lập di chúc ko thể tự viết bản di chúc, thì sở hữu thể nhờ người khác viết nhưng lúc lập di chúc phải sở hữu ít nhất hai người làm chứng. Người làm chứng ở đây sở hữu thể là bất kỳ ai, trừ  những nhóm chủ thể sau: (một). Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, (2). Người sở hữu quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc, (3). Người chưa đủ 18 tuổi, người ko sở hữu năng lực hành vi dân sự.

Trong bản di chúc yêu cầu phải sở hữu chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc; xác nhận và chữ ký của người làm chứng. những hoạt động này phải được diễn ra ngay tại thời điểm lập di chúc, và sở hữu mặt của người làm chứng.

Điều 634. Di chúc bằng văn bản sở hữu người làm chứng
Trường hợp người lập di chúc ko tự mình viết bản di chúc thì sở hữu thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải sở hữu ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
Việc lập di chúc bằng văn bản sở hữu người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Di chúc bằng văn bản sở hữu công chứng hoặc chứng thực

Đây là một hình thức di chúc phổ biến, mang tính pháp lý cao. Yêu cầu công chứng, chứng thực là quyền của người lập di chúc. Theo đó, người lập di chúc sở hữu thể:
– Mang bản di chúc đã lập tới ủy ban nhân dân yêu cầu được công chứng, chứng thực theo những thủ tục mà pháp luật quy định tại Điều 636 Bộ luật dân sự 2015.
– Người lập di chúc lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc tại Ủy ban nhân dân.
– Người lập di chúc sở hữu thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc, thủ tục được tiến hành theo quy định tại 636 Bộ luật dân sự 2015

Những chủ thể sau đây sẽ ko được công chứng, chứng thực đối với di chúc:
– Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật;
– Người sở hữu cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế
– Người sở hữu quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định một số di chúc bằng văn bản sở hữu giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực sở hữu thể tìm hiểu biết thêm tại Điều 638 Bộ luật dân sự 2015

Điều 638. Di chúc bằng văn bản sở hữu giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực
một. Di chúc của quân nhân tại ngũ sở hữu xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân ko thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực.
2. Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay sở hữu xác nhận của người kiểm soát phương tiện đó.
3. Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác sở hữu xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó.
4. Di chúc của người đang làm việc làm khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo sở hữu xác nhận của người phụ trách đơn vị.
5. Di chúc của công dân VN đang ở nước ngoài sở hữu chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao VN ở nước đó.
6. Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh sở hữu xác nhận của người phụ trách cơ sở đó.

Theo đó, những di chúc bằng văn bản này ko được công chứng, chứng thực nhưng sở hữu giá trị pháp lý như di chúc được công chứng, chứng thực.

Hướng dẫn lập di chúc bằng văn bản

Bước một: Ghi nhận ý chí của người lập di chúc sau lúc qua đời. Người lập di chúc sở hữu thể tự viết ra ý chí định đoạt tài sản của mình hoặc nhờ người khác ghi lại nhưng nội dung bản di chúc phải sở hữu những nội dung sau:
– Ngày, tháng, năm lập di chúc;
– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ những điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
–  Di sản để lại và nơi sở hữu di sản;
– Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
Lưu ý: Trong bản di chúc ko được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và sở hữu chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Bước 2: Tuỳ từng trường hợp sở hữu thể sở hữu người làm chứng hoặc đảm bảo thì sở hữu thể công chứng hoặc chứng thực di chúc

Di chúc miệng

Di chúc miệng là loại di chúc riêng biệt chỉ áp dụng đối với những trường hợp sắp đất xa trời theo quy định tại điều 629 như sau

Điều 629. Di chúc miệng
một. Trường hợp tính mạng một người bị mẫu chết đe dọa và ko thể lập di chúc bằng văn bản thì sở hữu thể lập di chúc miệng.
2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Ngoài ra, theo quy định về di chúc hợp pháp tại điều 630 quy định đối với di chúc miệng như sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau lúc người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan sở hữu thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Hướng dẫn lập di chúc miệng

Bước một: Người lập di chúc miệng thể hiện ý chí định đoạt tài sản của mình sau lúc qua đời trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Điều này sở hữu nghĩa là người lập di chúc miệng sẽ nói ý chí mình thực chất là phân chia tài sản của mình  cho ít nhất hai người làm chứng nghe, để họ ghi nhận, biết được ý chí của người lập di chúc.
Bước 2: Hai người làm chứng sau lúc nghe di chúc miệng của người để lại di chúc phải ghi chép lại bằng văn bản, ký tên hoặc điểm chỉ. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày người lập dic chúc để lại di chúc miệng cuối cùng thì di chúc đó phải được công chứng hoặc chứng thực. Trong bước này, vai trò của hai người làm chứng là rất rất cần thiết họ phải ghi chép lại di chúc miệng của người lập di chúc và mang di chúc đó đi công chứng hoặc chứng thực.

Điều kiện sở hữu hiệu lực đối với di chúc miệng

Qua hai bước lập di chúc như trên ta thấy rằng một bản di chúc miệng được coi là hợp pháp phải hoàn thành được ba điều kiện sau:
– Người để lại di chúc miệng phải nói ra ý chí định đoạt tài sản của mình trước ít nhất 02 người làm chứng. Số lượng người làm chứng ở đây rất rất cần thiết quý khách hàng lúc lập di chúc miệng nên lưu ý.
– Hai người làm chứng phải viết lại ngay ý chí của người để lại di chúc thành văn bản và ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản mình đã viết lại ý chỉ của người để lại di chúc. Trên thực tiễn sở hữu nhiều trường hợp người làm chứng của người lập di chúc miệng chỉ nghe những lời nói định đoạt tài sản của mình lập di chúc miệng mà thôi, họ ko ghi chép lại. Tương lai lúc sở hữu tranh chấp tại Tòa án về thừa kế thì bản di chúc miệng đó lại ko sở hữu giá trị pháp lý.
– Bản di chúc miệng được ghi chép lại phải được hai người làm chứng mang đi công chứng hoặc chứng thực.
Lưu ý: Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button