Pháp luật

những loại đất theo quy định hiện nay

Theo quy định pháp luật sở hữu những loại đất nào? Căn cứ xác định những loại đất, đất nông nghiệp và đất phí nông nghiệp được quy định như thế nào?

những loại đất hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Căn cứ nào để xác định loại đất? Đây là câu hỏi được hỏi khá nhiều tại Globalthis, do vậy trong bài viết này nhà hàng du lịch Đà Nẵng sẽ trích dẫn những quy định về đất đai để khách hàng năm rõ. Theo quy định tại điều 10 Luật đất đai 2013 giải thích

Điều 10. Phân loại đất
Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
một. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm những loại đất sau đây:
a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
b) Đất trồng cây lâu năm;
c) Đất rừng sản xuất;
d) Đất rừng phòng hộ;
đ) Đất rừng đặc dụng;
e) Đất nuôi trồng thủy sản;
g) Đất làm muối;
h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và những loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả những hình thức trồng trọt ko trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và những loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thử nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;
2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm những loại đất sau đây:
a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và kỹ thuật, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;
đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
e) Đất sử dụng vào mục đích công cùng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng ko, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất sở hữu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cùng đồng, khu vui chơi, giải trí công cùng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cùng khác;
g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên tiêu dùng;
k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất ko nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó ko gắn ngay lập tức với đất ở;
3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm những loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.
Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất
Việc xác định loại đất theo một trong những căn cứ sau đây:
một. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất;
2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại những khoản một, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản một Điều này;
3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản một Điều này;
4. Đối với trường hợp ko sở hữu giấy tờ quy định tại những khoản một, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tại nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 01/2017/NĐ-CP) cũng quy định về cách xác định loại đất tại điều 3 như sau:

Điều 3. Xác định loại đất
một. Trường hợp đang sử dụng đất ko sở hữu giấy tờ quy định tại những khoản một, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:
a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà ko phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;
b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền phê duyệt và dự án thêm tiền để phát triển.
3. Đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (ko phải là đất ở sở hữu vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất quy định tại khoản một và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:
a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa những mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;
b) Trường hợp ko xác định được ranh giới sử dụng giữa những mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất sở hữu mức giá cao nhất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.
Trường hợp nhà chung cư sở hữu mục đích hỗn hợp, trong đó sở hữu một phần ko gian sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần ko gian đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.
4. Cơ quan xác định loại đất quy định tại những khoản một, 2 và 3 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp sở hữu vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài, tổ chức nước ngoài sở hữu chức năng ngoại giao, người VN định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án thêm tiền để phát triển; là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài thuộc mục tiêu được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan sở hữu thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan sở hữu thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Trường hợp thửa đất sở hữu cả mục tiêu thuộc thẩm quyền xác định loại đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan xác định loại đất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Như vậy, hiện nay chỉ phân ra làm 3 loại chính là đất nông nghiệp và đất phi nông nghiêp, đất khác. Trong những loại chính này lại được chia ra làm nhiều loại nhỏ

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button