Công lý

Nghiên Cứu Khả Thi Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khả Thi Trong Tiếng Việt

[Globalizethis]

Báo cáo hoặc nghiên cứu khả thi là tập hợp những yếu tố những tiêu chí mô tả, kết quả nghiên cứu, và những khuyến nghị về dự án thêm tiền để phát triển

*

Báo cáo, nghiên cứu khả thi

những nghiên cứu báo cáo khả thi nhằm mục đích phát hiện khách quan và hợp lý ra những điểm mạnh và điểm yếu của kinh doanh hiện với hoặc liên doanh đề nghị, cơ hội và mối nguy hiểm tiềm tàng như được trình bày trong mục môi trường, tài nguyên yêu cầu thực hiện thông qua, và cuối cùng là triển vọng cho sự thành công.Trong điều khoản của nó đơn thuần, hai tiêu chuẩn để phán xét tính khả thi giá yêu cầu và giá trị để đạt được. Như vậy, một nghiên cứu khả thi được thiết kế tốt nên cung cấp một bối cảnh lịch sử của doanh nghiệp hoặc dự án, mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ, kế toán báo cáo, yếu tố của những hoạt động và quản lý, nghiên cứu thị trường, chính sách, dữ liệu tài chính, những yêu cầu pháp lý và nghĩa vụ thuế nói chung, những nghiên cứu khả thi trước sự phát triển kỹ thuật và dự án thực hiện.

khách du lịch đang xem: Khả thi là gì

Khả thi khoa học và hệ thống

mô tả được dựa trên một thiết kế phác thảo những yêu cầu hệ thống về Đầu vào, Quá trình, Đầu ra, những trường, Chương trình, và Thủ tục. Điều này với thể được định lượng về khối lượng của dữ liệu, xu hướng, tần số cập nhật, vv để ước tính xem hệ thống mới sẽ thực hiện đầy đủ hay ko. Tính khả thi về khoa học được thực hiện để xác định xem liệu doanh nghiệp với năng lực về ứng dụng, phần cứng, nhân sự và chuyên môn, xử lý hoàn thành của dự án. lúc viết một báo cáo nghiên cứu khả thi sau đây nên được thực hiện để xem xét:

Một mô tả ngắn gọn của doanh nghiệp để mô tả những yếu tố với thể ảnh hưởng tới nghiên cứu

những phần của doanh nghiệp được kiểm tra

những yếu tố con người và kinh tế

những giải pháp cho những vấn đề

Ở cấp độ này, mối quan tâm được đề nghị cả tính khả thi kỹ thuật và tính khả thi pháp lý (giả định kinh phí vừa phải).

Tính khả thi kinh tế

Phân tích kinh tế là phương pháp thường xuyên nhất được sử dụng để mô tả hiệu quả của một hệ thống mới. Thường được gọi là phân tích kinh phí – thuận tiện, thủ tục để xác định những thuận tiện và tiết kiệm được dự kiến từ một hệ thống ứng cử viên và so sánh chúng với kinh phí. Nếu thuận tiện lớn hơn kinh phí, sau đó quyết định được thực hiện để thiết kế và thực hiện hệ thống. Là một doanh nghiệp phải cân nhắc chính xác kinh phí so với thuận tiện trước lúc thi một hành động.

Nghiên cứu dựa trên kinh phí: Điều trọng yếu là để xác định kinh phí và yếu tố thuận tiện, với thể được phân loại như sau: một. kinh phí phát triển, và 2. kinh phí vận hành. Đây là một phân tích của những kinh phí phát sinh trong hệ thống và những thuận tiện với thể kế thừa từ hệ thống.

Xem thêm: những Câu Lạc Bộ Bóng Đá Lớn Nhất Thế Giới, Top 10 Câu Lạc Bộ Giàu Nhất Thế Giới Năm 2021

Nghiên cứu dựa trên thời gian: Đây là một phân tích của thời gian cần thiết để đạt được một lợi nhuận trên thêm tiền để phát triển. Giá trị tương lai của một dự án cũng là một yếu tố.

Tính khả thi pháp lý

Quyết định nếu hệ thống đề xuất những cuộc xung đột với những yêu cầu pháp lý, ví dụ như một hệ thống xử lý dữ liệu phải thực hiện theo quy định với những hành vi bảo vệ dữ liệu địa phương.

*

Tính khả thi vận hành

Tính khả thi vận hành là một đo lường một hệ thống được đề xuất giải quyết vấn đề tốt như thế nào, và tận dụng những cơ hội xác định trong định nghĩa phạm vi và làm thế nào đạt được ý muốn những yêu cầu được xác định trong giai đoạn phân tích yêu cầu của phát triển hệ thống .

Xem thêm: Xe Ff Là Gì ? Cấu Tạo Của Hệ Thống Truyền Lực Trên Ô Tô

Tính khả thi tiến độ

Một dự án sẽ thất bại nếu nó mất quá lâu để được hoàn thành trước lúc nó rất hữu ích. Thông thường điều này với nghĩa là mô tả hệ thống sẽ mất bao lâu để phát triển, và nếu nó với thể được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng một số phương pháp như thời gian hoàn vốn. Khả thi tiến độ là một biện pháp hợp lý thời gian biểu của dự án là như thế nào. Với chuyên môn kỹ thuật của doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng, thời hạn dự án hợp lý? Một số dự án được bắt đầu với thời hạn cụ thể. khách du lịch cần phải xác định thời hạn là nên hoặc mong muốn.

Chuyên mục: Kiến Thức

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button