Tin tức

Nhiệm Vụ Của Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Phương Thức Tiêu Thụ Qua Đại Lý

Giới thiệu nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. kinh phí hoạt động tài chính là những khoản kinh phí liên quan tới những hoạt động thêm vốn tài chính, kinh phí cho vay và đi vay vốn, …du khách đang xem: Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh

kinh phí sản xuất là gì? Phân loại kinh phí sản xuất

+ Lập kế hoạch kiểm toán là gì? Nội dung những bước lập kế hoạch kiểm toán

Mục lục

một. Khái niệm chung về kế toán tiêu thụ2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

một. Khái niệm chung về kế toán tiêu thụ

một.một Thành phẩm

Theo TS. Huỳnh Lợi (2010), Kế toán kinh phí, NXB Giao thông vận tải

Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến, đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật q y định, với thể nhập kho hay giao ngay cho khách hàng. Tùy theo đặc điểm sản xu ấ t sản phẩm mà thành phẩm với thể chia thành nhiều loại với những phẩm cấ p khác nhau gọi là chính phẩm hay sản phẩm loại I, II…

một.2 Tiêu thụ sản phẩm

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Công (2007), Kế toán doanh nghiệp, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hóa, trực tiếp thực hiện chức năng lưu thông phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. Đó là việc cung cấp cho khách hàng những loại sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất (doanh nghiệp sản xuất) ra hoặc những loại hàng hóa, dịch v ụ (doanh nghiệp thương mại, dịch vụ), đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc ch ấp nhận thanh toán.

du khách đang xem: Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh

Quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ phát sinh những quan hệ chuyển giao và thanh toán giữa doanh nghiệp và khách hàng. Từ đó dần hình thành nên những vấn đề về khách hàng truyền thống, uy tín doanh nghiệp và chỗ đứng doanh nghiệp trên thị trường. Nên tiêu thụ là khâu rất cần thiết nhất quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

*

Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại DN

một.3 Kết quả hoạt động kinh doanh

Theo Ths. Đinh Xuân Dũng (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng bán, kinh phí bán hàng, kinh phí quản lý doanh nghiệp. Đây là kết quả tài chính cuối cùng của những hoạt động trong doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (tháng, quý, năm). Là mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp và phụ thuộc vào quy mô, chất lượng của quá trình sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận thuần (kết quả kinh doanh) chính là số lãi (lỗ) về hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần- Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp – CPBH – CPQLDN

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và kinh phí hoạt động tài chính.

Lợi nhuận thuần hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – kinh phí hoạt động tài chính.

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác và những khoản kinh phí khác và kinh phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác – kinh phí khác

Nếu du khách đang gặp nan giải hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay du khách ko với thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy du khách rất cần sự trợ giúp của Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ-Cao Học Uy Tín, Lâu Đời Nhất.

2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.một Vai trò công tác kế toán tiêu thụ

Đối với doanh nghiệp: Thông qua tiêu thụ sẽ thụ hồi được vốn, tiếp tục quá trình tái sản xuất. Tiêu thụ tốt sẽ làm cho quy mô lớn hơn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân: Thực hiện tốt khâu tiêu thụ thành phẩm là cơ sở cho sự điều hòa giữa sản xuất và tiêu tiêu dùng, giữa tiền và hàng, bảo đảm sự phát triển cân đối trong từng ngành hoặc giữa những ngành với nhau. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh giúp Nhà nước nước thu đúng, thu đủ Thuế, và những nguồn lợi khác để đảm bảo công bằng xã hội, đồng thời Nhà nước với thể nắm bắt được năng lực cũng như xu thế phát triển của từng ngành, từng địa bàn để với những chính sách khuyến khích hay hạn chế thêm vốn một cách hợp lý, đảm bảo cho sự phát triển đồng đều và vững mạnh của nền kinh tế, phát triển đất nước.

2.2 Nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh:

Nhiệm vụ rất cần thiết và bao trùm nhất của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là cung cấp một cách kịp thời, chính xác cho nhà quản lý và những người quan tâm tới hoạt động của doanh nghiệp thông tin về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp. Từ đó với thể phân tích, mô tả thông tin và đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn cho doanh nghiệp.

Những nhiệm vụ cụ thể của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh bao gồm:

– Theo dõi và phản ánh kịp thời, chính xác tình hình biến động hàng hóa ở tất cả những trạng thái: hàng trong kho, hàng gửi bán, hàng đang đi trên đường… để đảm bảo tính đầy đủ cho hàng hóa ở tất cả những chỉ tiêu hiện vật và giá trị.

– Phản ánh chính xác số lượng hàng bán, doanh thu thuần để xác định chính xác kết quả kinh doanh, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thu đủ , thu nhanh tiền bán hàng tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp pháp.

– Phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực những khoản kinh phí bán hàng, kinh phí quản lý phát sinh nhằm xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ.

– Phản ánh, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch về tiêu thụ, lợi nhuận… Cung cấp đầy đủ số liệu, lập quyết toán kịp thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

2.3. Ý nghĩa của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh mang ý nghĩa sống còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm là một trong những điều kiện để doanh nghiệp phổ biến hóa những mặt hàng cũng như hạn chế những loại sản ko đem lại tiện dụng nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, khai thác triệt để nhu cầu thị trường, hoàn thành kịp thời nhu cầu tiêu tiêu dùng của xã hội.

Việc tiêu thụ sản phẩm còn góp phần tăng năng lực kinh doanh của doanh nghiệp, thể hiện kết quả của quá trình nghiên cứu, giúp doanh nghiệp tìm chỗ đứng và tăng thêm thị trường.

Trong nền kinh tế quốc dân, hoạt động tiêu thụ góp phần khuyến khích tiêu tiêu dùng, hướng dẫn sản xuất phát triển để đạt được sự thích ứng tối ưu giữa cung cầu trên thị trường. ngoài đó, tiêu thụ cũng góp phần giúp phát triển cân đối giữa những ngành nghề, khu vực trong toàn nên kinh tế. Kết quả tiêu thụ của mỗi doanh nghiệp chính là biểu hiện cho sự tăng trưởng kinh tế là nhân tố tích cực tạo nên bộ mặt của nền kinh tế quốc dân. 

2.4. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ

*

2.4.một. Phương thức tiêu thụ

Phương thức tiêu thụ trực tiếp

Theo Giáo trình kế toán tài chính, GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2008), nhà xuất bản Tài chính

Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho (hay trực tiếp tại những phân xưởng ko qua kho) của doanh nghiệp. Sản phẩm, hàng hóa lúc giao cho khách hàng được chuẩn xác xem như là tiêu thụ và người bán mất quyền sở hữu về số hàng này. Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán đã giao.

– Ưu điểm: Doanh nghiệp quan hệ trực tiếp v ới người tiêu tiêu dùng và thị trường điều đó giúp doanh nghiệp biết rõ về nhu cầu của thị trường, kiểm soát và thống kê được giá cả, với cơ hội để gây uy tín với người iêu tiêu dùng, hiểu rõ được rõ tình hình bán

hàng, do vậy với thể thay đổi kịp thời về nhu cầu sản phẩm.

– Nhược điểm: kinh phí cho công tác tiêu thụ khá lớn do phải thiết lập những của hàng, mà theo phương thức này thì năng lực phân phối của doanh nghiệp ko được rộng và ko được nhiều.

Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng

Theo TS Trần Đình Phụng, TS. Phạm Ngọc Toàn, ThS Nguyễn Trọng Nguyên, ThS Châu Thanh An, CN. Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyên lý kế toán, NXB Phương Đông

Theo phương thức này, doanh nghiệp gửi hàng tại nơi đã quy ước trong hợp đồng. Hàng hóa trong quá trình chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Thời điểm khách hàng đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán thì lúc đấy sản phẩm được xem là đã tiêu thụ và doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng.

Phương thức tiêu thụ qua đại lý (ký gửi)

Theo Sơ đồ Kế toán Doanh Nghiệp, PGS.TS Võ Văn Nhị (2009), Trường ĐHKT Hồ Chí Minh, NXB Lao Động

Đây là phương thức doanh nghiệp giao hàng cho những đại lý ký gửi để những đại lý này bán hàng trực tiếp. Khoản tiền hoa hồng hoặc chênh lệch giá bán mà bên đại lý nhận được ghi nhận là doanh thu. Số hàng chuyển giao cho đại lý ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. lúc đại lý ký gửi thông báo về số hàng bán được, chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán thì số hàng coi như đã tiêu thụ.

– Ưu điểm: Doanh nghiệp với thể tiêu thụ một lượng hàng hóa, dịch vụ lớn mà ko phải mất nhiều kinh phí vào việc bán hàng, vì vậy với thể tập trung vốn sản xuất, tạo điều kiện cho chuyên môn hóa sản xuất.

– Nhược điểm: Doanh nghiệp ko thu được tiện dụng tối đã do phải bán buôn và trả tiền hoa hồng cho những đại lý. Mặt khác do phải qua nhiều khâu trung gian nên việc nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng chậm, ko kịp đưa ra những quyết định phù hợp.

