Công thức

những công thức tính đạo hàm thường sử dụng

Đạo hàm là tên gọi vô cùng quen thuộc trong môn toán đại số. Vậy đạo hàm là gì? công thức tính đạo hàm như thế nào. Cùng mình theo dõi qua bài viết sau đây để hiểu rõ rõ hơn nhé.

một. Đạo hàm là gì?

Đạo hàm là tỉ số tại điểm x0 giữa số gia của hàm số với số gia của đối số. Giá trị của đạo hàm chính là chiều biến thiên giữa hàm số và kích thước của biến thiên.

2. Ý nghĩa của đạo hàm là gì?công thức đạo hàm

– Đối với hình học: Đạo hàm là hệ số góc tại điểm M của tiếp tuyến. Với phương trình tại điểm M là y − y0 = f′(x0)(x − x0)

– Đối với vật lý:

Nếu một đi lại thẳng s = f(t) ta sẽ với vận tốc tức thời tại t0 là: v(t0) = s′(t0) = f′(t0). Gia tốc tức thời tại t0 chính là phương trình a(t0) = f′′(t0).

Nếu điện lượng Q được truyền trong dây dẫn với phương trình Q = f(t) thì cường độ tức thời tại t0 là I(t0) = Q′(t0) = f′(t0)

3. Một số đạo hàm thường sử dụng trong toán học

– Đối với những hàm số cơ bản ta với bảng đạo hàm như sau:

Gọi biến là x ta với: 

 • (xα)’ = α.xα-một
 • (sin x)’ = cos x
 • (cos x)’ = – sin x
 • (tan x)’ = 1cos2x = một + tan2 x
 • (cot x)’ = −1sin2x = -(một + cot2 x)
 • (logα x)’ = 1x.lnα
 • (ln x)’ = 1x
 • x)’ = αx . lnα
 • (ex)’ = ex

– Đối với hàm số tăng

Hàm số tăng bao gồm những hàm số đa thức, lượng giác, mũ và logarit.

Giả sử biến là u = f(x) ta với:

 • (uα)’ = α.u’.uα-một
 • (sin u)’ = u’.cos u
 • (cos u)’ = – u’.sin u
 • (tan u)’ = u′cos2u = u'(một + tan2 u)
 • (cot u)’ = −usin2u = -u'(một + cot2 x)
 • (logα u)’ = uu.lnα
 • (ln u)’ = uu
 • u)’ = u’.αu.lnα
 • (eu)’ = u’.eu

4. Công thức tính đạo hàmcông thức tính đọ hàm

 •  Đối với những hàm số cơ bản

những hàm số cơ bản được tính theo những công thức như sau:

Với hàm số y = xn, (n∈N,n>một) với công thức tính đạo hàm là: (xn)′ = nxn – 1với mọi x ∈ R. Tại công thức này ta với (C)’ = 0 (với C là hằng số), (x)’=một.

Với hàm số y = x − −√ với công thức đạo hàm là (x − −√′ = 12x√, với mọi biến x dương.

 

 • Đối với những phép toán

 

Giả sử biến u = u(x) và v = v(x) ta với:

Công thức tính đạo hàm tại x trong khoảng xác định là: 

(u + v) = u + v(u–v) = u – v(u.v) = u.v + u.v(uv) = uv − uvv2, với v(x) ≠ 0

Từ phương trình trên tăng thể tích ra ta với: (u1 + u2 + …+ un) = u1′ + u2′ +…+ un.

lúc đó xảy ra hai trường hợp: Nếu k là hằng số thì (ku)’ = ku’. Nếu (1v)′ = v′v2 và v(x) ≠ 0 thì ta với (u.v.w)′ = u′.v.w + u.v′.w + u.v.w′

 

 

Với u = u(x) ta với hàm số y = f(u). lúc đó với phương trình: y′u = y′u.u′x (một)

Đối với (một) xảy ra trường hợp (un) = n.un – một.u, với n∈N và (u−−√)′ = u′2u√.

 

 • Đối với hàm lượng giác

 

Ngoài những công thức về hàm số, phép toán, hàm hợp. Ta còn với những công thức tính đạo hàm dựa vào hàm lượng giác như sau:

sin(x)’ = 11– x2√cos(x)’ = −11– x2√tan(x)’ = một x 2 + một

 

 • Đối với đạo hàm cấp 2

 

Hàm số y = f(x) với đạo hàm tại điểm x, với x ∈ (a; b).  lúc đó ta với hàm số cấp 2 là y’ = f'(x) với x ∈ (a; b).

Kí hiệu đạo hàm cấp 2 là y” hoặc f”(x).

Đạo hàm cấp hai f”(t) chính là gia tốc tức thời của đi lại tại thời điểm t là S = f(t) 

 

 • Đối với đạo hàm cấp cao

 

Giả sử hàm số y = f(x) với đạo hàm cấp n-một được kí hiệu f (n-một) (x), với n ∈ N, n ≥ 4).

Nếu f (n-một) (x) với đạo hàm thì đó là đạo hàm cấp n của hàm số y = f(x), y (n), f (n), (x).

Với f (n) (x) = [f (n-một) (x)]’ ta với công thức tính đạo hàm ở cấp cao là:

(x m)(n) = m(m – một)(m – 2)…(m – n + một).xm – n  (với m ≥ n)

(x m)(n) = 0 (với m ≤ n)

5. Bài tập liên quan tới công thức tính đạo hàmcông thức đạo hàm

Dạng bại tập phổ biến thường gặp là tính đạo hàm tại một điểm (hàm số y=f(x), với x0. Do vậy bài viết sẽ với ví dụ minh họa về dạng này để những du khách tham khảo.

Phương pháp để giải bài tập đạo hàm dạng này là chúng ta phải nắm được định nghĩa của đạo hàm là gì? Từ đó sẽ xác định được tại thời điểm bằng 0 sẽ với giá trị như thế nào.  Đồng thời xác định được hàm số sau: f′(x0) = limx → x0(f(x) − f(x0)x − x0

Đề bài: sử dụng định nghĩa và công thức tính đạo hàm để tìm đạo hàm của hàm số f(x)=x2 + 4x tại điểm x0 = 2

Trả lời:

Dựa vào phương trình f′(x0) = limx → x0(f(x) − f(x0)x − x0 ta với:

f′(2) = limx → 2(f(x) − f(2)x − 2) 

= limx → 2((x2+4x) − 12x − 2)

= limx → 2(x+6) = 8

Trên đây là những kiến thức liên quan tới đạo hàm và công thức tính đạo hàm. Chúc những du khách với thêm nguồn thông tin bổ ích để củng cố lại kiến thức về đạo hàm nhé.


Nguồn : Tổn hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button