Pháp luật

Nghĩa vụ chế tạo lúc làm chết người

Nghĩa vụ chế tạo lúc làm chết người. Xác định nghĩa vụ chế tạo lúc làm chết người như thế nào?

Cho tôi xin hỏi nếu trong trường hợp điều khiển xe gây tai nạn giao thông gây chết người mà người bị chết với con nhỏ 10 tuổi thì nghĩa vụ chế tạo với bé đó như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại điều 591 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm như sau:

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
một. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) kinh phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền chế tạo cho những người mà người bị thiệt hại với nghĩa vụ chế tạo;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người nhận trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản một Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu ko với những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do những bên thỏa thuận; nếu ko thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người với tính mạng bị xâm phạm ko quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn khía cạnh phần nghĩa vụ này như sau:

II. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI
2. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
2.3. Khoản tiền chế tạo cho những người mà người bị thiệt hại với nghĩa vụ chế tạo trước lúc chết.
a) Chỉ xem xét khoản tiền chế tạo cho những người mà người bị thiệt hại với nghĩa vụ chế tạo, nếu trước lúc tính mạng bị xâm phạm người bị thiệt hại thực tiễn đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo. Những người đang được người bị thiệt hại chế tạo được bồi thường khoản tiền chế tạo, tương ứng đó. Đối với những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng sau lúc người bị thiệt hại bị xâm phạm tính mạng, thì những người này được bồi thường khoản tiền chế tạo hợp lý phù hợp với thu nhập và năng lực thực tiễn của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường.
Thời điểm chế tạo được xác định kể từ thời điểm tính mạng bị xâm phạm.
b) mục tiêu được bồi thường khoản tiền chế tạo.
– Vợ hoặc chồng ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình và được chồng hoặc vợ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng;
– Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình mà cha, mẹ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng;
– Cha, mẹ là người ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình mà con là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo;
– Vợ hoặc chồng sau lúc ly hôn đang được bên kia (chồng hoặc vợ trước lúc ly hôn) là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo;
– Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình mà cha hoặc mẹ ko trực tiếp nuôi dưỡng là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo;
– Em chưa thành niên ko với tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp ko còn cha mẹ hoặc cha mẹ ko với năng lực lao động ko với tài sản để chế tạo cho con được anh, chị đã thành niên ko sống chung với em là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo;
– Anh, chị ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình mà em đã thành niên ko sống chung với anh, chị là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo;
– Cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình và ko còn người khác chế tạo mà ông bà nội, ông bà ngoại ko sống chung với cháu là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo;
– Ông bà nội, ông bà ngoại ko với năng lực lao động, ko với tài sản để tự nuôi mình và ko với người khác chế tạo mà cháu đã thành niên ko sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ chế tạo.

Bản chất của chế tạo là việc một người với nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để hoàn thành nhu cầu thiết yếu của người ko sống chung với mình mà với quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, là người đã thành niên mà ko với năng lực lao động và ko với tài sản để tự nuôi mình. Do đó, việc người thân với nghĩa vụ chế tạo, nhưng ko phải là thay người bị thiệt hại nuôi dưỡng con của họ, mà chỉ là việc đóng góp tiền bạc cùng những người trực tiếp nuôi dưỡng những người con chưa thành niên này mà thôi.

Cũng theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP khoản tiền chế tạo hợp lý phù hợp với thu nhập và năng lực thực tiễn của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường

Nguồn : Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button