Phương thức trả góp, trả chậm

Theo Giáo trình Kế toán tài chính, GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2008), NXB Tài chính

Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần và chấp nhận thanh toán trả dần cho những kỳ tiếp. Một phần người mua sẽ thanh toán ngay t ại thời điểm mua hàng, phần còn lại người mua chấp nhận thanh toán trả dần cho những k ỳ tiếp theo và phải chịu một tỉ lệ lãi suất nhất định. Số tiền trả ở những kỳ tiếp t eo ông thường bằng nhau, trong đó bao gồm doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm.

– Ưu điểm: Đây là một chiến lược kinh doanh ko thể thiếu của những doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp thu hút nhiều khách hàng, bán được nhiều hàng, kéo theo việc tăng doanh thu và lợi nhuận.

– Nhược điểm: Việc k ách hàng chậm thanh toán dẫn tới doanh nghiệp bị ứ đọng vốn, gây cản trở tới việc sản xuất kinh doanh

Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng

Theo TS Bùi Văn Dương, TS Võ Văn Nhị, TS Hà Xuân Thạch, Kế toán tài chính (2001)

Đây là phương thức mà người đem bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa của người mua. Giá trao đổi là giá bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa đó trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

những phương thức tiêu thụ khác

Ngoài những phương thức bán hàng trên còn với những trường hợp khác cũng được xem là bán hàng như: Doanh nghiệp sử dụng vật tư, hàng hóa, sản phẩm để thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động.

Xem thêm: Joint Family First Là Gì – 50+ Hình Xăm Chữ Family xinh Nhất

 

2.4.2. Phương thức thanh toán

với 2 phương thức thanh toán tiền hàng cơ bản:

Thanh toán bằng tiền mặt: Đây là hình thức thanh toán thông qua việc nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt của doanh nghiệp ko qua nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng.

Thanh toán ko tiêu dùng tiền mặt: Là hình thức thanh toán được thực hiện thông qua việc chuyển bút toán trên tài khoản tiền gửi ngân hàng của những đơn vị, những doanh nghiệp. với nhiều hình thức thanh toán ko tiêu dùng tiền mặt khác nhau tùy thuộc vào từng thương vụ, từng loại khách hàng mà việc thanh toán với thể thực hiện theo một số hình thức như: Thanh toán theo hình thức chuyển tiền; Thanh toán bằng sec; Thanh toán bằng ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi; Thanh toán bằng thư tín dụng, bằng thẻ thanh toán.

2.4.3. những phương thức xác định giá trị hàng tồn kho.

a, Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Phương pháp thống kê thường xuyên:

Phương pháp KKTX là phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho của vật liệu, hoàn thành thành phẩm trên sổ kế toán sau mỗi lần phát sinh nghiệp vụ nhập hoặc xuất. Mối quan hệ giữa nhập, xuất, tồn kho theo phương pháp này thể hiện qua công thức sau:

Trị giá HTK tồn cuối kỳ = Trị giá HTK đầu kỳ + Trị giá HTK nhập trong kỳ – Trị giá HTK xuất trong kỳ

Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tiễn của hàng tồn kho, so sánh so sánh với số liệu trên sổ kế toán, nếu với chênh lệch phải tiến hành xử lý kịp thời.

Phương pháp này thường áp dụng cho những đơn vị sản xuất (công nghiệp, xây lắp…), và những đơn vị thương nghiệp kinh doanh những mặt hàng với giá trị lớn .

Ưu điểm: Phương pháp thống kê thường xuyên theo dõi và phản ánh thường xuyên liên tục với hệ thống tình hình Nhập – Xuất – Tồn kho vật tư hàng hóa giúp cho việc giám sát chặt chẽ tình hình biến động của hàng tồn kho trên cơ sở đó bảo quản hàng tồn kho cả về số lượng và giá trị.Nhược điểm: Do ghi chép thường xuyên liên tục nên khối lượng ghi chép của kế toán lớn vì vậy kinh phí hạch toán cao.

Phương pháp kiểm kê định kỳ: Là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tiễn để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ sách kế toán tổng hợp từ đó tính giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ theo công thức:

Trị giá HTK xuất trong kỳ = Trị giá HTK tồn đầu kỳ + Trị giá HTK nhập trong kỳ – Trị giá HTK tồn cuối kỳ

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, mọi biến động của vật tư, hàng hóa (nhập kho, xuất kho) ko theo dõi, phản ánh trên những tài khoản k toán hàng tồn kho. Giá trị của vật tư, hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi, phản ánh trên một tài khoản kế toán riêng (TK 611 “Mua hàng”).

Phương pháp này thường áp dụng ở những đơn vị với nhiều chủng loại vật liệu với qui cách mẫu mã rất khác nhau, giá trị thấp, hàng ồn kho xuất tiêu dùng hoặc xuất bán thường xuyên .

