Công lý

Nghĩa Của Từ Nation Wide Là Gì ? Nationwide (Adj & Adv)

[Globalizethis]

nationwide* tính từ, adv- khắp cả nước; toàn quốc= to launch a nationwide guerilla+phát động cuộc chiến tranh du kích trên khắp cả nước= anti-government leaflets were diffused nationwide+truyền đơn chống chính phủ được phổ biến khắp cả nước
nationwide tại vserpuhove.cometnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/Inter: -adj » –nationwide adv Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/ Khắp cả nước; toàn quốc.: to launch a nationwide guerilla — phát động cuộc chiến tranh du kích trên khắp cả nước: anti-government leaflets were diffused nationwide — truyền đơn chống chính phủ được phổ biến khắp cả nướcInter: -ref » -Inter: R:FVD » PCategory: Thể loại:Tính từ tiếng Anh – Translation: en » nationwideTranslation: es » nationwideTranslation: et » nationwideTranslation: fi » nationwideTranslation: fr » nationwideTranslation: hu » nationwideTranslation: it » nationwideTranslation: ja » nationwideTranslation: kn » nationwideTranslation: ko » nationwideTranslation: mg » nationwideTranslation: my » nationwideTranslation: pl » nationwideTranslation: zh » nationwide

Liên quan tới từ:naticenatice grassesnåtidnatifnåtildagsnationnation-widenationalNational accountsnational assistanceNational bargainingNational Bureau for Economic ResearchNational debtNational Economic Development Council (NEDC)National Enterprise Board (NEB)National Girobanknational guardnational health servserpuhove.comceNational incomeNational income accountingNational Income IdentitiesNational Institute for Economic and Social Researchnational insuranceNational Insurance ContributionsNational Insurance FundNational Labor Relation Actnational parkNational productNational Research Development CorporationNational Savserpuhove.comng Banknational servserpuhove.comcenational trustnational-socialismenational-socialisteNationalbewußtseinNationalcharakternationaleNationaleinkommenNationalfeiertagNationalflaggeNationalgefühlNationalgerichtNationalhymnenationalisationnationalisenationalisednationalisernationalisesnationalisierennationalisingnationalismnationalismeNationalismusnationalistnationalistenationalistischNationalitätNationalitätenrestaurantNationalitätenstaatnationalité

Nguồn : Sưu tầm

Danh mục: Công lý
Nguồn: https://globalizethis.org

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button