Nghĩa Của Từ Nation Wide Là Gì ? Nationwide (Adj & Adv)

Create by : https://globalizethis.org

nationwide* tính từ, adv- khắp cả nước; toàn quốc= to launch a nationwide guerilla+phát động cuộc chiến tranh du kích trên khắp cả nước= anti-government leaflets were diffused nationwide+truyền đơn chống chính phủ được phổ biến khắp cả nước
nationwide tại vserpuhove.cometnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/Inter: -adj » –nationwide adv Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/ Khắp cả nước; toàn quốc.: to launch a nationwide guerilla — phát động cuộc chiến tranh du kích trên khắp cả nước: anti-government leaflets were diffused nationwide — truyền đơn chống chính phủ được phổ biến khắp cả nướcInter: -ref » -Inter: R:FVD » PCategory: Thể loại:Tính từ tiếng Anh – Translation: en » nationwideTranslation: es » nationwideTranslation: et » nationwideTranslation: fi » nationwideTranslation: fr » nationwideTranslation: hu » nationwideTranslation: it » nationwideTranslation: ja » nationwideTranslation: kn » nationwideTranslation: ko » nationwideTranslation: mg » nationwideTranslation: my » nationwideTranslation: pl » nationwideTranslation: zh » nationwide

Liên quan đến từ:naticenatice grassesnåtidnatifnåtildagsnationnation-widenationalNational accountsnational assistanceNational bargainingNational Bureau for Economic ResearchNational debtNational Economic Development Council (NEDC)National Enterprise Board (NEB)National Girobanknational guardnational health servserpuhove.comceNational incomeNational income accountingNational Income IdentitiesNational Institute for Economic and Social Researchnational insuranceNational Insurance ContributionsNational Insurance FundNational Labor Relation Actnational parkNational productNational Research Development CorporationNational Savserpuhove.comng Banknational servserpuhove.comcenational trustnational-socialismenational-socialisteNationalbewußtseinNationalcharakternationaleNationaleinkommenNationalfeiertagNationalflaggeNationalgefühlNationalgerichtNationalhymnenationalisationnationalisenationalisednationalisernationalisesnationalisierennationalisingnationalismnationalismeNationalismusnationalistnationalistenationalistischNationalitätNationalitätenrestaurantNationalitätenstaatnationalité

Khi copy nhớ ghi nguồn : https://globalizethis.org nhé . Chúc bạn may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.