 Ưu điểm: Phương pháp này đơn thuần, giảm nhẹ khối lượng việc làm hạch toán.Nhược điểm: Độ chính xác quá thấp và chịu ảnh hưởng của công tác quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp 

những phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho

Phương pháp thực tiễn đích danh

Theo phương pháp này hàng xuất kho thuộc lô nào thì lấy đúng đơn giá mua của lô hàng đó để tính giá mua của hàng xuất kho. Áp dụng phương pháp này trong trường hợp kế toán nhận diện được từng lô hàng, từng loại hàng tồn kho, từng lần mua vào và đơn giá theo từng hóa đơn của chúng. Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp hàng tồn kho với giá trị lớn, số lần nhập xuất ít.

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp với ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

Phương pháp bình quân

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc được sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình với thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi lúc nhập một hàng tồn kho về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Giá thực tiễn xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá thực tiễn bình quân

Đơn giá thực tiễn bình quân = ( Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng thực tiễn nhập trong kỳ )/ ( Số lượng hàng tồn đầu k ỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ)

Nếu sau mỗi lần nhập, xuất kế toán xác định l ại đơn giá thực tiễn bình quân thì giá đó được gọi là bình quân gia quyền liên hoàn (bình quân sau mỗi lần nhập).

Nếu chỉ tới cuối kỳ kế toán mớ xác đị h đơn giá bình quân để tính giá xuất kho trong cả kỳ và trị giá tồn kho cuối k ỳ thì giá đó gọi là bình quân gia quyền cuối kỳ (bình quân gia quyền cố định).

Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)

Phương pháp áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất sắp thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì gi trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc sắp đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở tời điểm cuối kỳ hoặc sắp cuối kỳ còn tồn kho.

Phương pháp giá bán lẻ.hợp lý. Tỷ lệ được sử dụng với tính tới những mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá ban đầu của nó. Thông thường mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng.

2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.một. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.một.một. Khái niệm kế toán tiêu thụ

“Doanh thu là giá trị gộp của những tiện dụng kinh tế mà doanh nghiệp đạt được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thương của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.”

Doanh thu = Số lượng hàng hóa, sản phẩ m tiêu thụ trong kỳ x Đơn giá

Doanh thu thuần về bán hàng và cu g cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vớ những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của số hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ vượt trội, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trự tiếp.

2.một.2. Điều kiện nhận doanh thu

Theo VAS 14, doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau:

(b) Doanh nghiệp ko còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc hẳn chắn.

(d) Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được tiện dụng kinh tế từ bán hàng.

(e) Xác định được kinh phí liên quan tới bán hàng.

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ được ghi nhận lúc kết quả của giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy. Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định lúc thỏa mãn.

Phương pháp này thường được tiêu dùng trong ngành bán lẻ, giá trị của hàng tồn kho với số lượng những mặt hàng thay đổi nhanh chóng và với lợi nhuận biên tương tự mà ko thể sử dụng những phương pháp tính giá gốc khác. Giá gốc hàng tồn kho được xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỉ lệ phần trăm điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc hẳn chắn.

(b) với năng lực thu được tiện dụng kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

(c) Xác định được phần việc làm đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.

(d) Xác định được kinh phí liên quan phát sinh cho giao dịch và kinh phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

2.một.3. Chứng từ sử dụng

– Hóa đơn bán hàng: tiêu dùng trong những doanh nghiệp áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc những mặt hàng ko chịu thu GTGT

– Hóa đơn GTGT: tiêu dùng trong những doanh nghiệ p áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ

– Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, biên b ản giao nhận, bảng kê hàng hóa gửi bán đã tiêu thụ, phiếu xuất kho hoặc hóa đơn kiêm p iếu xuất kho.

– những chứng từ thanh toán: Phiếu thu, Séc, giấy báo với của ngân hàng…

Sổ sách sử dụng: Sổ khía cạnh thanh toán; Sổ nhật ký bán hàng, thu tiền, chi tiền; những sổ kế toán khía cạnh khác và một số loại sổ liên quan

2.một.4. Tài khoản sử dụng

TK 511 – “DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”.

Xem thêm: Sân Vận Đông Bóng Đá Lớn Nhất Thế Giới 2021, Tổng Hợp Những Sân Bóng Đá Lớn Nhất Thế Giới

Tài khoản này khía cạnh thành 6 tài khoản cấp 2:

TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa;TK 5112 – Doanh thu bán những thành phẩm;TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ;TK 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá;TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản;TK 5118 – Doanh thu khác.

Kết cấu tài khoản 511:

Chuyên mục: Kinh Doanh

Nguồn : sưu tầm

Danh mục: Tin tức
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button